Costuri

Finlanda

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați pledanți (inclusiv avocați consultanți și juriști)

În Finlanda, onorariile avocaților pledanți sunt reglementate de Normele privind conduita profesională corespunzătoare pentru avocați și Orientările privind onorariile, aprobate de Asociația Baroului din Finlanda.

Executori judecătorești

În Finlanda, onorariile executorilor judecătorești sunt reglementate de Decretul guvernamental nr. 925/2008, Legea privind onorariile de executare (34/1995) și Decretul guvernamental nr. 35/1995.

Avocați

În Finlanda, onorariile avocaților sunt reglementate de Codul Comercial 18:5, Legea privind asistența juridică (257/2002) și Decretul guvernamental 290/2008.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

În Finlanda, costurile fixe includ taxele de procesare și taxele legate de actele juridice. Taxele de procesare (taxe de judecată, taxe de petiție, taxe de expediere) sunt percepute de la una din părți drept compensație pentru judecarea unei cauze și pentru măsurile luate în cadrul procesului. Taxa de procesare acoperă, de asemenea, livrarea instrumentului oficial conținând decizia sau decizia provizorie în cauză. Taxa de judecată variază de la 79 de euro în cauzele civile, din cadrul tribunalelor districtuale, la 223 de euro în cauzele din cadrul instanțelor comerciale.

Taxele legate de actele juridice (taxe pentru extrase, taxe pentru copii, taxe pentru certificate) sunt percepute pentru documentele solicitate în mod expres, în afară de cazul în care este în vigoare o scutire legală de la taxele respective. De exemplu, nu se percepe nicio taxă pentru documentele emise părții vătămate într-o cauză penală instrumentată de un procuror.

Detaliile privind costurile sunt disponibile pe site-ul web al Justiției și în Legea privind taxele de judecată (Legea privind taxele pentru acțiunile tribunalelor și a anumitor organe ale administrației judiciare 701/1993) și în Decretele Consiliului de Stat în materie.

În cauzele de divorț, taxa totală de judecată constă într-o taxă inițială de 79 de euro și o taxă de 44 de euro pentru continuarea procedurilor după perioada de reflecție. Asistența unui avocat poate costa aproximativ 1 000 de euro. În cazurile care implică petiții, taxa este de 72 de euro. În cauzele de drept civil, taxa de judecată variază între 79 și 179 de euro la tribunalele districtuale, adăugându-se o taxă 179 de euro în cazul înaintării unei căi de atac în fața Curții de Apel. Costurile datorate avocaților pot ajunge și chiar depăși suma de 6 000 de euro.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

,Părțile trebuie să suporte costurile fixe la finalizarea procedurilor civile.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

În Finlanda, părțile nu suportă costuri în cauzele penale instrumentate de procuror la instanțele de prim grad de jurisdicție.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Părțile trebuie să suporte costurile fixe la finalizarea procedurilor penale.

Costuri fixe pentru procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

În Finlanda nu există curți constituționale; cauzele relevante sunt judecate sub formă de proceduri penale. Părțile nu suportă costuri în cauzele penale instrumentate de procuror la instanțele de prim grad de jurisdicție.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Costurile se plătesc la finalizarea procedurilor.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Reprezentanții legali trebuie să furnizeze informații prealabile părților implicate într-un potențial litigiu, pentru a înțelege drepturile și obligațiile ce le revin, șansele de succes și costurile implicate – inclusiv costurile posibile a fi suportate de partea căzută în pretenții. Acest aspect este reglementat de Codul de Conduită al Asociației Baroului din Finlanda. Un avocat pledant este de asemenea obligat prin lege să păstreze confidențialitatea clientului.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Finlanda?

Informațiile privind sursele de cost sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției.

În ce limbă se pot obține informații privind sursele de cost din Finlanda?

Informațiile sunt disponibile in finlandeză, suedeză și engleză.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile legate de mediere sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției și cel al Institutului Național pentru Sănătate și Asistență Socială.

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil pentru informații privind costurile

Informațiile detaliate privind costurile și taxele aferente procedurilor judiciare sunt puse la dispoziție în mod gratuit pe site-ul web al Ministerului Justiției din Finlanda.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informațiile privind durata medie sunt disponibile în secțiunea „Prezentare (Overview)” a activităților existente pe site-ul web al Ministerului Justiției.

