Costuri

Malta

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Dreptul familiei – custodia copiilor

Dreptul familiei – pensie alimentară

Dreptul comercial – contracte

Dreptul comercial – răspundere

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Onorariile specialiștilor juridici sunt reglementate conform Tarifelor E din Codul de organizare și de procedură civilă (COCP), capitolul 12 din Legislația Maltei.

Avocații

Onorariile percepute de avocați sunt reglementate de Tarifele E din Programul E anexat Codului de Organizare și de Proceduri Civile (capitolul 12 din Legislația Maltei). De asemenea, avocații se ghidează și după Codul de etică și conduită pentru avocați atunci când stabilesc onorariul, fie de către avocatul însuși fie printr-un acord între acesta și clientul său. Acest Cod de etică consideră un onorariu ca fiind rezonabil dacă este conform factorilor stabiliți, inter alia, timpul necesar, noutatea și dificultatea elementelor implicate; responsabilitatea asumată, limitările de timp, natura și lungimea relației profesionale; experiența, reputația și abilitatea avocatului, onorariile recuperabile de la cealaltă parte.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru justițiabilii din procedurile civile

Costurile fixe pentru justițiabili variază în funcție de natura cazului și dacă acesta are o valoare pecuniară.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia justițiabilii trebuie să suporte costuri fixe

Onorariile pentru depunere și pentru înregistrare trebuie achitate atunci când sunt introduse proceduri judiciare.

La sfârșitul procedurii judiciare, este emisă o listă cu costuri impozabile. Dacă onorariile de înregistrare calculate depășesc ceea ce s-a plătit atunci când cauza a fost introdusă, diferența trebuie să fie calculată și solicitată de la partea care a instituit cauza.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor penale

Nu este suportat niciun fel de costuri în procedurile penale.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia justițiabilii trebuie să plătească costuri fixe

Costurile părților civile nu sunt despăgubite în procedurile penale. Cu toate acestea, la sfârșitul unui caz, instanța poate dispune ca inculpatul să plătească toate cheltuielile experților suportate de partea reclamantă.

Costuri fixe pentru procedurile constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor constituționale

Taxele pentru cauzele constituționale, în prima instanță, sunt următoarele:

Depunerea unei cereri

58,53 euro

Onorariu de înregistrare

58,23 euro

Comunicarea actelor (per notificare)

6,99 euro

Onorariile specialiștilor juridici percepute la sfârșitul unei cauze pot varia între minimum 46,49 euro până la maximum 698,81 euro. Alte costuri cu specialiștii juridici care pot fi suportate într-o cauză sunt: 46,59 euro pentru orice fel de cerere minoră depusă; 9,32 euro pentru fiecare citație; 23,29 euro pentru fiecare declarație pe propria răspundere, 4,66 euro pentru copiile de acte, și 186,35 euro pentru notele scrise.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe pentru justițiabili

Costurile se plătesc atunci când sunt introduse procedurile.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocații au obligația de a trata clienții conform Codului de etică elaborat de Comisia pentru Administrarea Justiției. Codul atribuie avocaților diferite obligații față de clienții acestora. Cu toate acestea, obligațiile menționate mai sus nu sunt reflectate în cod.

Costurile care urmează să fie suportate de partea câștigătoare

În mod normal, partea câștigătoare își recuperează toate costurile judiciare cu condiția ca hotărârea judecătorească obținută să oblige partea căzută în pretenții să achite costurile.

Costurile care urmează să fie suportate de partea căzută în pretenții

Partea căzută în pretenții trebuie să achite costurile procesului împreună cu cheltuielile suportate de partea câștigătoare.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor din Malta?

Tarifele A-L din COCP (capitolul 12 din Legislația Maltei) conțin toate costurile și onorariile datorate în procedurile judiciare. Puteți accesa aceste costuri și onorarii pe site-ul web al Ministerului Justiției, Culturii și Guvernanței Locale.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor din Malta?

Toate legile sunt elaborate în limbile malteză și engleză, deoarece ambele sunt limbile oficiale ale Maltei.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile legate de mediere sunt disponibile pe site-ul web al Centrul de mediere din Malta.

