În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Costuri

Irlanda de Nord

Această pagină vă oferă informații cu caracter indicativ privind costurile procedurilor judiciare în Irlanda de Nord.

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Există baremuri de costuri atât la instanța teritorială (County Court), cât și la instanța superioară (Court of Judicature) – dintre care unele includ onorariile profesionale.

Puteți găsi o copie a legii care stabilește baremul curent de costuri pentru tribunalul districtual pe Oficiul informațiilor din sectorul public din Regatul Unit. Baremul de costuri pentru Înalta Curte nu este disponibil pe un link. Aceste bareme se aplică numai în anumite cazuri și în anumite circumstanțe – ele nu se aplică în toate cazurile.

Expertul care fixează cheltuielile de judecată poate, de asemenea, să evalueze costurile judiciare în anumite cazuri: de exemplu, pentru procedurile de divorț și beneficiile complementare pecuniare. Acestea ar include onorariile profesionale percepute de practicienii în drept.

Comisia serviciilor juridice din Irlanda de Nord stabilește tarife fixe pentru cauzele privind încredințarea copiilor în care s-a beneficiat de asistență juridică, reglementate de Decretul din 1995 privind copiii (Irlanda de Nord).

 • Acțiunile judecate în cadrul Instanței pentru procedurile de dreptul familiei (Family Proceedings Court), care sunt finanțate în baza schemei ABWOR (asistență prin reprezentare), sunt evaluate fie în funcție de un tarif per oră fie în funcție de un onorariu fix (compus);
 • Acțiunile judecate în cadrul Centrului pentru îngrijirea familiei (Family Care Center),cărora le este acordat un certificat conform articolului 3 din Decretul (Irlanda de Nord) privind asistența juridică (Remunerația avocaților consultanți și a consilierilor juridici în cadrul procedurilor tribunalului districtual) din 1981 – sunt evaluate și achitate pe baza unui tarif standard. Atunci când nu se acordă un certificat conform articolului 3, cauzele sunt evaluate și achitate pe baza tarifelor per oră a căror limite fixe sunt specificate în articolul 2 din Decret.
 • Acțiunile privind separarea și obligația de întreținere judecate în cadrul Curții Magistraților (Magistrates Court) și finanțate în baza schemei ABWOR sunt, de asemenea, evaluate și achitate pe baza unui onorariu fix.
 1. Avocați consultanți
  Site-ul web al Asociației avocaților din Irlanda de Nord poate fi util pentru găsirea unui avocat consultant însă Asociația avocaților nu deține informații privind costurile pentru reprezentarea juridică, deoarece acestea depind de mai mulți factori care sunt specifici fiecărui caz în parte.
 2. Avocați pledanți
  Site-ul web al Bibliotecii Baroului Irlandei de Nord poate fi util pentru găsirea unui avocat pledant, însă Asociația avocaților nu deține informații privind costurile pentru reprezentarea juridică deoarece acestea depind de mai mulți factori care sunt specifici fiecărui caz în parte.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

Costurile fixe în cauzele constituționale depind de locul în care au fost inițiate procedurile și sunt aplicate la cotele stabilite la nivelul instanței. Taxele actuale aplicate de instanță pot fi găsite pe site-ul serviciului de asistență a instanțelor pentru administrarea justiției: Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Acestea nu includ costurile reprezentării de către avocat.

Există, de asemenea, taxe judiciare pentru cauzele constituționale trimise la UK Supreme Court (Curtea Supremă a Marii Britanii), care pot fi găsite aici: UK Supreme Court fees .

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

În mod normal, taxele judiciare sunt achitate odată cu inițierea unei cauze, însă mai pot exista și alte taxe pentru proceduri accesorii pe parcursul desfășurării unei cauze: de exemplu, pentru cererile incidentale, audierile de evaluare și așa mai departe.

Costurile judiciare ale unei persoane care nu primește asistență juridică trebuie să fie convenite între respectiva persoană și reprezentantul juridic al acesteia.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

În cadrul procedurilor penale, un inculpat care primește asistență juridică nu plătește niciun fel de costuri. Costurile judiciare ale unei persoane care nu primește asistență juridică trebuie să fie convenite între respectiva persoană și reprezentantul juridic al acesteia.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Costurile pentru părțile civile precum cheltuielile cu martorii și onorariile experților, în mod normal, sunt achitate la închiderea cauzei. Totuși, aceste costuri nu sunt fixe și pot varia în funcție de natura cauzei.

Costuri fixe pentru procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

Costurile fixe în cadrul procedurilor constituționale depind de locul în care sunt inițiate procedurile și sunt taxate conform tarifelor stabilite de acel nivel al instanței. Taxele judiciare curente pot fi găsite pe Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord.

