NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Costuri

Republica Cehă

Această pagină vă prezintă informații privind costurile procedurilor judiciare în Republica Cehă.

Conținut furnizat de
Republica Cehă
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Dreptul familiei - divorțul

Dreptul familiei - custodia copiilor și pensia alimentară

Dreptul comercial - contractul

Dreptul comercial –responsabilitatea

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Există un singur tip de avocat (jurist) în Republica Cehă, neexistând avocați pledanți sau avocați consultanți.

Regulamentul Ministerului Justiției nr. 177/1996 Sb. din 4 iunie 1996 reglementează taxele și retribuțiile plătibile avocaților pentru furnizarea de servicii juridice (onorariul avocaților). Regulamentul este disponibil în limba engleză pe site-ul internet al Baroului ceh.

De asemenea, între părțile implicate se poate încheia un acord privat cu privire la onorariul avocaților.

În majoritatea cauzelor civile (inclusiv chestiunile de dreptul familiei și de drept comercial), reprezentarea legală nu este obligatorie.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile civile

Legea nr. 549/1991 cu privire la plățile judiciare (versiunea în limba engleză nu este disponibilă) reglementează costurile plătibile aferente procedurilor civile. Acestea variază în funcție de tipul de procedură. În anumite cazuri se aplică taxe fixe; în alte cazuri, taxa plătibilă este calculată pe baza unui procent.

În toate cazurile, costurile trebuie achitate în moneda cehă (coroana cehă-CZK), iar plățile se pot efectua prin transfer bancar în contul statului (sau al instanței). Costurile care nu depășesc 5 000 CZK pot fi acoperite prin plata timbrului fiscal guvernamental (kolek), care poate fi achiziționat de la oficiile poștale și din alte locuri.

Instanța trebuie să aducă la cunoștința persoanei care introduce cauza suma fixată pe care aceasta trebuie să o achite.

Etapa procedurii civile în care trebuie achitate costurile

Costurile trebuie achitate în termen de trei zile de la data notificării, înainte de desfășurarea primei audieri.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile penale

Procedurile penale sunt inițiate întotdeauna ex officio (de către parchet), iar pârâtul plătește numai costurile reprezentării legale.

Etapa procedurii civile în care trebuie achitate costurile fixe

În procedurile penale nu există costuri judiciare.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile constituționale

Nu există costuri judiciare fixe pentru cauzele înaintate Curții Constituționale din Republica Cehă, dar este obligatorie reprezentarea de către un avocat.

Etapa procedurii constituționale în care trebuie achitate costurile

Nu există costuri judiciare fixe.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Nu există nicio obligație pentru reprezentanții legali de a furniza informații prealabile.

Avocatul și clientul său pot conveni asupra drepturilor și obligațiilor părților.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații cu privire la temeiul juridic al costurilor în Republica Cehă?

Se recomandă consultarea unui avocat în fiecare caz particular. După introducerea cauzei, instanța devine responsabilă de notificarea taxelor care trebuie plătite.

În ce limbi sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Republica Cehă?

Întrucât în Republica Cehă singura limbă oficială este limba cehă, nu există nicio obligație legală de a furniza informații în alte limbi. Prin urmare, calitatea informațiilor depinde de disponibilitatea și calificarea persoanei care furnizează informațiile respective.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Pe site-ul internet al Asociația Mediatorilor din Republica Cehă (AMRC) se găsesc informații privind medierea.

Unde sunt disponibile informații privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

Nu există un site internet oficial care să furnizeze informații privind costurile.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pe site-ul internet al Ministerului Justiției se prezintă diverse statistici; totuși, durata depinde mult de fiecare caz în parte. Anumite norme juridice stabilesc termene-limită doar pentru acțiuni specifice în instanță (de exemplu, cereri de pronunțare).

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unui anumit tip de cauză?

