Kosten

Als een burger naar de rechter wil stappen of een rechterlijke beslissing ten uitvoer wil laten leggen, moet hij zich kunnen informeren over de kosten van de procedure in de desbetreffende lidstaat.

De hoogte van de proceskosten in civiele en handelszaken wordt geregeld in de nationale wetgeving; de kosten zijn niet op EU-niveau geharmoniseerd en verschillen dus per lidstaat.

Indien u meer gedetailleerde informatie wilt over de procedurekosten in een specifieke lidstaat, of geïnteresseerd bent in casestudy’s die in opdracht van de Europese Commissie zijn uitgevoerd, klikt u dan op een van de vlaggetjes rechts.

Wanneer u over onvoldoende financiële middelen beschikt om de kosten van een rechtszaak te betalen, kunt u rechtsbijstand aanvragen.

Meer informatie staat in het bijgesloten (alleen in het Engels en het Frans beschikbare) verslag van een onderzoek naar de kostenbronnen bij civiele procedures in de verschillende lidstaten, waarin:

  • is vastgesteld hoe groot het aandeel is van iedere geïdentificeerde kostenbron in de totale procedurekosten;
  • de kosten voor procederende partijen in de verschillende lidstaten met elkaar worden vergeleken;
  • variaties in kostenbronnen en de hoogte van kosten worden vastgesteld;
  • wordt vastgesteld hoe transparantie van de kosten van gerechtelijke procedures en de beperking van verschillen in kostenbronnen en de hoogte van kosten de rechtsgang kunnen bevorderen;
  • aanbevelingen worden gedaan voor mogelijke maatregelen op EU-niveau, bijvoorbeeld de invoering van minimumnormen, ter bevordering van de toegankelijkheid van de rechter door de kosten van civiele procedures transparanter te maken;
  • waar van toepassing en relevant, verbanden worden gelegd tussen juridische kosten en toegang tot de rechter voor burgers; en
  • problemen worden geïnventariseerd die specifiek met grensoverschrijdende geschillen te maken hebben.

Het onderzoek geeft weer hoe de situatie in de Europese Unie was in december 2007.

Bestanden

Onderzoek naar de transparantie van de kosten van civiele procedures in de EU PDF (2615 Kb) en – Engelse versie

Onderzoek naar de transparantie van de kosten van civiele procedures in de EU PDF (2665 Kb) fr – Franse versie

Bijlage 1: uitkomsten van de publieksenquête PDF (1700 Kb) en

Nationaal verslag - België PDF (829 Kb) en

Nationaal verslag - Bulgarije PDF (566 Kb) en

Nationaal verslag - Cyprus PDF (555 Kb) en

Nationaal verslag - Denemarken PDF (560 Kb) en

Nationaal verslag - Duitsland PDF (565 Kb) en

Nationaal verslag - Estland PDF (872 Kb) en

Nationaal verslag - Finland PDF (504 Kb) en

Nationaal verslag - Frankrijk PDF (1312 Kb) en

Nationaal verslag - Griekenland PDF (849 Kb) en

Nationaal verslag - Hongarije PDF (533 Kb) en

Nationaal verslag - Ierland PDF (400 Kb) en

Nationaal verslag - Italië PDF (772 Kb) en

Nationaal verslag - Letland PDF (742 Kb) en

Nationaal verslag - Litouwen PDF (950 Kb) en

Nationaal verslag - Luxemburg PDF (551 Kb) en

Nationaal verslag - Malta PDF (742 Kb) en

Nationaal verslag - Nederland PDF (702 Kb) en

Nationaal verslag - Oostenrijk PDF (829 Kb) en

Nationaal verslag - Polen PDF (396 Kb) en

Nationaal verslag - Portugal PDF (781 Kb) en

Nationaal verslag - Roemenië PDF (544 Kb) en

Nationaal verslag - Slovenië PDF (723 Kb) en

Nationaal verslag - Slowakije PDF (872 Kb) en

Nationaal verslag - Spanje PDF (640 Kb) en

Nationaal verslag - Tsjechië PDF (703 Kb) en

Nationaal verslag - Verenigd Koninkrijk PDF (448 Kb) en

Nationaal verslag - Zweden PDF (457 Kb) en

Laatste update: 16/02/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.