Acestea nu includ costurile pentru reprezentarea juridică.

De asemenea, există taxe judiciare asociate cauzelor constituționale care sunt deferite Camerei Lorzilor, și noii Curți Supreme din Regatul Unit care o va înlocui. Taxele acestora încă sunt în curs de stabilire.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

În mod normal, taxele judiciare sunt achitate odată cu inițierea unei cauze, însă mai pot exista și alte taxe pentru procedurile accesorii de pe parcursul desfășurării unei cauze: de exemplu, pentru cererile incidentale, audierile de evaluare și așa mai departe.

Costurile judiciare ale unei persoane care nu primește asistență juridică trebuie să fie convenite între respectiva persoană și reprezentantul juridic al acesteia

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocaților consultanți li se cere să prezinte sumar posibilele costuri implicate pentru părți. Totuși, deoarece acest lucru va depinde de evoluția/desfășurarea cauzei, nu este posibil întotdeauna să se ofere o evaluare exactă a costurilor la începutul procedurilor.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Irlanda de Nord?

Informațiile privind costurile judiciare pot fi găsite la Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord.

Site-urile web al Asociației avocaților din Irlanda de Nord și al Bibliotecii Baroului Irlandei de Nord pot fi utile pentru găsirea unui reprezentant juridic, însă acestea nu dețin informații privind costurile reprezentării juridice deoarece acest lucru depinde de cauză și dacă părțile au dreptul la asistență juridică.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Irlanda de Nord?

Puteți găsi informații în limba engleză privind taxele judiciare la Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord. Aceste informații pot fi traduse într-o serie de limbi la cerere.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului Judiciar al Irlandei de Nord.

Informații suplimentare sunt disponibile și pe site-ul web al Asociației avocaților din Irlanda de Nord.

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil pentru informații privind costurile

Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord prezintă toate taxele judiciare.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informațiile statistice privind activitatea instanțelor pot fi găsite la Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord.

De unde se pot obține informații privind costul mediu total pentru diferitele proceduri?

Nu există surse cunoscute pentru aceste informații.

Există un barem de costuri disponibil atât pentru procedurile din cadrul Tribunalului Districtual cât și pentru cele din cadrul Înaltei Curți. Totuși, acestea sunt numai cu titlu orientativ și nu trebuie să fie considerate definitive deoarece nu se aplică în toate cazurile. De asemenea, acestea se aplică numai procedurilor din cadrul nivelului specific al acelei instanțe.

Baremele curente pentru Tribunalul Districtual pot fi găsite pe site-ul web al Oficiului informațiilor din sectorul public.

Baremele de costuri ale Înaltei Curți nu sunt disponibile pe un link.

Taxa pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

TVA-ul la rata adecvată se poate recupera din costuri, taxe și cheltuieli în sensul Legii privind taxa pe valoare adăugată din 1983. Detalii privind taxele judiciare pot fi găsite la Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord, care prezintă taxele judiciare fără TVA.

Asistență juridică

Pragul de venit aplicabil în materie de justiție civilă

De obicei, asistența juridică este pusă la dispoziția unei persoane al cărei venit anual nu depășește 9937 £, cu excepția cauzelor de vătămare corporală, în acest caz venitul anual fiind de 10955 £. Într-un număr redus de cauze din dreptul familiei privind încredințarea copiilor, asistența juridică este pusă la dispoziție fără a se ține seama de veniturile individuale; aceste cauze sunt cunoscute drept cauze speciale privind drepturile copilului (Children Order proceedings). Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați: Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Pragul de venit aplicabil inculpaților în materie de justiție penală

În Irlanda de Nord nu există un prag de venit fix pentru asistența juridică pentru inculpați. Judecătorul acordă asistență juridică unui inculpat atunci când acesta este convins că inculpatul nu are mijloace suficiente pentru a achita reprezentarea juridică.

Pragul de venit aplicabil victimelor în materie de justiție penală

Asistența juridică nu este disponibilă victimelor din cadrul schemei justiției penale.

Atunci când victimele unei infracțiuni solicită despăgubiri, de obicei, sistemul de asistență juridică nu este inclus. Guvernul a stabilit un sistem statutar separat pentru a despăgubi victimele infracțiunilor; în Irlanda de Nord acesta este denumit Sistem de despăgubire pentru daunele cauzate de infracțiunile penale. În baza acestui sistem, victimele nu pretind consiliere și reprezentare juridică pentru a solicita despăgubiri. Asistența pentru întocmirea cererilor este disponibilă gratuit de la Serviciul de asistență pentru victime din Irlanda de Nord, care este finanțat de guvern.

