NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: spaniolăcehădanezăgermanăestonăgreacăenglezăfrancezăitalianăletonălituanianăportugheză.
Swipe to change

Costuri

Bulgaria

Această pagină prezintă informaţii privind costurile judiciare în Bulgaria.

Conținut furnizat de
Bulgaria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocaţi

Conform Legii baroului bulgar (modificată ultima dată prin SG 69/5.8.2008):

Articolul 36 prevede următoarele:

 1. Avocaţii au dreptul să fie remuneraţi pentru munca lor.
 2. Suma remuneraţiei se stabileşte printr-un contract între avocat şi client. Suma contractului trebuie să fie echitabilă şi justificată şi nu poate fi mai mică decât cea prevăzută pentru activitatea desfăşurată (Ordonanţa Consiliului Suprem al Baroului).
 3. În absenţa unui contract, la cererea avocatului sau a clientului, Baroul trebuie să stabilească remuneraţia (Ordonanţa Consiliului Suprem al Baroului).
 4. Remuneraţia poate fi fixată în termeni absoluţi şi/sau ca procent din suma care, în funcţie de rezultatul acţiunii, poate fi atribuită de instanţă. Aceasta exclude remuneraţia în cauze penale şi civile în care nu există interese materiale.

Articolul 38 prevede următoarele:

 1. Avocaţii pot oferi asistenţă juridică şi cooperare:
 • persoanelor fizice care au dreptul la pensie alimentară
 • persoanelor cu dificultăţi financiare
 • părinţilor, prietenilor sau altor avocaţi
 1. În astfel de cazuri, în care partea adversă este obligată la plata cheltuielilor, avocatul are dreptul să fie compensat. Instanţa trebuie să stabilească această remuneraţie la o valoare care să nu fie mai mică decât cea avută în vedere [în Ordonanţă, articolul 36 alineatul (3)], obligând partea în culpă să plătească avocatul.

Remuneraţia (taxa) este reglementată prin ordonanţa Consiliului Suprem al Baroului nr. 1 din 2004. Taxele minime sunt:

 1. pentru consultanţă, informare, pregătirea documentele şi contracte:
 • taxe fixe - între aproximativ 10 şi 300 EUR
 • în funcţie de interesul material al cauzei, taxa fixă (între aproximativ 75 şi 350 EUR) + procent din interesul material (de la 0,1 la 1%)
 1. Taxele pentru procedurile civile şi administrative într-o singură instanţă:
 • taxe fixe (între aproximativ 50 şi 250 EUR)
 • în funcţie de interesul material al cauzei, taxa fixă (între aproximativ 50 şi 325 EUR) + procent din interesul material (de la 2 la 6%)
 1. Pentru procedurile de executare a hotărârilor judecătoreşti
 • jumătate din taxele prevăzute în secţiunea 2
 1. Taxele pentru sancţiuni penale şi administrative într-o singură instanţă sunt fixe:
 • pentru procedurile premergătoare, aproximativ 150 EUR
 • pentru procedurile judiciare - între aproximativ 150 şi 900 EUR, în funcţie de gravitatea infracţiunii
 • pentru sancţiuni administrative, 75 EUR
 1. Taxele pentru procedurile în baza unor legi speciale (protecţia copilului, codul familiei, violenţa domestică, extrădarea şi Mandatul european de arestare etc.):
 • numai taxe fixe, între aproximativ 75 şi 125 EUR

Executori judecătoreşti

Începând cu 2006, executorii judecătoreşti din Bulgaria sunt agenţi de executare privaţi şi funcţionari de stat. Tarifele legale se aplică ambelor categorii.

 1. Taxele pentru funcţionarii de stat sunt reglementate (în secţiunea II privind tarifele pentru taxele de stat colectate de instanţe conform Codului de procedură penală din 2008).
 2. Taxele pentru agenţii de executare privaţi sunt reglementate (articolul 78 din Legea privind agenţii de executare privaţi şi tarifele pentru taxele şi cheltuielile de executare, în Legea privind agenţii de executare privaţi ).

Taxele pentru ambele tarife sunt identice.

Agenţii de executare privaţi percep o taxă suplimentară de 50% din taxa standard pentru transmiterea documentelor în zile nelucrătoare şi sărbători legale, pentru transmiterea de citaţii prin poştă şi pentru efectuarea de copii ale reclamaţiei, notificărilor şi actelor.

