Koszty

Niemcy

W tym kazusie z zakresu prawa rodzinnego dotyczącym rozwodu zwrócono się do państw członkowskich o udzielenie stronie wytaczającej powództwo o rozwód porady na temat kosztów postępowania w poniższych sytuacjach: Kazus A – sytuacja krajowa: para zawiera związek małżeński. Po upływie pewnego czasu małżonkowie decydują się na separację i rozwód. Kazus B – sytuacja międzynarodowa: dwoje obywateli państwa członkowskiego A zawiera związek małżeński w tym państwie. Po ceremonii zaślubin małżonkowie przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwo członkowskie B). Wkrótce potem małżonkowie rozstają się – żona wraca do państwa członkowskiego A, a mąż pozostaje w państwie członkowskim B. Małżonkowie decydują się na rozwód. Niedługo po powrocie do państwa członkowskiego A żona wnosi pozew o rozwód do sądu w państwie członkowskim B.

Autor treści:
Niemcy

Koszty w Niemczech

Koszty postępowania w pierwszej instancji i postępowania apelacyjnego


Kazus

Sąd

Postępowanie apelacyjne


Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

W zależności od dochodów i sytuacji majątkowej

W zależności od dochodów i sytuacji majątkowej

Kazus B

W zależności od dochodów i sytuacji majątkowej

W zależności od dochodów i sytuacji majątkowejKoszty usług świadczonych przez adwokatów


Kazus

Adwokat


Średnie koszty

Kazus A

W zależności od dochodów i sytuacji majątkowej

Kazus B

W zależności od dochodów i sytuacji majątkowejZwrot kosztów poniesionych przez świadków oraz zastawu lub zabezpieczenia


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Zastaw lub zabezpieczenie


Czy świadkowie otrzymują zwrot poniesionych kosztów?

Czy przewidziano takie instytucje oraz kiedy i jak się je stosuje?

Kazus A

Tak, ale zazwyczaj powołanie świadków nie jest konieczne.

Nie

Kazus B

Tak, ale zazwyczaj powołanie świadków nie jest konieczne.

NieKoszty pomocy prawnej i inne koszty podlegające zwrotowiKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów


Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrotowi nie podlega całkowita kwota kosztów, jaka zasadniczo część kosztów podlega zwrotowi?

Czy są sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

W zależności od dochodów i sytuacji majątkowej

Tak

Połowa

W przypadku wzrostu zarobków i poprawy sytuacji finansowej danej osoby i w przypadku płatności w ratach.

Kazus BKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych


Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Opis

Kazus A


Kazus B

Według uznania sądu.

Zazwyczaj 1,55 euro za 55 znaków plus wydatki i podatek obrotowy.

Według uznania sądu.

70 euro za godzinę plus wydatki i podatek obrotowy.

Doręczenie pism za granicę.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.