NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Costuri

Danemarca

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare în Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

În principiu, onorariile profesiilor juridice nu sunt reglementate. Totuși, Înalta Curte (landsret) prevede niveluri orientative, disponibile public, în cazul unor onorarii. Oricine poate depune o plângere împotriva nivelului onorariului unui avocat, aceasta trebuind înaintată Comisiei disciplinare a avocaților .

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile din procesul civil

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, legislația daneză prevede că reclamantul trebuie să achite o taxă la depunerea cererii de chemare în judecată. Taxa este de 500 DKK, dar în cauzele care implică sume mai mari de 50 000 DKK, taxa este de 750 DKK, plus o sumă echivalentă cu 1,2% din valoarea cu care suma reclamată depășește nivelul de 50 000 DKK.

În cauzele care implică o sumă de peste 50 000 DKK pentru soluționarea acțiunii se plătește o taxă judiciară suplimentară. Aceasta este echivalentă cu taxa plătită la depunerea cererii. De asemenea, reclamantul trebuie să plătească 750 DKK plus o sumă echivalentă cu 1,2% din valoarea cu care suma reclamată depășește 50 000 DKK și pentru ședința de judecată.

Există un plafon superior de 75 000 DKK cu privire la ambele tipuri de taxe (taxa pentru depunerea cererii și taxa pentru ședință). Cu toate acestea, în anumite cauze (de exemplu cele legate de exercitarea autorității publice), plafonul superior este de numai 2 000 DKK.

Anumite tipuri de cauze civile sunt scutite de la cheltuielile de judecată, inclusiv cele de dreptul familiei.

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe

După cum s-a menționat mai sus, reclamantul trebuie să achite o taxă la depunerea reclamației.

Taxa pentru ședința de judecată trebuie achitată până la data la care este fixată ședința, dar cel mai devreme cu trei luni înainte de aceasta.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părțile din procesul penal

În mod normal nu se percep cheltuieli de judecată în cauzele penale. Cu toate acestea, un număr redus de cauze penale sunt supuse urmăririi penale private, caz în care se aplică regulile privind cheltuielile de judecată în cauze civile.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru părțile din procedurile de drept constituțional

Cazurile constituționale sunt cazuri fie civile, fie penale. Nu există reguli separate privind procedurile constituționale în Danemarca.

Informații care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Articolul 16.8 din Codul deontologic al Baroului avocaților și al practicienilor în drept din Danemarca (Advokatsamfundets advokatetiske regler) prevede:

„Avocatul depune eforturi pentru a obține soluționarea litigiului la un cost cât mai puțin ridicat pentru client și ține seama de alegerile și instrucțiunile acestuia".

Informații privind costurile

Unde puteți găsi informații privind costurile în Danemarca?

Informații privind costurile sunt disponibile pe site-ul internet al Baroului avocaților și al practicienilor în drept Advokatsamfundet și pe site-ul internet al instanțelor daneze.

În ce limbi pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Danemarca?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile în limbile daneză și engleză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Informații privind medierea (retsmægling) sunt disponibile pe site-ul internet al instanțelor daneze.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet disponibil pentru informații privind costurile

Site-ul oficial al Administrației instanțelor daneze furnizează informații generale privind sistemul de justiție danez și informații de contact.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Informații privind durata medie a procedurilor judiciare daneze sunt disponibile pe site-ul internet al instanțelor daneze.

Taxă pe valoare adăugată

Unde sunt disponibile aceste informații?

De obicei informațiile publicate privind costurile includ TVA.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Pragul de venit privind asistența juridică este ajustat o dată pe an. În anul 2019 se aplică următoarele praguri de venit:

  • în cazul unei persoane celibatare: DKK 329 000
  • în cazul unui solicitant căsătorit sau aflat într-o relație similară căsătoriei: DKK 418 000
  • sumă care se adăugă pentru fiecare copil: DKK 57 000

Fiecare persoană, indiferent de venit, are dreptul să primească asistență juridică de bază în mod oral și gratuit în cadrul instituțiilor de asistență juridică (advokatvagten and retshjælpen).

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru învinuiți/inculpați

Dreptul unei persoane chemate în judecată la reprezentare juridică nu depinde de venit, ci de natura cauzei. În general, onorariul avocatului apărării trebuie achitat de către inculpat, indiferent de nivelul venitului, dacă acesta este găsit vinovat.

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime

Dreptul unei victime la reprezentare juridică nu depinde de venit, ci de natura cauzei. În conformitate cu articolul 741(a) din Legea privind administrarea justiției, principalele situații în care victimele au dreptul la reprezentare juridică sunt cele care privesc infracțiunile săvârșite cu violență și infracțiunile sexuale. În aceste situații, onorariul avocatului este plătit de către stat.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime

Răspunsul oferit mai sus cu privire la pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime este aplicabil și în acest caz.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru învinuiți/inculpați

Răspunsul oferit mai sus cu privire la pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru învinuiți/inculpați este aplicabil și în acest caz.

Există proceduri judiciare gratuite?

După cum s-a menționat mai sus (a se vedea răspunsul oferit cu privire la costurile fixe pentru părțile din procesul civil), anumite cauze civile sunt scutite in întregime de orice taxe judiciare. Cu toate acestea, este posibil să apară alte costuri (de exemplu onorariile avocaților) care trebuie plătite pe parcursul procedurilor.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Regulile privind suportarea costurilor în cauzele civile sunt cuprinse în capitolul 30 din Legea privind administrarea justiției.

Ca regulă generală, partea care nu are câștig de cauză trebuie să plătească cheltuielile părții câștigătoare. Cu toate acestea, în circumstanțe speciale, instanța poate hotărî fie că partea care nu are câștig de cauză nu va plăti costurile părții câștigătoare, fie că aceasta va plăti numai o parte din costuri.

Se poate dispune plata numai în ceea ce privește costurile necesare pentru instrumentarea corespunzătoare a cauzei.

Onorariile experților

Reclamantul este responsabil pentru plata onorariilor experților în cazul în care a solicitat avizul unui expert într-o anumită privință.

La finalizarea unei cauze, instanța hotărăște dacă pârâtul (învinuitul/inculpatul) plătește sau nu onorariile unui expert. Acest lucru depinde de rezultatul cauzei.

Costurile de traducere și interpretare

Regula generală este că în cauzele civile costurile de interpretare sunt suportate de către părți.
În materie penală, costurile de interpretare sunt plătite de stat.

Documente relevante

Raportul Danemarcei referitor la transparența costurilor PDF (560 Kb) en

Ultima actualizare: 20/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.