Costuri fixe

Costurile fixe în proceduri civile

Costurile fixe pentru participanţii la litigii în proceduri civile

Taxele pentru procedurile civile sunt prevăzute (în secţiunea I privind tarifele pentru taxele de stat colectate de instanţe conform Codului de procedură penală din 2008) după cum urmează: Taxa pentru:

 • o cauză civilă este 4% din suma reclamată, dar nu mai puţin de 25 EUR
 • o acţiune pentru daune morale se ridică la 40 EUR, dar nu mai puţin de 15 EUR
 • divorţ (inclusiv divorţul prin acordul părţilor) este de 2% din partea totală pe trei ani a fiecărei părţi (conform acordului pentru divizarea proprietăţii matrimoniale şi pensia alimentară)
 • un mandat de execuţie este 2% din interesul material, dar nu mai puţin de 12,5 EUR
 • adopţie este 12,5 EUR
 • confiscarea unei proprietăţi reclamate este 20 EUR
 • colectarea de probe este 10 EUR
 • cazurile de insolvenţă este 25 EUR pentru un comerciant care deţine o singură proprietate şi 125 EUR pentru o societate comercială

Stadiul din cadrul procedurii civile în care costurile fixe trebuie plătite

Taxele se plătesc înaintea începerii procedurilor sau a realizării acţiunilor solicitate (articolul 76 din Codul de procedură penală).

Costurile fixe în proceduri penale

Costurile fixe pentru participanţii la litigii în proceduri penale

Costurile şi remuneraţiile în procedurile penale sunt acoperite conform Codului de procedură penală:

Articolul 187: Acoperirea costurilor

 1. Costurile aferente procedurilor penale trebuie acoperite din sumele specificate în bugetul instituţiei respective, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
 2. În cauzele penale care au la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile trebuie înaintate în prealabil de reclamantul privat. În lipsa acestora, reclamantul privat beneficiază de un termen de şapte zile pentru a depune sumele respective.
 3. În cauzele care au la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile aferente apărării pârâtului în instanţă trebuie acoperite de bugetul instanţei.

Costurile fixe ale procedurilor penale sunt prevăzute (în Tariful nr. 1 din legea privind taxele de stat colectate de instanţe, procuratură, serviciile de anchetă şi Ministerul Justiţiei, modificată ultima dată în 2005) după cum urmează:

 • pentru reclamaţii care dau naştere unor proceduri penale cu caracter privat - 6 EUR
 • pentru reclamaţii private în proceduri penale cu caracter privat - 2,5 EUR
 • pentru cereri de reabilitare dacă dosarul nu a fost închis - 3 EUR

Stadiul din cadrul procedurii penale în care costurile fixe trebuie plătite

Costurile descrise mai sus trebuie înaintate în prealabil de reclamantul privat (conform Codului de procedură penală). În lipsa acestora, reclamantul privat beneficiază de un termen de şapte zile pentru a depune sumele respective.

Costurile fixe în proceduri constituţionale

Costurile fixe pentru participanţii la litigii în proceduri constituţionale

Nu există proceduri constituţionale în sistemul juridic bulgar.

Informaţii prealabile care trebuie furnizate de reprezentanţii legali

Drepturile şi obligaţiile părţilor

Articolul 40 alineatul (3) din Legea baroului prevede că „avocaţii au obligaţia de a informa exact clienţii lor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora.” Nu există o obligaţie explicită de a furniza informaţii clienţilor cu privire la costurile anticipate pe durata procedurilor judiciare. Cu toate acestea, codul etic al avocaţilor prevede o astfel de obligaţie.

Surse ale costurilor

Unde sunt disponibile informaţii privind sursele costurilor în Bulgaria?

Persoanele fizice sau juridice interesate în înaintarea unei acţiuni în justiţie nu vor putea găsi informaţii publice privind costurile, întrucât nu există site-uri oficiale sau neoficiale sau alte organisme publice care oferă astfel de date sintetizate. Prin urmare, clienţii depind în principal de avocaţii lor pentru a fi informaţi privind costurile.

Cu toate acestea, de pe următoarele site-uri puteţi afla informaţii privind regulamentele juridice ce guvernează taxele şi costurile procedurilor legale şi vă puteţi face propriile calcule. Acestea sunt: {0>national legislation, the site of the Supreme Bar Council, the site of the Supreme Judicial Council and the site of the National Service for Legal Aid, All these websites are currently available in the Bulgarian language only.<}0{>legislaţia naţională, site-ul Consiliului Suprem al Baroului, site-ul Consiliului Judiciar Suprem şi site-ul Biroului naţional pentru asistenţă juridică. Toate aceste site-uri sunt, în prezent, disponibile numai în bulgară.

