Costuri

Polonia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală. Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.

Conținut furnizat de
Polonia

Costurile în Polonia

Cazul nr. 4 (în cazul 4 B- atunci când țara în care vânzătorul îl urmărește în instanță pe cumpărător este Polonia- în acest caz onorariile, cheltuielile și condițiile sunt similare celor din cazul A. Conform celor menționate anterior, nu este necesară completarea tabelului).

Costurile pentru instanțe, căi de atac și căi alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanțe

Căi de atac

CASL

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Taxe judiciare inițiale

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Depinde de valoarea obiectului litigiului. Conform Legii privind costurile în cauze civile – onorariul este de 5% din valoare însă nu mai puțin de 30 și nu mai mult de 100 000 PLN.

Pentru fiecare pagină, copii ale hotărârilor judecătorești cu executare silită, copii ale hotărârilor judecătorești cu efecte juridice – 6 PLN. Dacă acele documente sunt într-o limbă străină sau conțin tabele – 12 PLN pentru fiecare pagină

--

Depinde de valoarea obiectului litigiului. Conform legii privind costurile în cauze civile – taxa este de 5% din valoare, însă nu mai puțin de 30 și nu mai mult de 100 000 PLN. Dacă valoarea obiectului litigiului se modifică în timpul procedurii, taxa este calculată în același mod – procentajul rămâne același, însă suma finală se modifică, deoarece  se folosește o altă bază de calcul.

Părțile sunt libere să opteze pentru CASL.

Dacă instanța acceptă clauza de executare, 50 PLNCosturile pentru avocați, executori judecătorești și experți


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri prealabile procesului

Costuri ulterioare procesului

Este obligatorie folosirea acestuia?

Costuri

Cazul A

Nu

Depinde de valoarea obiectului litigiului.
Dacă valoarea este aproximativ 90 000 PLN, onorariile nu vor fi mai mici de 3 600 PLN

Nu

-

-

Nu

Dacă instanța acceptă clauza de executare, 50 PLNCosturile pentru remunerarea martorilor, pentru gaj sau asigurare și alte taxe relevante


Studiu de caz

Indemnizația martorilor

Gaj sau asigurare

Alte onorarii

Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există aceasta și când și cum anume este folosită?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

Da

Costurile de transport și cazare, și venitul pierdut, conform articolelor 85-88 din Legea privind costurile judiciare în cauzele civile

Da. Se ia în considerare valoarea obiectului litigiului.

Depinde de valoarea obiectului litigiului.

-

-Costurile pentru asistență juridică și alte costuri rambursateStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

O parte scutită de costuri judiciare poate solicita asistență juridică. Instanța va decide dacă este necesară participarea unui avocat profesionist.

Depinde de hotărârea judecătorească

În cazul în care costurile sunt excesiv de mari sau vor cauza dificultăți financiare pentru respectiva parte

Se aplică normele generale, în funcție de împrejurări.

-

Bilanțul costurilor mai mare decât ceea ce era strict necesar și adecvat pentru cauză.

-Costurile pentru traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Dacă documentele sunt depuse în instanță într-o altă limbă

Conform regulamentelor Ministrului Justiției din 24 ianuarie 2005.

-

-

-

-


Ultima actualizare: 06/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.