NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Costuri

Ungaria

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Ungaria.

Conținut furnizat de
Ungaria

Reglementările privind onorariile pentru profesiile juridice

 • Executori judecătorești

Valoarea onorariului executorului judecătoresc depinde de obiectul ordinului de executare (végrehajtható okirat) emis (dacă a fost emis pentru încasarea unei datorii sau pentru executarea unei acțiuni specifice). Dacă executarea implică încasarea unei datorii (pénzkövetelés behajtása), onorariul executorului judecătoresc este proporțional cu valoarea datoriei ce urmează a fi încasată. Dacă executarea implică o despăgubire mai mare, atunci executorului judecătoresc i se va plăti un onorariu mai mare. Dacă atribuția acestuia implică executarea unei acțiuni specifice (meghatározott cselekmény végrehajtása), atunci onorariul depinde de durata acestei acțiuni.

 • Avocați (ügyvéd)

Cuvântul maghiar „ügyvéd” este folosit pentru avocați, avocați pledanți, avocați consultanți precum și pentru juriști. Ca regulă generală, onorariul unui avocat este stabilit printr-un acord între partea respectivă și avocat. Dacă nu se ajunge la nicio înțelegere, onorariul este hotărât de instanță pe baza condițiilor prevăzute de lege (5 procente din suma pretinsă și cel puțin 10 000 HUF). Părțile pot solicita judecătorului să aplice onorariul stipulat de lege în cazul în care aceștia nu doresc ca înțelegerea să fie făcută publică.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

În cauzele din instanțele de prim grad de jurisdicție, onorariul (illeték) pentru procedurile judiciare este de 6 procente din valoarea pretenției (între minimum 10 000 HUF și maximum 900 000 HUF). Dacă valoarea pretenției nu poate fi stabilită, legea prevede că trebuie plătit un procent de 6% dintr-o sumă fictivă.

Cheltuielile/taxele de judecată sunt stabilite întotdeauna de lege, precum și în următoarele cazuri:

 • proceduri de divorț (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • procedurile instanțelor pentru litigii de muncă (munkaügyi per): 7 000 HUF
 • proceduri administrative, cu excepția cauzelor având ca obiect litigii de concurență sau litigii fiscale (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF
 • proceduri administrative extrajudiciare (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF
 • costul de achiziție generală (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • proceduri de insolvență: lichidarea costă 50 000 HUF ; falimentul costă 30 000 HUF
 • în cazurile care implică societăți comerciale fără statut de persoană juridică (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): lichidarea costă 25 000 HUF, falimentul costă 20 000 HUF
 • arbitraj: 1 procent (minimum 5 000 HUF și maximum 250 000 HUF ). Dacă valoarea pretenției nu poate fi calculată, onorariul este de 10 000 HUF
 • somația de plată (fizetési meghagyás): 3 procente (minimum 5 000 HUF și maximum 300 000 HUF)
 • căi de atac: 6 procente (minimum 10 000 HUF, maximum 900 000 HUF)
 • redeschiderea procedurilor (perújítás): onorariile trebuie să fie plătite din nou.
 • moțiune pentru revizuire (felülvizsgálati kérelem): 6 procente în cazul deciziilor (minimum 10 000 HUF, maximum 2 500 000 HUF); în cazul ordonanțelor judecătorești (végzés), jumătate din costurile plătibile pentru decizii (minimum 7 000 HUF, maximum 1 250 000 HUF).

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

Obligația de a plăti taxele judiciare în procedurile civile se impune atunci când este formulată o cerere de chemare în judecată. Prin urmare, taxele judiciare trebuie să fie plătite împreună cu cererea de chemare în judecată. Dacă partea nu plătește taxa judiciară, sau plătește mai puțin decât este prevăzut în lege, instanța trebuie să ceară părții să plătească restul taxelor judiciare la depunerea cererii. De asemenea, instanța trebuie să informeze partea respectivă că cererea va fi respinsă dacă taxele judiciare nu sunt plătite integral.

Plata onorariului avocatului se efectuează în baza unui acord între partea respectivă și avocat. Onorariul executorului judecătoresc trebuie să fie plătit în avans, la începutul procedurii de executare silită.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

În cazul procedurilor desfășurate numai sub acuzare privată care implică acțiuni private (magánvádas eljárás):

 • onorariul pentru o procedură de punere sub acuzare (feljelentés) este de 5 000 HUF
 • onorariul pentru formularea unei căi de atac este de 6 000 HUF
 • onorariul pentru depunerea unei moțiuni pentru revizuire sau pentru redeschiderea unei cauze este de 7 000 HUF

În cazul în care rezultă o pretenție în materie civilă (polgári jogi igény) din procedurile penale, se vor plăti numai taxele judiciare inițiale sau pentru calea de atac.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Costurile fixe din cadrul procedurilor penale trebuie să fie achitate împreună cu taxa judiciară.