În ce limbă se pot obţine informaţii privind costurile în Bulgaria?

Toate site-urile sus-menţionate sunt, în prezent, disponibile numai în bulgară.

Unde sunt disponibile informaţii privind medierea?

Informaţiile sunt disponibile pe site-ul Ministerului Justiţiei din Bulgaria.

Unde sunt disponibile informaţii privind costurile?

Unde sunt disponibile informaţii cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pe site-ul Consiliului Judiciar Suprem se găsesc rapoarte anuale şi semestriale privind activităţile instanţelor la toate nivelurile. Nu există informaţii privind numărul cauzelor finalizate în ultimele 3 luni, 6 luni, în ultimul an, în ultimii doi sau mai mulţi ani. Departamentul de statistică al Consiliului Judiciar Suprem oferă analize şi informaţii privind durata medie a procedurilor în cauze civile, penale şi administrative.

Unde sunt disponibile informaţii cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Nu există informaţii publice oficiale.

Taxă pe valoare adăugată

Cum se oferă aceste informaţii? Care sunt ratele aplicabile?

TVA este inclusă în costuri (conform tarifelor şi normelor de mai sus).

Asistenţă juridică

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiţiei civile

În conformitate cu Legea privind asistenţa juridică, condiţiile pentru cauzele civile şi penale sunt identice (a se vedea mai jos):

Articolul 22:

 • Asistenţa juridică [în baza punctelor (1) şi (2) din articolul 21] se acordă persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru alocaţiile lunare de asistenţă socială (conform procedurii prevăzute în regulamentele privind aplicarea legii asistenţei sociale) şi persoanelor din instituţiile specializate în care se asigură servicii sociale.
 • Asistenţa juridică [în baza punctelor (1) şi (2) din articolul 21] se acordă familiei gazdă, prietenilor sau rudelor care se îngrijesc de un copil (conform procedurilor din Legea privind protecţia copilului).
 • Decizia privind plasarea unui copil trebuie certificată de directorul Directoratului pentru asistenţa socială sau printr-o hotărâre judecătorească, după caz. Orice persoană care nu a solicitat alocaţia lunară de asistenţă socială la care are dreptul (conform procedurii prevăzute în regulamentele privind aplicarea legii asistenţei sociale) trebuie să înainteze Biroului naţional pentru asistenţă juridică (NLAO) un certificat eliberat de directorul Directoratului pentru asistenţa socială, prin care se recunoaşte că persoana în cauză satisface criteriile de eligibilitate pentru alocaţia lunară de asistenţă socială.

Există cerinţe suplimentare pentru cauzele civile şi administrative.

Articolul 23:

 1. În cauzele civile şi administrative, asistenţa juridică se acordă - pe baza dovezilor prezentate de autorităţile competente relevante - dacă instanţa stabileşte că partea nu poate plăti un avocat. Pentru a ajunge la o astfel de decizie, instanţa ţine cont de:
 • venitul persoanei sau al familiei
 • situaţia financiară, conform unei declaraţii
 • situaţia familială
 • starea de sănătate
 • existenţa unui loc de muncă
 • vârsta
 • alte circumstanţe stabilite.

Pragul de venit aplicabil pentru pârâţi în domeniul justiţiei penale

Pe lângă criteriile prevăzute pentru cauzele penale (articolul 22 din Legea privind asistenţa juridică, descris mai sus), se aplică următoarele criterii:

Articolul 23:

 1. Sistemul de asistenţă juridică [prevăzut la punctul (3) al articolului 21] acoperă cazurile în care apărarea sau reprezentarea de către un consilier juridic este obligatorie.
 2. Sistemul de asistenţă juridică trebuie, de asemenea, să acopere cazurile în care o persoană suspectată, acuzată, învinuită, un pârât sau o parte la o acţiune penală, civilă sau administrativă nu poate plăti un avocat şi doreşte să beneficieze de această asistenţă, iar interesele justiţiei prevăd acest lucru.
 3. În acţiuni penale, o astfel de evaluare este realizată de autoritatea relevantă pe baza situaţiei financiare a persoanei/pârâtului care nu poate plătii serviciile unui avocat.

Pragul de venit aplicabil pentru victime în domeniul justiţiei penale

Pragul aplicabil este identic cu cel al altor părţi în proceduri penale (a se vedea mai sus).