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil pentru informații privind costurile

Secțiunea Servicii Juridice a site-ului web al Ministerului Justiției, Culturii și Guvernanței Locale vă oferă:

  • întreaga legislație națională atât principală cât și secundară
  • publicații juridice, inclusiv acte, proiecte de lege, avize legale și decrete.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Nu există informații specifice despre durata diferitelor proceduri. Cu toate acestea, se pot găsi informații pe site-ul web al instanțelor judecătorești. Acest site web include în fiecare lună informații și statistici privind cauzele care sunt introduse, soluționate și pentru care se pronunță hotărâri judecătorești de către instanțe.

Pe acest site este publicată de două ori pe an o analiză a vechimii cauzelor care indică vechimea cauzelor audiate de către fiecare judecător și magistrat în toate instanțele civile.

De unde se pot obține informații privind costurile totale medii pentru o anumită procedură?

A se vedea informațiile furnizate anterior.

Taxa pe valoare adăugată

Modul de furnizare a informațiilor

Toate costurile de înregistrare sunt scutite de TVA. Cu toate acestea, trebuie achitat TVA-ul de 18 procente pe onorariile indicate în tarifele plătibile arbitrilor juridici, ale respectivilor avocați consultanți ai părților și altor experți numiți de instanță.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în domeniul dreptului civil

Deși există excepții pentru anumite tipuri de proceduri, în general o persoană se califică pentru asistență juridică dacă:

  • El sau ea nu posedă proprietăți de niciun fel cu o valoare netă care să se ridice la sau care să depășească 6 988,22 euro, excluzând articolele cotidiene de gospodărie considerate rezonabile și necesare pentru solicitant și pentru familia sa
  • Venitul său anual nu depășește salariul minim național stabilit pentru persoanele de optsprezece ani sau peste această vârstă.

Prag de venit aplicabil în domeniul dreptului penal pentru pârâți

Legea nu prescrie un anumit prag. Cu toate acestea, asistența juridică pentru pârâții din cauzele în materie penală este acordată ca drept atunci când un inculpat nu putut să informeze un avocat sau atunci când el sau ea solicită să beneficieze de asistență juridică.

Prag de venit aplicabil în domeniul dreptului penal pentru victime

Legea nu prescrie un anumit prag. Cu toate acestea, Unitatea de Justiție este (dincolo de orice avocat privat angajat de victimă) obligată prin lege să ofere asistența și sprijinul necesar oricărei victime a unei infracțiuni, cu scopul final de a asigura despăgubirile cuvenite.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică victimelor

Nu există condiții suplimentare impuse pentru asistarea și sprijinirea victimelor infracțiunilor. Cu toate acestea, se așteaptă ca victimele presupuse să furnizeze toate informațiile solicitate și care sunt în posesia acestora, și să coopereze pe deplin cu Unitatea de Justiție și cu Parchetul.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

Nu există condiții suplimentare impuse pentru acordarea de asistență juridică inculpaților. Cu toate acestea, legea acordă Avocatului pentru Asistență Juridică dreptul de a refuza asistența pe motivul că, în opinia instanței, prima facie (la prima vedere) justifică refuzul. Totuși, chiar și într-o astfel de situație, legea prevede ca instanța să se asigure că inculpatul este reprezentat de un avocat numit de aceasta.

Proceduri judiciare gratuite

Toate procedurile judiciare sunt gratuită după ce unei părți i se asigură beneficiul la asistență juridică.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții câștigătoare?

Instanța are prerogativa exclusivă de a decide asupra modului de împărțire și repartizare a costurilor unei cauze. Nu există norme de practică.

Onorariile experților

Onorariile experților sunt reglementate de Tarifele G-K din COCP (capitolul 12 din Legislația Maltei).

Onorariile traducătorilor și interpreților

Tarifele B din capitolul 12 din Legislația Maltei prevăd ca, pentru fiecare traducere cerută prin lege sau de către instanță:

  • Onorariul de înregistrare este de 34,94 euro.
  • Onorariul plătibil interpretului variază între 11,65 euro și 58,23 euro, la alegerea grefierului.
  • Traducătorii sunt plătiți cu sume cuprinse între 11,65 euro și 58,23 euro pe document, de asemenea, la alegerea grefierului.

Linkuri relevante

Ministerul Justiției, Culturii și Guvernanței Locale

Centrul de mediere din Malta

Secțiunea Servicii Juridice

Site-ul web al instanțelor judecătorești

Documente atașate relevante

Raportul Maltei despre Studiul privind transparența costurilor  PDF (742 Kb) en

Ultima actualizare: 02/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.