Costuri

Polonia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect. Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul. Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.

Conținut furnizat de
Polonia

Costurile în Polonia

Cazul nr. 3 (în cazul 3 B- atunci când țara în care mama îl urmărește în instanță pe tată este Polonia – în acest caz onorariile, cheltuielile și condițiile sunt similare celor din cazul A. Conform celor menționate anterior, nu este necesară completarea tabelului).

Costurile pentru instanțe, căi de atac și căi alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanțe

Căi de atac

CASL

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

În cazul pensiei alimentare, acțiunea în justiție este scutită de toate costurile.

Pentru fiecare copie, copii ale hotărârilor judecătorești cu executare silită, copii ale hotărârilor judecătorești cu efecte juridice – 6 PLN. Dacă acele documente sunt într-o limbă străină sau conțin tabele – 12 PLN pentru fiecare pagină.

-

În cazul pensiei alimentare, acțiunea în justiție este scutită de toate costurile

-

-

Părțile sunt libere să opteze pentru CASL.

Dacă instanța acceptă clauza de executare, 50 PLN.Costurile pentru avocați, executori judecătorești și experți


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri prealabile procesului

Costuri ulterioare procesului

Este obligatorie folosirea acestuia?

Costuri

Cazul A

Nu

Minimum 60 PLN

Nu

-

-

Nu

Conform calculelor expertuluiCosturile pentru remunerarea martorilor, pentru gaj sau asigurare și alte taxe relevante


Studiu de caz

Indemnizația martorilor

Gaj sau asigurare

Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există aceasta și când și cum anume este folosită?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile de transport și cazare, și venitul pierdut, conform articolelor 85-88 ale Legii privind costurile judiciare în cauzele civile

Da. Valoarea obiectului litigiului este calculat astfel încât dacă plata se efectuează eșalonat, valoarea este egală cu suma totală aferentă unui an.

Legislația din Polonia (Codul de procedură civilă) consideră că pensia alimentară este o pretenție pecuniară și care se repetă periodic:

 1. dacă suma pensiei alimentarea este egală cu un an de plată sau cu mai mult de un an, întreaga sumă face obiectul litigiului.

2. dacă plata pensiei alimentare continuă pentru mai puțin de un an, întreaga sumă este considerată obiect al litigiului.

Depinde de valoarea obiectului litigiului.Costurile pentru asistență juridică și alte costuri rambursateStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

O parte scutită de costuri judiciare poate solicita asistență juridică. Instanța va decide dacă este necesară participarea unui avocat profesionist.

Depinde de hotărârea judecătorească

În cazul în care costurile sunt excesiv de mari sau vor cauza dificultăți financiare pentru respectiva parte

Se aplică normele generale, în funcție de împrejurări.

-

Bilanțul costurilor mai mare decât ceea ce era strict necesar și adecvat pentru cauză.

-Costurile pentru traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Dacă documentele sunt depuse în instanță într-o altă limbă

Conform regulamentelor Ministrului Justiției din 24 ianuarie 2005

-

-

-

-


Ultima actualizare: 06/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.