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

Conform articolului 28 Legea XXXII din 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke), procedurile care se desfășoară în fața Curții Constituționale (Alkotmánybíróság) sunt gratuite.

Cu toate acestea, este posibil ca un solicitant, care nu acționează de bună credință atunci când depune o moțiune, să fie obligat să suporte costuri.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Atunci când își practică profesia – cu mijloacele și în modul prevăzut de lege – avocații își ajută clienții să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile. Consilierii juridici (jogtanácsos), de asemenea, ajută la exercitarea drepturilor organizațiilor pe care aceștia le reprezintă.

Această obligație acoperă sarcina de a furniza informațiile necesare privind drepturile și obligațiile, șansele de succes și costurile previzibile ale procedurilor.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Ungaria?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile pe pagina de start a Rețelei judiciare europene (Európai Igazságügyi Hálózat):

Pagina de start a Asociației Baroului din Budapesta (Budapesti Ügyvédi Kamara) conține, de asemenea, informații despre onorariile avocaților.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Ungaria?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile pe pagina de start a Rețelei judiciare europene. Pe această pagină, puteți găsi informații relevante în fiecare din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Pagina de start a Asociației Barourilor din Budapesta conține informații privind costurile numai în limba maghiară.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile privind medierea pot fi găsite pe următoarele site-uri web:

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil pentru informații privind costurile

Puteți găsi informații suplimentare privind costurile pe site-ul web al Asociației Baroului din Budapesta

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informațiile privind durata medie a procedurilor pot fi găsite pe site-ul web al Instanțelor Republicii Ungare (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Alte linkuri relevante sunt:

Informațiile privind tabelele statistice sunt disponibile numai în limba maghiară.

Taxa pe valoare adăugată (hozzáadottérték-adó)

Cum sunt furnizate aceste informații?

Costurile indicate mai sus pentru avocați reprezintă costurile nete, prin urmare, TVA-ul (HÉA) se va adăuga la acestea.

Care sunt ratele aplicabile?

În Ungaria, rata TVA-ului a fost de 20 de procente până la 1 iulie 2009, după care acesta a fost majorat la 25 de procente.

Asistență juridică (költségmentesség)

Prag de venit aplicabil în materie de justiție civilă

Există două praguri minime:

 1. suma netă a pensiei minime (acum 28 500 de forinți) reprezintă pragul sub care întreaga asistență juridică este gratuită.
 2. 43 de procente din salariul mediu pe economie (acum, suma este de 72 000 de forinți) reprezintă pragul peste care nu este disponibilă niciun fel de asistență juridică.

Plățile pentru asistența juridică pot fi efectuate în avans.

Prag de venit aplicabil inculpaților în materie de justiție penală

În procedurile penale, suspectul sau inculpatul poate beneficia de reprezentare legală gratuită dacă:

 • acesta este scutit de taxe în funcție de situația sa personală – pragul de venit pentru acesta în cazul persoanelor care locuiesc singure este dublul pensiei nete minime (acum 28 500 de forinți), iar în cazul persoanelor care sunt căsătorite pragul de venit este pensia netă minimă per persoană
 • în cazul reprezentării legale obligatorii, dacă inculpatul nu are un avocat al apărării. În acest caz, dacă inculpatul este condamnat în cadrul procedurii, acesta trebuie să ramburseze statului costurile aferente serviciului oferit.

Prag de venit aplicabil victimelor în materie de justiție penală

Pragul de venit este de 86 de procente din salariul mediu pe economie (aproximativ 130 000 de forinți). Asistența juridică pentru victime include reprezentarea legală.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică victimelor

În afară de seria de praguri de venit, victima trebuie să îndeplinească alte două condiții:

 • aceasta trebuie să depună o cerere de punere sub acuzare/plângere
 • aceasta trebuie să obțină un certificat de la autoritatea responsabilă de asistare a victimelor. Certificatul trebuie să conțină dovada anumitor condiții (că aceasta s-a adresat autorității relevante în intervalul de timp prevăzut de lege).

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

Nu există alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților.

