Costuri

Franţa

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul. Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă. Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul. Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.

Conținut furnizat de
Franţa

Costurile în Franţa

Cheltuieli de judecată, cheltuieli privind introducerea căilor de atac şi mijloace alternative de soluţionare a litigiilor


Caz practic

Proces

Căi de atac

Mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opţiune este disponibilă în acest tip de cazuri?

Cheltuieli

Cazul A

Tribunalul de primă instanţă: Nu există cheltuieli iniţiale

Tribunalul de comerţ : da, există cheltuieli iniţiale a căror valoare minimă se ridică la 69,97 EUR.

Tribunalul de primă instanţă : Nu

Tribunalul de primă instanţă : Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Conciliere

Mediere judiciară

Mediere extrajudiciară

Gratuit

Onorarii fixate de către judecător

Convenţie între părţi şi mediator

Cazul B

Tribunalul de primă instanţă : nu

Tribunalul de comerţ : Da, există cheltuieli iniţiale a căror valoare minimă des cheltuielilor ajunge la suma de 69,97 EUR.

Tribunalul de primă instanţă : nu

Tribunalul de primă instanţă : nu

Nu

Nu

Nu

Da

Conciliere

Mediere judiciară

Mediere extra- judiciară

Gratuit

Onorarii fixate de către judecător

 Convenţie între părţi şi mediatorCheltuieli pentru avocat, executor judecătoresc şi experţi


Caz practic

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli medii

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli prealabile judecăţii

Cheltuieli ulterioare judecăţii

Este obligatorie folosirea acestuia?

Cost

Cazul A

Tribunalul de primă instanţă : da

Tribunalul de comerţ : nu

Curtea de apel : da

Avocaţi :

Statistică nedisponibilă

Reprezentanţi juridici :

983 EUR

Da

Citaţie: 18,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

Nu

Remuneraţie fixată de către judecător

Cazul B

Tribunalul de primă instanţă : Da

Tribunalul de comerţ : Nu

Curtea de apel : Da

Avocaţi :

Statistică nedisponibilă

Reprezentanţi juridici :

983 EUR

Da

Citaţie : 18,70 EUR

Serviciu : 26,70 EUR

Citaţie : 26,70 EUR

Nu

Remuneraţie fixată de către judecător


Costuri pentru remunerarea martorilor


Caz practic

Remunerarea martorilor

Sunt martorii remuneraţi?

Cazul A

Da (decretul din 27 decembrie 1920 de revizuire a tarifului martorilor)

Cazul B

Da (decretul din 27 decembrie 1920 de revizuire a tarifului martorilor)Costurile aferente asistenţei juridice şi altor rambursăriCaz practic

Asistenţă juridică

Când şi în ce condiţii este aplicabilă?

Când este integrală?

Condiţii?

Cazul A

Asistenţa poate fi solicitată înainte sau în timpul procedurii judiciare de către cumpărătorul persoană fizică sau juridică cu scop nelucrativ. Asistenţa este acordată în cazul în care:

- acţiunea iniţiată de către cumpărător nu pare a fi în mod evident inadmisibilă sau lipsită de temei;

- venitul declarat nu depăşeşte plafoanele prevăzute de lege

- cheltuielile de judecată nu sunt acoperite printr-o asigurare de protecţie juridică;

Statul suportă toate cheltuielile de judecată în cazul în care cumpărătorul beneficiază de asistenţă totală.

Asistenţa este acordată integral în cazul în care venitul lunar declarat de către solicitantul asistenţei nu depăşeşte 911 EUR pe lună pentru asistenţa totală.

Atunci când venitul este cuprins între această sumă şi 1367 EUR, asistenţa este acordată parţial.

Limitele superioare de venit sunt majorate cu 164 EUR pentru primele două persoane aflate în întreţinere şi 104 EUR pentru a treia persoană aflată în întreţinere şi următoarele

Cazul B

Idem

Idem

Idem


Caz practicRambursare

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Cazul A

Da

Rambursarea tuturor cheltuielilor incluse, cu excepţia cazului în care există o hotărâre judecătorească în sens contrar

Cheltuieli neincluse : indemnizaţie fixată de către judecător în mod echitabil

Atunci când prin hotărârea judecătorească plata cheltuielilor este stabilită în sarcina părţii care nu beneficiază de asistenţă juridică, aceasta din urmă este obligată să ramburseze Trezoreriei publice costurile acoperite de către stat în procedura de apărare a părţii care beneficiază de asistenţă juridică

Cazul B

Da

Rambursarea tuturor cheltuielilor incluse, cu excepţia cazului în care există o hotărâre judecătorească în sens contrar

Cheltuieli neincluse : indemnizaţie fixată de către judecător, în mod echitabil

Idem


Costuri de traducere şi interpretariat


Caz practic

Traducere

Interpretare

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse

Nu există statistici disponibile

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Remuneraţie fixată de către judecător

Cazul B

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse

Procedură de anchetă în cadrul Regulamentului 1206/2001 din 28 mai 2001

Nu există statistici disponibile

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Procedură de anchetă în cadrul Regulamentului 1206/2001 din 28 mai 2001

Remuneraţie fixată de către judecător


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.