Alte condiţii în vederea acordării de asistenţă juridică victimelor

Nu există condiţii specifice prevăzute de lege care să se aplice victimelor unor infracţiuni. Se aplică normele generale pentru asistenţa juridică în cauze penale (articolele 22 şi 23 din Legea privind asistenţa juridică).

Alte condiţii în vederea acordării de asistenţă juridică pârâţilor

Nu există condiţii specifice prevăzute de lege care să se aplice pârâţilor. Se aplică normele generale pentru asistenţa juridică în cauze penale (articolele 22 şi 23 din Legea privind asistenţa juridică).

Proceduri gratuite în instanţă

Articolul 83: Scutire de la plata taxelor şi cheltuielilor

 1. Taxele şi cheltuielile pentru gestionarea proceselor nu se plătesc:
 • de către reclamanţi - muncitori, salariaţi şi membri ai reclamaţiilor în nume colectiv, ca urmare a relaţiilor de muncă
 • de către reclamanţi în acţiuni de întreţinere
 • în cazul acţiunilor procuraturii
 • de către reclamanţi - pentru daune ca urmare a unei infracţiuni, dacă există un verdict care a intrat în vigoare
 • de reprezentantul special desemnat al unei părţi a cărei adresă nu este cunoscută
 1. Persoanele fizice nu plătesc taxele şi cheltuielile de judecată dacă instanţa recunoaşte că nu au suficiente resurse să le plătească. La depunerea cererii de scutire, instanţa ţine cont de:
 • veniturile persoanei şi de familia persoanei
 • situaţia financiară, conform unei declaraţii
 • situaţia familiei
 • starea de sănătate
 • existenţa unui loc de muncă
 • vârsta
 • alte circumstanţe relevante
 1. În cazurile prevăzute la alineatele (1) şi (2), cheltuielile de judecată trebuie plătite din suma prevăzută în bugetul instanţei.

Articolul 84: Scutire în cazuri deosebite

Sunt scutite de la plata taxei de stat, dar nu de la plata cheltuielilor de judecată:

 1. statul şi instituţiile de stat, cu excepţia proprietăţii private a statului şi a pretenţiilor privind creanţele şi drepturile de stat (amendament – SG 50/08, în vigoare de la 1.3.2008; modificat prin decizia Curţii Constituţionale în cauza nr. 3 din 2008 – SG 63/08)
 2. Crucea Roşie bulgară
 3. municipalităţile, cu excepţia creanţelor private şi a drepturilor de proprietate ale municipalităţilor - proprietatea privată a municipalităţilor

Când trebuie să plătească partea care nu are câştig de cauză costurile părţii câştigătoare?

Cauze civile

Articolul 78: Atribuirea cheltuielilor

 1. Onorariile plătite de reclamant [inclusiv cheltuielile de judecată şi remuneraţia unui avocat (dacă partea are un avocat)] trebuie plătite de pârât proporţional cu suma atribuită a pretenţiei.
 2. Dacă pârâtul a dovedit că procesul nu este justificat, cheltuielile cad în sarcina reclamantului.
 3. Pârâtul are dreptul să pretindă plata cheltuielilor proporţional cu partea nerecunoscută din reclamaţie.
 4. De asemenea, pârâtul are dreptul să fie despăgubit dacă procesul este anulat.
 5. Dacă cererea de plată pentru remunerarea unui avocat este excesiv de ridicată, în ceea ce priveşte dificultatea juridică şi faptică a cauzei, instanţa poate, la cererea părţii opuse, să decidă asupra plăţii unei sume mai reduse, dar nu mai mică decât suma minimă (conform articolului 36 din Legea avocaţilor).
 6. În cazul în care se decide în favoarea persoanei scutite de la plata taxelor de stat sau a cheltuielilor de judecată, persoana acuzată trebuie să plătească toate taxele şi cheltuielile. Sumele respective trebuie decise de instanţă.
 7. Dacă se recunoaşte reclamaţia unei persoane care a recurs la asistenţă juridică, onorariul avocatului este plătit de Biroul naţional pentru asistenţă juridică, proporţional părţii recunoscute din reclamaţie. În cazul deciziilor de acţionare în justiţie, persoana care a recurs la asistenţă juridică datorează cheltuieli proporţional cu partea nerecunoscută din reclamaţie.
 8. Onorariile avocaţilor sunt alocate persoanelor juridice şi persoanelor independente dacă au fost apărate de un salariat - consultant juridic.
 9. În cazul în care acţiunea se finalizează prin ajungerea la un acord, jumătate din taxa de stat depusă trebuie rambursată reclamantului. Cheltuielile de judecată şi acordul rămân în vigoare, dacă nu se convine altfel.
 10. Partea civilă* nu beneficiază de plata cheltuielilor, trebuind să plătească cheltuielile aferente procedurilor executate de aceasta.
 11. În cazul în care un procuror participă la proces, cheltuielile trebuie atribuite statului sau plătite de stat.