De unde se pot obține informații privind costurile totale medii pentru o anumită procedură?

Informațiile privind costurile totale medii pentru o procedură sunt disponibile pe site-ul web de Justiție al Sistemului Judiciar din Finlanda.

Taxa pe valoare adăugată

Modul de furnizare a informațiilor

Informațiile sunt disponibil pe site-ul web al Ministerului Justiției. Conform Orientărilor privind onorariile emise de Asociația Baroului din Finlanda, valoarea estimativă a unui onorariu aferent furnizării unui serviciu către un consumator, trebuie să includă TVA.

Care sunt ratele aplicabile?

Serviciile juridice sunt supuse TVA-ului cu o rată de 22 de procente. Taxele pentru consultanță juridică nu sunt supuse TVA-ului.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în materie de justiție civilă

Pragul de venit se calculează conform unei formule stabilite. În general, consilierea juridică se acordă în mod gratuit atunci când venitul solicitantului este mai mic de 700 de euro pe lună pentru persoanele necăsătorite. De asemenea, respectiva asistență juridică se acordă contra unor sume deductibile progresiv în cazul în care venitul solicitantului este cuprins între 700 și 1 500 de euro. Asistența juridică nu se acordă atunci când venitul solicitantului depășește 1 500 euro pe lună. Valorile corespunzătoare pentru soț/soție sunt 600 de euro respectiv 1 300 de euro.

Se percepe o taxă de 70 de euro de la solicitanții cărora li se acordă asistență juridică în schimbul unor sume deductibile. Mai mult, o sumă deductibilă suplimentară este percepută dacă activele lichide ale solicitantului depășesc valoarea de 5 000 de euro.

Prag de venit aplicabil inculpaților în materie de justiție penală

Pragul de venit se calculează conform unei formule specifice. În general, asistența juridică se acordă în mod gratuit atunci când venitul solicitantului este mai mic de 700 de euro pe lună pentru persoanele necăsătorite. De asemenea, respectiva asistență juridică se acordă contra unor sume deductibile progresiv în cazul în care venitul solicitantului este cuprins între 700 și 1 500 de euro. Asistența juridică nu poate fi obținută atunci când venitul solicitantului depășește valoarea de 1 500 de euro pe lună. Valorile corespunzătoare pentru soț/soție sunt 600 euro respectiv 1 300 de euro. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul web de justiție. Se percepe o taxă de 70 de euro de la solicitanții cărora li se acordă asistență juridică în schimbul unor sume deductibile. Mai mult, o sumă deductibilă suplimentară este percepută dacă activele lichide ale solicitantului depășesc valoarea de 5 000 de euro.

În plus față de cele de mai sus, inculpații au dreptul la un avocat din oficiu indiferent de situația financiară a acestora în cazul în care sunt acuzați de o infracțiune gravă sau dacă sunt arestați sau reținuți. Instanța poate de asemenea, din proprie inițiativă, să numească un avocat din oficiu pentru o persoană sub 18 ani sau pentru o persoană incapabilă să își asigure apărarea. Cu toate acestea, dacă inculpatul este condamnat, acesta trebuie să despăgubească statul pentru onorariul avocatului din oficiu, în afară de cazul în care persoana în cauză ar fi avut dreptul la asistență juridică. În acest caz, obligația inculpatului dle a plăti este stabilită în funcție de regulile privind asistența juridică.

Prag de venit aplicabil victimelor în materie de justiție penală

Victimele anumitor infracțiuni grave, precum violența domestică sau agresiunea sexuală, au dreptul la un avocat și la un consilier, indiferent de situația financiară a acestora.