Proceduri judiciare gratuite

Următoarele proceduri sunt scutite de taxe în cauzele civile:

 • procedurile dacă instanța ex officio respinge sau trebuie să respingă o cerere fără să emită o somație;
 • procedurile pentru introducerea unei acțiuni în justiție împotriva deciziilor în cazurile de scutiri de taxe și de drepturi la scutirea de plata taxelor în avans (atunci când statul plătește costurile în prealabil în locul părții);
 • în acțiunile de divorț, în acțiunile reconvenționale în ceea ce privește căsătoria;
 • procedurile privind declarația de deces și de confirmare a decesului, dacă dispariția sau decesul au avut loc ca urmare a unui eveniment de război sau calamitate;
 • procedurile pentru înregistrarea fundațiilor, fundațiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, corporațiilor publice și a grupărilor europene de cooperare teritorială. În plus, procedurile pentru înregistrarea organizațiilor pentru Planurile de acționariat al angajaților și pentru aprobarea participării la o grupare europeană de cooperare teritorială.
 • cererile pentru dizolvarea firmelor închise, inclusiv cererile depuse în cadrul procedurilor simplificate de dizolvare cu numele administratorului judiciar indicat;
 • cererile pentru corectare și/sau de completare a deciziilor;
 • procedurile privind listele electorale;
 • procedurile privind modificările raportate la înscrierea în registrul de consultanți juridici;
 • căile de atac formulate împotriva deciziilor care prevăd transferul;
 • revizuirea de către instanță a deciziilor administrative pronunțate în cauzele privind despăgubirile;
 • procedurile de lichidare a datoriilor fiscale ale administrațiilor locale;
 • procedurile inițiate de către executorii judecătorești independenți în legătură cu procedurile de punere în aplicare a deciziilor judiciare și procedurile inițiate pentru executarea hotărârilor judecătorești (tranzacții judiciare) adoptate în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate și Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000;
 • procedurile instituite pe baza deciziilor favorabile pronunțate de Curtea Constituțională;
 • orice proces privind protecția datelor cu caracter personal și accesul la informații de interes public;
 • revizuirea de către instanță a unei decizii administrative pentru autorizarea asistenței juridice;
 • procedurile în afara instanței de judecată pentru revizuirea deciziilor privind acțiunile în încetare primare sau ordinele de restricție temporare, sau acțiuni în încetare acordate în conformitate cu altă legislație specifică referitoare la violența domestică.
 • revizuirea de către o instanță a deciziilor administrative adoptate privind tema asistenței pentru victimele infracțiunilor.

Următoarele proceduri sunt scutite de taxe în cauzele penale:

 • procedurile desfășurate numai sub acuzare privată, recursurile, cererea pentru redeschiderea unei cauze și moțiunile pentru revizuire depuse de inculpat și de avocatul apărării;
 • procedurile desfășurate numai sub acuzare privată, dacă instanța respinge cauza înainte de începerea audierilor personale, sau în cazul în care cauza este suspendată datorită grațierii;
 • cererea de grațiere sau exonerare de către instanță dacă este depusă de inculpat sau de avocatul apărării;
 • procedura pentru autorizarea scutirii personale de taxe;
 • furnizarea copiilor documentelor, o singură dată, către inculpat, avocatul apărării sau reprezentantul legal a al unui minor care a fost acuzat de o infracțiune
 • o copie a raportului acuzării furnizat reclamantului.

În afară de scutirea bazată pe subiect, se poate acorda și scutirea personală de taxe.

Scutirea personală se acordă, printre altele, organizațiilor neguvernamentale, corporațiilor publice, bisericilor, asociaților de biserici, instituțiilor religioase, fundațiilor, fundațiilor publice, asociațiilor non-profit cu statut de organizație de beneficiu public sau de organizație de beneficiu public prioritară, Organizației Tratatul Atlanticului de Nord, Comunităților Europene, instituțiilor și organismelor acestora, agențiilor și fondurilor individuale.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză?

În hotărârea sa definitivă, instanța cere ca partea căzută în pretenții să achite costurile suportate de partea căreia instanța i-a dat câștig de cauză într-un interval de timp de 30 de zile. Partea căzută în pretenții achită costurile direct părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză și, dacă acesta nu procedează în acest sens, se vor iniția proceduri de executare silită.

Onorariile experților

În general, onorariile experților sunt plătite de partea căzută în pretenții, și dacă (în anumite cazuri) statul este responsabil de plata costurilor, acesta va suporta, de asemenea, costurile experților. Atunci când costurile sunt plătite în avans de către stat, sunt incluse și onorariile experților.

Costurile activităților de traducere și interpretare

În general, onorariile traducătorilor și interpreților sunt plătite de partea căzută în pretenții, și dacă (în anumite cazuri) statul este responsabil de plata costurilor, acesta va suporta, de asemenea, costurile experților. Atunci când costurile sunt plătite în avans de către stat, sunt incluse și aceste onorarii.

Linkuri relevante

Pagina de start a Asociației Baroului din Budapesta (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Fişiere relevante

Raportul Ungariei al studiului privind transparența costurilor PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Ultima actualizare: 11/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.