* Partea civilă este o parte separată în procesul civil cu drepturi şi obligaţii specifice prevăzute în Codul de procedură civilă.

Cauze penale

Codul de procedură penală - costuri şi remuneraţie

Articolul 187: Acoperirea costurilor

 1. Costurile aferente procedurilor penale trebuie acoperite din sumele specificate în bugetul instituţiei respective, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
 2. În cazul unei infracţiuni care are la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile trebuie înaintate în prealabil de reclamantul privat. În lipsa acestora, reclamantul privat beneficiază de un termen de şapte zile pentru a depune sumele respective.
 3. În cauzele care au la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile aferente apărării pârâtului în instanţă trebuie acoperite de bugetul instanţei.

Articolul 188: Stabilirea cheltuielilor

 1. Instanţa sau organismul responsabil de procedurile premergătoare judecăţii stabileşte cheltuielile.
 2. Remuneraţia martorilor - lucrători sau angajaţi - trebuie stabilită de instanţă.

Articolul 189: Decizia privind cheltuielile

 1. Instanţa decide privind cheltuielile suportate în momentul în care emite decizia sau sentinţa.
 2. Costurile traducerii în procedurile premergătoare judecăţii sunt suportate de organismul respectiv; cele înregistrate pe durata procedurilor în instanţă sunt suportate de instanţa respectivă.
 3. În cazul în care pârâtul este găsit vinovat, instanţa îl va condamna la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a onorariilor avocaţilor şi a altor cheltuieli pentru avocatul apărării numit din oficiu. Acestea includ cheltuielile suportate de procurorul privat şi de reclamantul civil, dacă acesta din urmă a făcut o cerere în acest sens. În prezenţa mai multor învinuiţi, instanţa va atribui cheltuielile pe care trebuie să le plătească fiecare.
 4. În cazul în care pârâtul este găsit nevinovat pentru unele învinuiri, instanţa îl va condamna să plătească numai cheltuielile aferente acuzaţiei de care a fost găsit vinovat.

Articolul 190: Atribuirea cheltuielilor

 1. Dacă pârâtul este achitat sau procedurile penale au fost finalizate, toate cheltuielile în cauzele publice rămân în sarcina statului, iar costurile aferente acţiunii înaintate de victimă vor fi suportate de reclamantul privat.
 2. Curtea de primă instanţă emite mandatul de executare aferent cheltuielilor atribuite.

Onorariile experţilor

Codul de procedură civilă cuprinde regulile generale pentru onorariile experţilor în proceduri civile:

Articolul 75: Stabilirea cheltuielilor

„… remuneraţia experţilor se stabileşte de către curte, ţinând cont de activitatea desfăşurată şi de cheltuielile suportate.”

Consiliul Judiciar Suprem a emis Ordonanţa nr. 1 din 2008 pentru înregistrarea, calificarea şi remunerarea experţilor, care se aplică cauzelor civile, penale şi administrative. Articolul 29 prevede că onorariile experţilor se stabilesc de autorităţile care atribuie expertiza în conformitate cu:

 1. implicarea în sarcină
 2. competenţa şi calificările expertului
 3. durata îndeplinirii sarcinii
 4. cantitatea activităţii desfăşurate
 5. cheltuielile necesare, cum ar fi materialele utilizate, consumabilele, instalaţiile, echipamentele etc.
 6. alte condiţii care influenţează activitatea - cum ar fi îndeplinirea termenelor, orele suplimentare şi munca în zilele de sărbătoare etc.

Costurile activităţilor de traducere şi interpretariat

Cauze civile

Normele pentru experţi se aplică şi traducătorilor - a se vedea mai sus.

Cauze penale

Codul de procedură penală: articolul 189 alineatul (2)

Costurile traducerii în procedurile premergătoare judecăţii sunt suportate de organismul respectiv şi pe durata procedurilor în instanţă de instanţa respectivă.

Fişiere relevante

Raportul Bulgariei: Studiul privind transparenţa costurilor PDF (566 Kb) en

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.