Costuri

Polonia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul. Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă. Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul. Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.

Conținut furnizat de
Polonia

Costurile în Polonia

Cazul nr. 5 (în cazul 5 B- atunci când țara în care consumatorul urmărește în instanță instalatorul și societatea producătoare a echipamentului este Polonia – în acest caz onorariile, cheltuielile și condițiile sunt similare celor din cazul A).

Costurile pentru instanțe, căi de atac și căi alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanțe

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

Depinde de valoarea obiectului litigiului. Conform Legii privind costurile în cauze civile – taxa este de 5% din valoare, însă nu mai puțin de 30 și nu mai mult de 100 000 PLN

Pentru fiecare copie, copii ale hotărârilor judecătorești cu executare, copii ale hotărârilor judecătorești cu efecte juridice – 6 PLN. Dacă acele documente sunt într-o limbă străină sau conțin tabele – 12 PLN pentru fiecare pagină.

--Studiu de caz

Căi de atac

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

Depinde de valoarea obiectului litigiului. Conform legii privind costurile în cauze civile – taxa este de 5% din valoare însă nu mai puțin de 30 și nu mai mult de 100 000 PLN. Însă valoarea obiectului litigiului se poate modifica în timpul procedurii. În cazul în care se întâmplă acest lucru, taxa este calculată în același mod – procentajul rămâne același însă suma finală se schimbă deoarece  se folosește o altă bază de calcul.

--

--Studiu de caz

CASL

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Părțile sunt libere să opteze pentru CASL

Dacă instanța acceptă clauza de executare, 50 PLNCosturile pentru avocați, executori judecătorești și experți


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri prealabile procesului

Costuri ulterioare procesului

Este obligatorie folosirea acestuia?

Costuri

Cazul A

Nu

Depinde de valoarea obiectului litigiului.

Nu

-

-

Nu

Dacă instanța acceptă clauza de executare, 50 PLNCosturile pentru remunerarea martorilor, pentru gaj sau asigurare și alte onorarii relevante


Studiu de caz

Indemnizarea martorilor

Gaj sau asigurare

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există aceasta și când și cum anume este folosită?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

Da

Costurile de transport și cazare, și venitul pierdut, conform articolelor 85-88 din Legea privind costurile judiciare în cauzele civile

Da. Se ia în considerare valoarea obiectului litigiului.

Depinde de valoarea obiectului litigiului.

-

-Costurile pentru asistență juridică și alte costuri rambursateStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

O parte scutită de costuri judiciare poate solicita asistență juridică. Instanța va decide dacă este necesară participarea unui avocat profesionist.

Depinde de hotărârea judecătorească

În cazul în care costurile sunt excesiv de mari sau vor cauza dificultăți financiare pentru respectiva parte

Se aplică normele generale, în funcție de împrejurări.

-

Bilanțul costurilor mai mare decât ceea ce era strict necesar și adecvat pentru cauză.

-Costurile pentru traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Dacă documentele sunt depuse în instanță într-o altă limbă

Conform regulamentelor Ministrului Justiției din 24 ianuarie 2005

-

-

-

-


Ultima actualizare: 04/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.