Costuri

Belgia

În cadrul prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – încredințarea copiilor, statele membre au fost rugate să ofere consiliere reclamantului în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună mai mulți ani fără a fi căsătoriți. În momentul în care cei doi se separă, copilul lor are trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul îi este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizită. Mama introduce o acțiune în justiție pentru a limita dreptul de vizită acordat tatălui. Cazul B – situația transnațională din perspectiva unui avocat care profesează în statul membru A: două persoane au trăit împreună mai mulți ani într-un stat membru (statul membru B) fără a fi căsătoriți. Au împreună un copil, dar se separă imediat după nașterea copilului. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizită. Mama împreună cu copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizită al tatălui.

Conținut furnizat de
Belgia

Observație preliminară importantă: Cheltuielile și onorariile avocaților nu sunt reglementate în Belgia (acestea depind de dificultatea și de importanța cauzei, de numele și reputația avocatului, de urgența cauzei, de rezultatul acțiunii etc.). Cu toate acestea, în Belgia, avocații trebuie să respecte anumite norme deontologice și sunt obligați din punct de vedere legal să estimeze în mod just și dând dovadă de moderație costurile și cheltuielile (a se vedea mai sus).

Estimarea costurilor și a cheltuielilor este furnizată cu titlu pur informativ.


Cheltuieli în Belgia

Cheltuieli de judecată, cheltuieli aferente introducerii unei căi de atac și proceduri alternative de soluționare a litigiilor (SAL)


Studiu de caz

Proces

Căi de atac

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL)

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de transcriere

Alte costuri

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de transcriere

Alte costuri

Se poate recurge la această opțiune în astfel de cauze?

Cheltuieli

Cazul A

52 EUR

2,85 EUR pe pagină (Decretul regal nr. 64 din 30.11.1939, Monitorul Oficial al Belgiei din 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR pe pagină (Decretul regal nr. 64 din 30.11.1939, Monitorul Oficial al Belgiei din 1.12.1939)

nu este necesar

Cazul B

52 EUR

2,85 EUR pe pagină (Decretul regal nr. 64 din 30.11.1939, Monitorul Oficial al Belgiei din 1.12.1939)

186 EUR

2,85 EUR pe pagină (Decretul regal nr. 64 din 30.11.1939, Monitorul Oficial al Belgiei din 1.12.1939)

nu este necesar

Onorariile avocaților, ale executorilor judecătorești și ale experților


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Reprezentarea este obligatorie?

Cheltuieli medii

Reprezentarea este obligatorie?

Cheltuieli de judecată înainte de pronunțarea hotărârii

Cheltuieli de judecată după pronunțarea hotărârii

Este obligatoriu să se recurgă la serviciile acestora?

Cheltuieli

Cazul A

nu este necesar

aproximativ 1 500 EUR

nu este necesar

52 EUR

Circa 100 EUR

nu este necesar

Cazul B

nu este necesar

aproximativ 1 000 EUR

nu este necesar

52 EUR

Circa 100 EUR

nu este necesar

Cheltuieli privind despăgubirea martorilor, jurământ sau alte garanții și costuri


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Jurământ sau altă garanție

Martorii sunt remunerați?

Costuri

Există o astfel de posibilitate? Când și cum este pusă în aplicare?

Cazul A

da

200 BFR sau 4,96 EUR

În procedurile civile, ca regulă generală, obligația de a constitui un depozit atunci când se introduce o acțiune în instanță poate să se aplice în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. În acest caz, un reclamant care este resortisant străin poate avea obligația de a constitui un depozit. Un pârât belgian poate solicita reclamantului sau intervenientului străin să constituie un depozit. Articolul 852 precizează forma pe care o poate lua depozitul (sumă de bani, garanție etc.). A se vedea fișa informativă privind transparența costurilor.

Cazul B

da

200 BFR sau 4,96 EUR

În procedurile civile, ca regulă generală, obligația de a constitui un depozit atunci când se introduce o acțiune în instanță poate să se aplice în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. În acest caz, un reclamant care este resortisant străin poate avea obligația de a constitui un depozit. Un pârât belgian poate solicita reclamantului sau intervenientului străin să constituie un depozit. Articolul 852 precizează forma pe care o poate lua depozitul (sumă de bani, garanție etc.). A se vedea fișa informativă privind transparența costurilor.

Cheltuieli cu asistența juridică și alte rambursări

Consultați secțiunea „Asistență judiciară” din cadrul paginii privind costurile procedurilor.

Cheltuieli de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Alte cheltuieli legate de litigiile transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

În cazul în care documentele sunt necesare pentru procedură

Între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba de procedură

Între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Cazul B

În cazul în care documentele sunt necesare pentru procedură

Între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba de procedură

Între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Costurile procedurii de exequatur

Circa 100 EUR

Ultima actualizare: 21/12/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.