Costuri

Portugalia

Această pagină oferă informații cu privire la costurile procedurilor judiciare în Portugalia.

Conținut furnizat de
Portugalia

Pentru o analiză mai aprofundată a cheltuielilor cu procesul, a se vedea următoarele studii de caz:

Dreptul familiei - divorțul

Dreptul familiei – încredințarea copiilor

Dreptul familiei - pensia de întreținere

Dreptul comercial - contractele

Dreptul comercial - răspunderea

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

1. Reprezentanți juridici (Solicitadores)

În Portugalia, onorariile solicitadores, atunci când acționează în calitate de executori judecătorești, sunt reglementate prin Ordonanța ministerială de punere în aplicare (Portaria) nr. 282/2013 din 29 august 2013, cu modificările ulterioare (articolele 43-51).

2. Consilieri juridici (Consultores jurídicos)

În Portugalia, onorariile consilierilor juridici nu sunt reglementate.

3. Avocați (Advogados)

În Portugalia, onorariile avocaților nu sunt reglementate.

4. Executori judecătorești (Oficiais de justiça)

Costurile pentru intervenția executorilor judecătorești în procedurile de executare silită sunt reglementate prin articolul 9 și tabelul II din Regulamentul privind costurile procedurilor judiciare (Regulamento das Custas Processuais), adoptat prin Decretul-lege (Decreto-Lei) nr. 34/2008 din 26 februarie 2008, cu modificările ulterioare, precum și prin Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 282/2013 din 29 august 2013, cu modificările ulterioare [articolele 43-51, aplicabilă în temeiul articolului 59 alineatul (1)].

5. Avocați care își desfășoară activitatea în domeniul protecției jurisdicționale

Onorariile datorate avocaților pentru serviciile furnizate în domeniul protecției jurisdicționale sunt reglementate de Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 1386/2004 din 10 noiembrie 2004, de Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 161/2020 din 30 iunie 2020 și de Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 10/2008 din 3 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

Costuri fixe

Costuri fixe în proceduri civile

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri civile

Costurile fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor civile sunt prevăzute la articolele 5-7 și în tabelele I și II din anexa la Regulamentul privind costurile procedurilor judiciare, adoptat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008, cu modificările ulterioare.

Faza din cadrul procedurilor civile în care trebuie plătite costuri fixe

De obicei, taxele judiciare se plătesc la începutul procedurilor și în momentul stabilirii termenului pentru ședința de judecată. În general, experții și funcționarii instanțelor sunt plătiți imediat înainte de participarea lor la procedură.

Costuri fixe în proceduri penale

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri penale

Costurile fixe pe care trebuie să le plătească justițiabilii în cadrul procedurilor penale sunt stabilite la articolul 8 și în tabelul III din anexa la Regulamentul privind costurile procedurilor judiciare, adoptat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008, cu modificările ulterioare.

Faza din cadrul procedurilor penale în care trebuie plătite costuri fixe

Faza din cadrul procedurii penale în care trebuie plătite costuri fixe depinde de calitatea persoanei în cauză în cadrul procedurii și de acțiunea pe care intenționează să o formuleze. Există numai două cazuri în care taxa judiciară trebuie plătită în același timp cu formularea acțiunii la care se referă: atunci când persoana în cauză se constituie parte civilă la procedura penală și atunci când se inițiază o anchetă la cererea unei părți civile. În toate celelalte cazuri, și anume în toate cauzele în care este implicat inculpatul și în celelalte cauze în care este implicată partea civilă, taxa judiciară se plătește la încheierea fazei procedurii judiciare care se află în curs (anchetă, pronunțarea hotărârii sau cale de atac), în funcție de decizia judecătorului.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri constituționale

Costurile fixe pe care trebuie datorează părțile la procedurile derulate în fața Curții Constituționale sunt reglementate de articolele 6-9 din Decretul-lege nr. 303/98 din 7 octombrie 1998, cu modificările ulterioare și de articolul 84 din Legea nr. 28/82 din 15 noiembrie 1982, cu modificările ulterioare.

Faza din cadrul procedurii constituționale în care trebuie plătite costuri fixe

Plata costurilor fixe este obligatorie numai la încheierea procedurii.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Reprezentanții legali au obligația etică și legală de a furniza toate informațiile privind drepturile și obligațiile părților, atât timp cât dețin cunoștințe rezonabile privind șansele de reușită și costurile aferente.

Temeiul juridic al costurilor

De unde se pot obține informații cu privire la temeiul juridic al costurilor în Portugalia?

Mai multe informații privind sistemul cheltuielilor cu procesul în Portugalia sunt disponibile la adresa https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

În ce limbă sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Portugalia?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor în Portugalia sunt disponibile numai în limba portugheză.

