Costuri

Lituania

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală. Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.

Conținut furnizat de
Lituania

Costurile în Lituania

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

ASL


Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Ale taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Ale taxe

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de cauză?

Cazul A

Taxa de timbru de 3 procente dar nu mai puțin de 50 de litas (în acțiuni reale unde pretenția nu depășește 100 000 de litas sau  29 000 de euro).

Participanții la o procedură plătesc 10 litas pentru copia unui document judiciar și 1 litas pentru fiecare pagină.

Cheltuielile privind audierea unei cauze: 1) verificarea unei locații; 2) percheziția învinuitului/inculpatului; 3)  comunicarea documentelor judiciare; 4) îndeplinirea hotărârii judecătorești; 5) rambursarea cheltuielilor aferente activității curatorului; 6) alte cheltuieli necesare și rezonabile

Taxa de timbru de 3 procente dar nu mai puțin de 50 de litas (în acțiuni reale unde pretenția nu depășește 100 000 de litas sau  29 000 de euro).

Participanții la o procedură plătesc 10 litas pentru copia unui document judiciar și 1 litas pentru fiecare pagină.

Cheltuielile privind audierea unei cauze: 1) verificarea unei locații; 2) percheziția învinuitului/inculpatului; 3)  comunicarea documentelor judiciare; 4) îndeplinirea hotărârii judecătorești; 5) rambursarea cheltuielilor aferente activității curatorului; 6) alte cheltuieli necesare și rezonabile

DaOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat


Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Cazul A

Reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie.

A se vedea secțiunea referitoare la reglementările privind onorariile profesiilor juridice de mai sus.

Cazul BStudiu de caz

Executor judecătoresc

Expert


Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Nu

Nu

Nu. Executorii judecătorești își exercită atribuțiile numai după ce s-au emis titlurile executorii.

Costurile de executare: 1) 600 de litas dacă valoarea datoriei este între 50 000 de litas (aproximativ 15 000 de euro) și 100 000 de litas (aproximativ 29 000 de euro) și 6%, dar nu mai puțin de 4 000 de litas, din suma datoriei executate drept salariu al executorului judecătoresc, și alte costuri de executare în funcție de tipul și de volumul acțiunilor de executare.

2) Salariul executorului judecătoresc depinde de valoarea datoriei.

Instanța poate numi un expert sau poate dispune o expertiză în domenii care necesită cunoștințe speciale de știință, medicină, artă, inginerie sau artizanat, cu acordul părților.

Partea solicitantă trebuie să plătească o garanție prealabilă a cărei valoare este stabilită de către instanță. Statul sau o instituție abilitată stabilește nivelul maxim de cheltuieli. Instanța dispune plata cheltuielilor de judecată suportate de partea care are câștig de cauză de către partea adversă, chiar dacă cea din urmă este scutită de la plata cheltuielilor de judecată, acestea fiind acoperite din fondurile de stat.

Cazul B

Nu

Nu

Se aplică aceleași condiții ca în cazul A.Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție


Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Cazul A

Da, sumele plătite martorilor se adăugă cheltuielilor legate de soluționarea cauzei

A se vedea secțiunea privind onorariile experților de mai sus.

A se vedea secțiunea privind onorariile experților de mai sus.

Instanța trebuie să ia în considerare situația materială a părții plătitoare. Valoarea depinde de natura acțiunii procedurale și nu poate depăși       100 000 de litas.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.Studiu de caz

Ale taxe


Descriere

Costuri

Cazul A

Alte cheltuieli includ: 1) verificarea unei locații; 2) percheziția învinuitului/inculpatului; 3) comunicarea documentelor judiciare; 4) îndeplinirea hotărârii judecătorești; 5) remunerarea activității tutorelui; 6) altele după cum este necesar și rezonabil.

A se vedea secțiunea privind experții de mai sus. Cheltuielile pentru percheziția unui învinuit/inculpat trebuie să fie plătite de partea care a solicitat percheziția sau de instanță.

A se vedea secțiunea privind onorariile executorilor judecătorești.

Un tutore are dreptul să primească o remunerație pentru reprezentare în conformitate cu tarifele și procedura stabilite de stat sau de instituția sa abilitată. Costurile de reprezentare sunt suportate de partea la a cărei inițiativă a fost numit un tutore, care trebuie să plătească costurile de reprezentare ale acestuia în avans.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursări


Studiu de caz

Asistență juridică

Rambursare


Când și în ce condiții este aplicabilă?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Cazul A

Asistență juridică nu este aplicabilă.

Partea care are câștig de cauză poate obține rambursarea cheltuielilor de judecată de la partea căzută în pretenții.

Cazul B


Costurile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare


Când și în ce condiții este necesară?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Toate documentele judiciare și anexele aferente trebuie să fie depuse în instanță în limba oficială a statului.

Persoanelor care nu vorbesc limba oficială li se garantează dreptul la servicii de interpretariat/traducere în timpul procedurilor.

Instanțele trebuie să plătească sumele datorate interpreților/traducătorilor din fondurile bugetului de stat.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.