NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Costuri

Franţa

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect. Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul. Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.

Conținut furnizat de
Franţa

Costuri în Franţa

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac şi mijloace alternative de soluţionare a litigiilor


Caz practic

Proces

Căi de apel

Mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opţiune este disponibilă în acest tip de cazuri?

Cheltuieli

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Medierea judiciară este posibilă.

Medierea extrajudiciară este, de asemenea, posibilă.

Medierea este în sarcina părţilor, onorariile sunt fixate de către judecător, dar costul medierii poate fi acoperit ca asistenţă juridică.

Este bine să se încheie o convenţie de onorariu între mediator şi părţi

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem      

IdemOnorariile avocatului, executorului judecătoresc şi expertului


Caz practic

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli medii

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli prealabile judecăţii

Cheltuieli ulterioare judecăţii

Este obligatorie folosirea acestuia?

Costuri

Cazul A

Nu

Nu          

Nu

Nu

Nu

Nu

Fixate de către judecător

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanţii şi alte taxe relevante


Caz practic

Remunerarea martorilor 

Gaj sau garanţie

Alte taxe

Sunt martorii remuneraţi?

Cost

Există acesta/aceasta şi unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemCosturile aferente asistenţei juridice şi altor rambursăriCaz practic

Asistenţă juridică

Când şi în ce condiţii este aplicabilă?

Când este integrală?

Condiţii?

Cazul A

Asistenţa poate fi solicitată de către mamă înainte sau în timpul procedurii judiciare. Asistenţa este acordată în cazul în care resursele declarate nu depăşesc limitele prevăzute de lege.

Statul suportă toate cheltuielile de judecată în cazul în care mama beneficiază de asistenţă integrală.

Asistenţa este acordată integral în cazul în care venitul lunar declarat de către mamă pentru obţinerea asistenţei nu depăşeşte 911 EUR pe lună pentru asistenţa totală.

Atunci când venitul este cuprins între această sumă şi 1367 EUR, asistenţa este acordată parţial.

Limitele superioare de venit sunt majorate cu 164 EUR pentru primele două persoane aflate în întreţinerea mamei şi cu 104 EUR pentru a treia persoană aflată în întreţinere şi următoarele

Cazul B

Idem

Idem

Idem
Caz practic

Rambursare

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Există situaţii în care asistenţa juridică trebuie rambursată organizaţiei care acordă această asistenţă?

Cazul A

Da, dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens

Atunci când prin hotărârea judecătorului de dreptul familiei, plata cheltuielilor este stabilită în sarcina tatălui care nu beneficiază de asistenţă juridică, acesta din urmă este obligat să ramburseze Trezoreriei publice costurile acoperite de către stat în procedura de apărare a mamei care beneficiază de asistenţă juridică

Cazul B

Idem

IdemCosturi de traducere şi interpretariat


Caz practic

Traducere

Interpretare

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când şi în ce condiţii sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse.

Nu există statistici disponibile.

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Remuneraţia este fixată de către judecător.

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.