Costuri

Malta

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect. Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul. Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.

Conținut furnizat de
Malta

Costuri în Malta

Cheltuieli de judecată, cheltuieli privind introducerea căilor de atac și căi alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Cheltuieli de judecată în primă instanță

Căi de atac

CASL

Cheltuieli de judecată în primă instanță

Taxe de transcriere

Alte onorarii

Cheltuieli de judecată în primă instanță

Taxe de transcriere

Alte onorarii

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

181,68 euro

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

98,99 euro

NU ESTE CAZUL

116,47 euro

Da

Cazul B

181,68 euro

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

98,99 euro

116,47 euro

Nu


Onorariile avocaților, executorilor judecătorești și experților


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri prealabile procesului

Costuri ulterioare procesului

Este obligatorie folosirea acestuia?

Costuri

Cazul A

Da

0,5% din pensia de întreținere plătibilă pentru o perioadă de 10 ani, costuri care pot fi mărite la 1% prin acordul dintre client și avocat, cu condiția ca ceea ce depășește procentul stabilit de 0,5% să nu fie recuperat de la partea adversă.

Nu este obligatoriu

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Nu

NU ESTE CAZUL

Cazul B

Da

Depinde de suma pretinsă

Nu este obligatoriu

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Nu

NU ESTE CAZULCosturile pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există aceasta și când și cum anume este folosită?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

Nu

NU ESTE CAZUL

Sechestru asigurător pentru suma pretinsă

23,28 euro

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Cazul B

Nu

NU ESTE CAZUL

Sechestru asigurător pentru suma pretinsă

23,28 euro

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZULCosturile pentru asistență juridică și alte costuri rambursateStudiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

Asistența juridică este aplicabilă dacă persoana respectivă subzistă din ajutorul social sau din salariul minim și dacă el/ea nu posedă mai mult de o proprietate.

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Cazul B

Asistența juridică este aplicabilă dacă persoana respectivă subzistă din ajutorul social sau din salariul minim și dacă el/ea nu posedă mai mult de o proprietate.

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
Studiu de caz

Rambursare

Poate partea câștigătoare să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

DA

Depinde de rezultatul procesului.

Consultarea privată cu avocați (costuri extrajudiciare)

NU ESTE CAZUL

Cazul B

DA

Depinde de rezultatul procesului

Consultarea privată cu avocați (costuri extrajudiciare)

NU ESTE CAZULCosturile pentru traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Traducerea se realizează doar la solicitarea uneia din părțile implicate. Traducerea se realizează doar din limba malteză în limba engleză sau viceversa. Traducerea în alte limbi trebuie asigurată de părți pe cheltuiala lor.

17,47 euro (sumă globală, plătită cu titlu de onorariu de înregistrare pentru fiecare traducere)

Aplicabil numai atunci când un martor nu cunoaște nici limba malteză și nici limba engleză.

Între 11,65 euro și 58,23 euro/oră

Costurile suportate pentru notificarea părții cu domiciliul în străinătate

Depinde de onorariile percepute de alte state membre

Cazul B

Traducerea se realizează doar la solicitarea uneia din părțile implicate. Traducerea se realizează doar din limba malteză în limba engleză sau viceversa. Traducerea în alte limbi trebuie asigurată de părți pe cheltuiala lor.

17,47 euro (sumă globală, plătită cu titlu de onorariu de înregistrare pentru fiecare traducere)

Aplicabil numai atunci când un martor nu cunoaște nici limba malteză și nici limba engleză.

Între 11,65 euro și 58,23 euro/oră

Costurile suportate pentru notificarea părții cu domiciliul în străinătate

Depinde de onorariile percepute de alte state membre


Ultima actualizare: 02/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.