Costuri

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Practicienii în domeniul juridic nu sunt împărțiți în diferite categorii în Republica Cipru (de exemplu avocați consultanți, avocați pledanți, avocați și juriști). Toți practicienii în domeniul juridic înscriși în Registrul avocaților au drepturi egale de a pleda în instanță și de a practica dreptul în general. Această regulă se aplică indiferent dacă un avocat deține titlul de avocat consultant sau avocat pledant în străinătate. Termenul folosit pentru toți practicienii în domeniul juridic este „avocat”.

Avocați (Δικηγόροι)

Onorariile pentru serviciile juridice sunt stabilite pe baza unui barem de costuri judiciare aprobat de Curtea Supremă (Ανώτατο Δικαστήριο).

Pentru serviciile extrajudiciare, există baremuri care stabilesc onorariul legal minim.

În ambele cazuri, avocatul poate stabili un onorariu mai mare de comun acord cu clientul.

În cazul acțiunilor introduse în instanță, cuantumul onorariului trebuie să fie declarat oficial.

Există două categorii de executori judecătorești în Cipru:

  1. Executori judecătorești liber-profesioniști, care notifică acte judiciare.
  2. Executori judecătorești din cadrul instanțelor de judecată, care sunt funcționari publici însărcinați cu îndeplinirea procedurilor de executare silită a hotărârilor judecătorești (de exemplu, ordine de sechestru și vânzare a bunurilor mobile)

Onorariile executorilor judecătorești liber-profesioniști pentru notificarea actelor judiciare sunt calculate în funcție de distanța de parcurs până la adresa destinatarului.

Executorii judecătorești din cadrul instanțelor de judecată sunt funcționari publici salariați. Părțile din proces care solicită punerea în aplicare a măsurilor de executare silită plătesc statului taxa de timbru, al cărei cuantum este stabilit în normele de procedură și depinde de tipul de măsură de executare silită și suma pe care urmăresc să o execute.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe suportate de părți în procedurile civile

Costurile inițiale pentru taxele judiciare sunt fixate în funcție de valoarea acțiunii sau a unei alte proceduri și sunt plătite la introducerea acțiunii. Taxele judiciare nu sunt reglementate ca o sumă fixă, ci depind de modul în care evoluează acțiunea și sunt calculate pe baza unui barem aprobat.

În ce etapă a procedurilor civile trebuie plătite costurile fixe?

Costurile inițiale pentru taxele judiciare trebuie plătite la momentul introducerii acțiunii.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe suportate de părți în procedurile penale

Dacă inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să suporte costurile procedurilor. De obicei, această situație este evitată în cazul în care inculpatul este condamnat la o pedeapsă cu închisoare; în acest caz, statul suportă costurile, ca și în cazul în care inculpatul este achitat.

În ce etapă a procedurilor penale trebuie plătite costurile fixe?

Costurile, cu excepția costurilor inițiale reprezentate de taxa de timbru plătită la momentul introducerii acțiunii, trebuie plătite la încheierea procedurilor.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe suportate de părți în procedurile constituționale

Costurile sunt calculate pe baza baremurilor aplicabile.

În ce etapă a procedurilor constituționale trebuie plătite costurile fixe?

Costurile sunt plătite la încheierea procedurilor, cu excepția taxelor judiciare, care trebuie achitate la momentul introducerii căii de atac.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Obligațiile pe care avocații le au față de clienții lor sunt prevăzute în Reglementările privind Codul de conduită a avocaților din 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Monitorul Oficial al Republicii, Anexa C(1) nr. 237 din 17.5.2002 (Actul normativ administrativ 237/2002).

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Cipru?

Cele mai importante temeiuri juridice ale costurilor sunt menționate pe site-ul internet al Curții Supreme.

Informațiile furnizate sunt în limba greacă.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile:

Site-ul internet al Curții Supreme.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Puteți consulta statistici privind activitatea desfășurată de instanțele judecătorești din Republica Cipru pe site-ul internet al Curții Supreme în limba greacă și în limba engleză.

Taxă pe valoarea adăugată

Unde sunt disponibile informații în acest sens?

La onorariile avocaților se aplică o taxă pe valoarea adăugată de 15%, cu condiția ca avocatul care prestează serviciile să fie înregistrat ca plătitor de TVA.

Ce cotă se aplică?

Cota de TVA este de 15%.

Asistență juridică

Nivelul minim al veniturilor aplicabil în procedurile civile

Nu se acordă asistență juridică în procedurile civile.

Nivelul minim al veniturilor aplicabil în procedurile penale pentru inculpați

În procedurile penale, inculpații au dreptul să primească asistență juridică gratuită dacă veniturile lor sunt insuficiente pentru a putea plăti serviciile unui avocat și dacă instanța consideră că acordarea asistenței juridice gratuite este în interesul justiției. Nu există un nivel minim fix al veniturilor. Instanța analizează cererea pe baza tuturor probelor, inclusiv a unui raport întocmit de Departamentul serviciilor sociale (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) cu privire la veniturile și nevoile inculpatului.

Nivelul minim al veniturilor aplicabil în procedurile penale pentru victime

De regulă, procedurile penale nu sunt introduse de victima infracțiunii, ci de stat, care suportă costurile corespunzătoare acestora. Prin urmare, nu există dispoziții în legătură cu acordarea de asistență juridică gratuită pentru victime.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor

De regulă, acțiunile penale nu sunt introduse de victima infracțiunii, ci de stat, care suportă costurile corespunzătoare acestora. Prin urmare, nu există dispoziții în legătură cu acordarea de asistență juridică gratuită pentru victime.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică inculpaților

Conform legislației în materie, infracțiunea desăvârșirea căreia este acuzat inculpatul trebuie să poată fi pedepsită cu cel puțin 12 luni de închisoare pentru ca acesta să fie eligibil pentru acordarea de asistență juridică. Cu toate acestea, dispoziția respectivă a fost declarată neconstituțională și, prin urmare, se poate considera că posibilitatea obținerii de asistență juridică gratuită se aplică în toate cazurile.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

În general, partea care nu are câștig de cauză plătește costurile celeilalte părți, deși problema costurilor este la aprecierea instanței de judecată, care poate dispune altfel.

Linkuri relevante

Taxe și costuri judiciare

Informații statistice (în limba greacă)

Informații statistice (în limba engleză)

Fişiere relevante

Raportul Republicii Cipru referitor la studiul privind transparența costurilor PDF (555 Kb) en

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.