Costuri

Republica Cehă

Cu ocazia acestui studiu de caz în materie de dreptul familiei – divorț, statelor membre li s-a solicitat să ofere informații părții care introduce cererea de divorț cu privire la cheltuielile de judecată în următoarele situații: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se separă și convin să divorțeze. Cazul B – Situație la nivel transfrontalier: două persoane cu calitatea de resortisant al aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Celebrarea căsătoriei are loc în statul membru A. După nuntă, cuplul se mută într-un alt stat membru (statul membru B) cu scopul de a locui și munci pe teritoriul acestuia, stabilindu-și domiciliul în statul membru menționat. La scurt timp după aceea, cele două persoane se separă, soția întorcându-se în statul membru A și soțul rămânând în statul membru B. Cele două persoane convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei în fața instanței din statul membru B.

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Costuri în Republica Cehă

Costuri orientative privind cheltuielile de judecată, introducerea căilor de atac și soluționarea alternativă a litigiilor (SAL)


Studiul de caz

Proceduri în primă instanță

Proceduri în instanța de apel

Soluționarea alternativă a litigiilor


Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Este disponibilă această opțiune pentru tipul de cauză în discuție?

Costuri

Cazul A

2 000 CZK

Nu se aplică

Nu se aplică

2 000 CZK

Nu se aplică

Nu se aplică

Da (opțional)

Pe baza unui contract (tarif orar de 400 CZK, aplicabil și în cazul orelor incomplete, atunci când întâlnirea introductivă cu un mediator este dispusă de instanță)

Cazul B

2 000 CZK

Nu se aplică

Nu se aplică

2 000 CZK

Nu se aplică

Nu se aplică

Da (opțional)

Pe baza unui contract (tarif orar de 400 CZK, aplicabil și în cazul orelor incomplete, atunci când întâlnirea introductivă cu un mediator este dispusă de instanță)

Costuri orientative pentru onorariile avocatului, executorului judecătoresc autorizat și expertului


Studiul de caz

Avocat

Executor judecătoresc autorizat

Expert


Este reprezentarea obligatorie?

Costul mediu

Este obligatoriu să se recurgă la acesta?

Costuri prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este obligatorie utilizarea unui expert?

Costuri

Cazul A

Nu.

Pe baza unui contract, 1 500 CZK pentru fiecare sarcină, în funcție de onorariul avocatului.

Nu

-

-

Nu.

Între 100 CZK și 350 CZK pe oră

Cazul B

Nu.

Pe baza unui contract

Nu (depinde de celălalt stat implicat în cauză)

-

-

Nu.

Între 100 CZK și 350 CZK pe oră

Costuri pentru remunerarea martorilor, cauțiuni, garanții și alte taxe relevante


Studiul

de caz

Remunerarea martorilor

Cauțiune sau garanție

Alte costuri


Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există această cerință? Dacă da, când se aplică și în ce mod?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

Da. Se achită valoarea efectivă a costurilor.

Diferă în funcție de circumstanțele cauzei

Nu.

-

-

-

Cazul B

Da. Se achită valoarea efectivă a costurilor.

Diferă în funcție de circumstanțele cauzei

Nu.

-

-

-

Costuri care fac obiectul asistenței judiciare și rambursării cheltuielilor


Studiul

de caz

Asistență judiciară

Rambursare


Când și în ce condiții se aplică?

Când se acordă asistență judiciară integrală?

Ce condiții trebuie îndeplinite?

Poate partea care are câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul obișnuit al costurilor acoperite?

Ce categorii de costuri nu se rambursează niciodată?

Există situații în care costurile aferente asistenței judiciare ar trebui rambursate organizației care oferă servicii de asistență judiciară?

Cazul A

Exclusiv ONG-uri

-

-

De obicei nu. Cu toate acestea, instanța poate acorda rambursarea costurilor atunci când circumstanțele justifică acest lucru.

-

Depinde de decizia instanței, dar, de obicei, nu se rambursează niciun cost.

Nu.

Cazul B

A se vedea Directiva privind acordarea asistenței judiciare în litigiile transfrontaliere

-

-

De obicei nu. Cu toate acestea, instanța poate acorda rambursarea costurilor atunci când circumstanțele justifică acest lucru.

-

Depinde de decizia instanței, dar, de obicei, nu se rambursează niciun cost.

Nu.

Costurile serviciilor de traducere și de interpretare


Studiul

de caz

Servicii de traducere

Servicii de interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?


Când și în ce condiții sunt necesare astfel de servicii?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare astfel de servicii?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale redactate într-o limbă străină și necesare pentru desfășurarea procedurilor

Între 100 și 350 CZK pe pagină


-

-

-

Cazul B

Documente originale redactate într-o limbă străină și necesare pentru desfășurarea procedurilor

Între 100 și 350 CZK pe pagină

În situațiile în care o parte sau un martor este resortisant străin sau nu înțelege limba cehă

Între 100 CZK și 350 CZK pe oră

-

-

Ultima actualizare: 28/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.