Victimelor în materie de justiție penală le este oferit sprijinul în afara sistemului asistenței juridice; de exemplu, site-ul web al Serviciului Judiciar al Irlandei de Nord oferă informații și un „tur virtual” pentru victime și martori.

De asemenea, Serviciul de asistență pentru victime din Irlanda de Nord, organizație caritabilă, oferă sprijin moral, informații și ajutor practic persoanelor care au fost victimele unor infracțiuni.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

Pentru a primi asistență juridică gratuită pentru reprezentarea juridică în vederea apărării în Irlanda de Nord, inculpații trebuie să treacă două teste: că nu au mijloace suficiente pentru a-și achita propria reprezentare juridică și că este în interesul justiției ca aceștia să beneficieze de asistență juridică gratuită.

Proceduri judiciare gratuite

 • Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord are o procedură/o politică prin care taxele judiciare pot fi reduse sau se pot considera ca fiind exceptate. Aceasta este o procedură de testare a mijloacelor iar solicitanții trebuie să depună cererile în acest sens folosind un formular standard.
 • Procedurile judiciare sunt gratuite pentru un inculpat căruia i s-a acordat asistență juridică în cadrul procedurilor penale.
 • Așa cum s-a menționat mai sus, de obicei, asistența juridică este disponibilă unei persoane fizice al cărei venit anual disponibil nu depășește 9957 de lire sterline.
 • Într-o serie de proceduri publice în materie de dreptul familiei privind încredințarea copiilor, asistența juridică este pusă la dispoziție fără a se face referire la venitul respectivei persoane fizice; acestea sunt cunoscute drept proceduri speciale prevăzute în  Decretul privind copii.
 • Acordarea sau renunțarea la costuri este o chestiune care depinde de puterea discreționară judiciară.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză?

Stabilirea costurilor este o chestiune lăsată la aprecierea instanței. Normele instanței superioare din Irlanda de Nord (Northern Ireland Court of Judicature rules) și normele instanțelor teritoriale (County Court Rules) prevăd norme judecătorești referitoare la cheltuieli; cu toate acestea, ele nu sunt disponibile prin intermediul unui link către o pagină web.

Onorariile experților

Numărul de experți este limitat prin normele de procedură ale instanței superioare și ale instanțelor teritoriale – Rules of the Northern Ireland Court of Judicature și County Court Rules (Northern Ireland). Nu există costuri fixe sau baremuri pentru experți, întrucât onorariile depind de tipul de expert și de natura participării lor în cadrul procedurilor.

Costurile activităților de traducere și interpretare

În general, atunci când costurile aferente unei acțiuni civile sau în materie de dreptul familiei sunt plătite din resurse proprii, partea care solicită serviciile unui interpret trebuie să facă demersurile necesare și să suporte costurile.

Cu toate acestea, Northern Ireland Courts and Tribunals Service va lua măsuri și va achita costurile aferente serviciilor de interpretariat în cauzele în care împricinatul nu vorbește limba engleză și este implicat în următoarele fapte: o cauză privind comiterea unei infracțiuni pentru care se recurge la audierea preliminară, o cauză din domeniul dreptului familiei în care sunt implicați copii sau o cauză având drept obiect violența domestică (inclusiv căsătoriile forțate).

Chiar și atunci când cauza nu face obiectul unuia dintre criteriile menționate anterior, se pot plăti serviciile unui interpret, dacă judecătorul stabilește că este singura cale prin care împricinatul poate înțelege procedura sau dacă împricinatul nu poate obține finanțare publică, nu își poate permite să plătească din fonduri proprii un interpret sau dacă judecătorul dispune în mod expres numirea unui interpret.

În cazul în care Northern Ireland Courts and Tribunals Service ia măsuri pentru angajarea serviciilor unui interpret și pentru plata onorariilor acestuia, onorariile respective sunt stabilite în termenii și în condițiile referitoare la angajarea serviciilor unui interpret. Onorariul poate varia de la caz la caz, în funcție de durata audierii, distanța și timpul necesar pentru deplasarea către/de la instanță a interpretului, precum și în funcție de mijloacele de deplasare ale interpretului. Termenii și condițiile sunt aplicate cu strictețe tuturor cererilor, pentru a se asigura că nu se fac plăți în exces.

Linkuri relevante

Asociația avocaților din Irlanda de Nord

Biblioteca Baroului Irlandei de Nord

Oficiul informațiilor din sectorul public din Regatul Unit

Informații privind tarifele judiciare de la Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord

Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord

Informații privind lista comercială de la Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord

Serviciul de asistență pentru victime din Irlanda de Nord

Informații privind asistența victimelor și a martorilor de la Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord

Fişiere relevante

Raportul Regatului Unit referitor la studiul privind transparența costurilor PDF (448 Kb) en

Ultima actualizare: 26/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.