De unde se pot obține informații cu privire la mediere?

Informațiile privind medierea, în special cu privire la sistemele publice de mediere în domeniul dreptului civil, al familiei, al muncii și în materie penală, sunt disponibile la adresa https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

De unde se pot obține informații cu privire la durata medie a diferitelor proceduri?

Informații privind durata medie a procedurilor judiciare sunt disponibile la adresa https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

De unde se pot obține informații cu privire la costul mediu al unui anumit tip de procedură?

Aceste informații nu sunt disponibile. Astfel de informații pot fi obținute numai prin consultarea diferitelor bareme de taxe și liste de costuri.

Cu toate acestea, la adresa https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica este disponibil un simulator de taxe judiciare datorate în momentul inițierii procedurii judiciare. Cu ajutorul acestuia se pot aproxima costurile pe care le presupune procedura.

Taxa pe valoarea adăugată: cum sunt furnizate aceste informații?

Cheltuielile de judecată sunt scutite de TVA. Onorariile practicienilor în domeniul dreptului fac obiectul TVA, însă informațiile legate de costurile prevăzute de lege nu includ TVA.

Care sunt cotele aplicabile?

Nu sunt disponibile informații privind cota TVA aplicabilă.

Asistență judiciară

Pragul de venit pentru pârâți în cauze civile

Formula de calcul a pragului de venit pentru obținerea asistenței judiciare în cadrul procedurilor civile se regăsește în anexa la Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

Pragul de venit pentru inculpați în cauze penale

Formula de calcul a pragului de venit pentru obținerea asistenței judiciare în cadrul procedurilor penale se regăsește în anexa la Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

Pragul de venit pentru victime în cauze penale

Nu există niciun prag de venit pentru asistența judiciară acordată victimelor în cauze penale.

Alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară victimelor

Există și alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară victimelor. În cazul în care statutul de victimă a violenței domestice în sensul articolului 152 din Codul penal este stabilit în temeiul Legii nr. 112/2009 din 16 septembrie 2009, se presupune, în lipsa unor dovezi contrare, că victima nu dispune de resurse financiare suficiente.

Alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară inculpaților

Există și alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară inculpaților. Acestea se referă la situația financiară a inculpatului și se calculează în baza unui model conceput în conformitate cu articolul 39 din Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

Proceduri judiciare gratuite

Procedurile judiciare pot fi gratuite pentru una dintre părți sau pentru ambele părți, pe baza scutirii de la plata cheltuielilor cu procesul sau prin acordarea de asistență judiciară.

La articolul 4 din Regulamentul privind costurile procedurilor judiciare sunt prevăzute situații în care se aplică scutirea de la plata costurilor. Exceptările se încadrează în două categorii:

  • scutiri de ordin subiectiv sau personal în temeiul articolului 4 alineatul (1), care se bazează pe o caracteristică specifică a părților sau a persoanelor care fac obiectul procedurilor; și
  • scutiri de ordin obiectiv sau procedural în temeiul articolului 4 alineatul (2), care depind de tipul procedurii.

Cu toate acestea, unele exceptări depind de conținutul hotărârii rămase definitive după încheierea procedurii, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatele (3), (4), (5), (6) și (7). În consecință, este posibil ca aceste exceptări să nu aibă niciun efect asupra costurilor sau să afecteze numai taxele cauzate în cursul procedurilor judiciare.

Mai multe informații privind asistența judiciară se găsesc la adresa https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia i s-a dat câștig de cauză?

În general, partea căreia i s-a dat câștig de cauză are dreptul să i se plătească, de către partea căzută în pretenții, costurile pe care le-a suportat în cadrul procedurii, în procentul stabilit de instanță, în funcție de hotărârea rămasă definitivă. Dreptul părții căreia i s-a dat câștig de cauză de a i se rambursa costurile suportate este anulat în cazul în care partea căzută în pretenții beneficiază de asistență judiciară și, astfel, este scutită de la plata oricăror taxe judiciare.

Onorariile experților

Ca regulă generală, onorariile experților sunt plătite de părțile în cauză. Totuși, dacă părțile au beneficiat de asistență judiciară, onorariile experților sunt plătite de către Institutul pentru gestiune financiară și infrastructură în sistemul judiciar (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Onorariile traducătorilor și interpreților

Ca regulă generală, onorariile traducătorilor și interpreților sunt plătite de părțile în cauză. Totuși, dacă părțile au beneficiat de asistență judiciară, onorariile traducătorilor și interpreților sunt plătite de către Institutul pentru gestiune financiară și infrastructură în sistemul judiciar (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Documente importante

Raportul Portugaliei referitor la studiul privind transparența costurilor  PDF (781 Kb) en

Ultima actualizare: 29/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.