Mai mult, victimele pot obține asistență juridică conform criteriilor comune: în general, asistența juridică este disponibilă în mod gratuit în cazul în care venitul solicitantului este mai mic de 700 de euro pe lună pentru persoane necăsătorite. De asemenea, respectiva asistență juridică se acordă contra unor sume deductibile progresiv în cazul în care venitul solicitantului este cuprins între 700 și 1 500 de euro. Asistența juridică nu poate fi obținută atunci când venitul solicitantului depășește valoarea de 1 500 de euro pe lună. Valorile corespunzătoare pentru soț/soție sunt 600 euro respectiv 1 300 de euro. Se percepe o taxă de 70 de euro de la solicitanții cărora li se acordă asistență juridică în schimbul unor sume deductibile. Mai mult, o sumă deductibilă suplimentară este percepută dacă activele lichide ale solicitantului depășesc valoarea de 5 000 de euro.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică victimelor

Consilierea juridică este solicitată întotdeauna de la un Birou public de asistență juridică. Solicitarea poate fi adresată oricărui Birou public de asistență juridică din țară, indiferent de adresa de domiciliu a solicitantului. Este adeseori convenabil ca solicitarea să fie adresată celui mai apropiat birou.

Solicitantul trebuie să prezinte dovezi referitoare la situația financiară, orice fel de asigurare pentru cheltuieli juridice și chestiunea pentru care se solicită asistență juridică.

Cererea este înaintată Biroului de asistență juridică fie oral, fie în scris iar documentația necesară trebuie să fie anexată la cererea respectivă. De asemenea, formularul de cerere și anexele aferente pot fi trimise Biroului de Asistență Juridică prin poștă, fax sau email.

Formularul de cerere este disponibil pe pagina web Formular de cerere pentru asistență juridică; formularul respectiv este de asemenea disponibil în cadrul Birourile publice de asistență juridică, la instanțe, putând fi obținut și de la birourile de avocatură.

În cazul în care un solicitant dorește să fie asistat în instanță de un avocat privat, avocatul în cauză poate depune cererea pentru asistență juridică.

În cazul în care o persoană devine victimă a violenței domestice sau a unei agresiuni sexuale, instanța poate numi un avocat sau un consilier pentru victima în cauză – în scopul efectuării investigației premergătoare procesului și pentru asistența în cadrul procesului. În cazul în care victima dorește să depună o plângere în cadrul procesului, instanța va numi un avocat. În cazul în care victima nu dorește să depună nicio plângere, se poate numi un consilier.

Astfel cum s-a menționat anterior, în cazul unui suspect acuzat de o infracțiune gravă și a unei persoane care a fost arestată sau reținută, va fi numit un avocat din oficiu. Instanța poate numi, din proprie inițiativă, un avocat din oficiu pentru o persoană sub vârsta de 18 ani și pentru o persoană incapabilă să își asigure apărarea.

Proceduri judiciare gratuite

Beneficiarul de asistență juridică este scutit de obligația de plată.

Mai mult, anumite materii sunt gratuite, conform legii (Legea privind taxele judiciare 701/1993, articolele 6 și 7). Materiile respective includ, de exemplu, ajustarea datoriilor persoanelor fizice și cauzele penale instrumentate de un procuror în primă instanță. Autoritățile străine și cetățenii străini pot beneficia de proceduri gratuite în cazurile de asistență juridică mutuală.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză?

Ca regulă generală, costurile în cauzele de drept civil sunt suportate de partea căzută în pretenții (excepțiile includ materiile implicând petiții și materii implicând prevederi imperative ale legii, precum numeroase chestiuni legate de dreptul familiei). În cadrul instanțelor administrative, fiecare parte trebuie să suporte propriile costuri. Decizia judecătorească va preciza dacă părții căzute în pretenții i se solicită suportarea costurilor părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză.

Onorariile experților

Onorariile experților sunt stabilite de instanță. Nu există limite stabilite pentru astfel de onorarii, cu toate că acestea trebuie să fie apreciate ca fiind rezonabile.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Onorariile traducătorilor și interpreților sunt stabilite de către instanță. Nu există limite stabilite pentru astfel de onorarii cu condiția ca acestea să fie rezonabile. Onorariul mediu al unui traducător este de 80 de euro pe pagină. Partea în cauză va fi scutită de onorariile respective în cazul în care i s-a acordat asistență juridică.

Linkuri relevante

Site-ul Web al Ministerului Justiției din Finlanda

Site-ul Web al Sistemului Judiciar din Finlanda

Site-ul Web al Asociației Baroului din Finlanda

Fişiere relevante

Raportul studiului despre transparența costurilor în Finlanda PDF (504 Kb) en

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.