Costurile plătibile depind de circumstanțele fiecărei cauze; de aceea nu este posibilă furnizarea în prealabil a unor astfel de informații.

Taxă pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

Costurile judiciare nu conțin TVA, iar valoarea lor este limitată. Onorariul avocatului nu include TVA. Cu toate acestea, unele cabinete de avocatură plătitoare de TVA adaugă TVA-ul (19%).

Care sunt ratele aplicabile?

A se vedea informațiile anterioare cu privire la TVA.

Asistență juridică

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției civile

Nu este fixată o anumită limită de venit. Totuși, la cerere, judecătorii pot examina individual fiecare situație. Se pot acorda scutiri parțiale sau totale de la plata cheltuielilor de judecată, cu condiția ca reclamantul să nu fi introdus o cauză nerezonabilă. Atunci când reprezentarea legală este obligatorie, instanța poate repartiza reclamantului un asistent juridic.

Anumite ONG-uri specializate (în funcție de cauza în discuție) sau Baroul ceh acordă asistență juridică gratuită. Baroul ceh poate numi în anumite cauze un avocat care să ofere servicii juridice gratuite. Acordarea de asistență juridică gratuită ia în considerare nu numai venitul persoanei, ci și situația financiară în ansamblu a familiei acesteia.

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției penale în cazul pârâților

Nu este fixată o anumită limită de venit. Atunci când este obligatorie reprezentarea legală, iar pârâtul nu are propriul avocat, instanța repartizează întotdeauna pârâtului un avocat.

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției penale în cazul victimelor

Numai anumite ONG-uri oferă victimelor asistență juridică gratuită. Într-un număr limitat de cauze specifice victimele sunt parte în procedurile penale; în alte cauze, victimele sunt constrânse să inițieze o acțiune (sunt relevante informațiile prezentate anterior cu privire la limita de venit aplicabilă pentru asistența juridică în domeniul justiției civile).

Alte condiții asociate cu acordarea de asistență juridică victimelor

Victimele pot solicita despăgubiri de la Ministerul Justiției (în conformitate cu Legea nr. 209/1997).

Alte condiții asociate cu acordarea de asistență juridică pârâților

Sunt relevante informațiile prezentate anterior cu privire la limita de venit aplicabilă pentru asistența juridică oferită pârâților în domeniul justiției penale.

Proceduri judiciare gratuite

Inițierea unei acțiuni la Curtea Constituțională este gratuită. De asemenea, în anumite tipuri de proceduri (precizate în articolul 11 din Legea nr. 549/1991 privind cheltuielile de judecată) nu se solicită cheltuieli de judecată – de exemplu, atunci când reclamantul este minor sau în alte cazuri specifice (atunci când statul sau organele sale sunt parte în proceduri; când un străin solicită azil, sau în alte cauze care implică părți „mai vulnerabile”).

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Este de datoria judecătorului să decidă asupra acestui aspect (în hotărârea finală) pentru fiecare cauză în parte; judecătorul poate ordona părții care nu are câștig de cauză să plătească costurile parțial sau integral. Totuși, această regulă nu se aplică în procedurile de divorț. Cheltuielile de judecată pot acoperi și onorariul avocatului.

Onorariile experților

Instanța plătește onorariile experților pe care i-a desemnat. Părțile în conflict sunt responsabile de plata onorariilor unui expert numai în situația în care acestea îi solicită serviciile din proprie inițiativă. În anumite cauze, instanța poate decide ca partea care nu a avut câștig de cauză să plătească onorariul unui expert.

Costurile de traducere și interpretare

În cazul procedurilor juridice, instanța este responsabilă de plata onorariilor traducătorilor și interpreților; atunci când una din părți este un străin care nu înțelege limba cehă, acesta are dreptul de a se adresa instanței în limba maternă.

Fişiere relevante

Raportul Republicii Cehe privind studiul transparenței costurilor PDF (703 Kb) en

Ultima actualizare: 02/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.