NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Costuri

Portugalia

Această pagină vă oferă informații privind cheltuielile de judecată din Portugalia.

Conținut furnizat de
Portugalia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

1. Reprezentanți juridici

În Portugalia, onorariile reprezentanților juridici (solicitadores), atunci când acționează în calitate de agenți de aplicare a legii (agentes de execução), sunt reglementate prin Ordinul ministerial (Portaria) nr. 331-B/2009 din 30 martie (articolele 11-25).

2. Consilieri juridici

În Portugalia, onorariile consilierilor juridici (consultores jurídicos) nu sunt reglementate.

3. Avocați

În Portugalia, onorariile avocaților (advogados) nu sunt reglementate.

4. Executori judecătorești

Onorariile pentru activitățile executorilor judecătorești (oficias de justiça) în cadrul procedurilor de executare sunt reglementate prin articolul 9 și tabelul II din Regulamentul privind costurile procedurilor, aprobat prin Decretul-lege (Decreto-Lei) nr. 34/2008 din 26 februarie și prin Ordinul ministerial nr. 331-B/2009 din 30 martie (articolele 11 și 25).

5. Avocați care oferă asistență juridică

Onorariile avocaților pentru serviciile pe care le furnizează în cadrul asistenței juridice sunt reglementate prin Ordinul ministerial nr. 1386/2004 din 10 noiembrie și Ordinul ministerial nr. 10/2008 din 3 ianuarie, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministerial nr. 210/2008 din 29 februarie.

Costuri fixe

Costuri fixe în proceduri civile

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri civile

Costurile fixe pentru justițiabili în proceduri civile sunt prevăzute la articolele 5-7 și în tabelele I și II anexate la Regulamentul privind costurile procedurale aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie.

Etapa din cadrul procedurilor civile în care trebuie plătite costuri fixe pentru justițiabili

De obicei, cheltuielile de judecată se plătesc la începutul procedurilor și atunci când se stabilește data pentru o ședință de judecată. De obicei, experții și executorii judecătorești sunt plătiți înainte de implicarea lor în proceduri.

Costuri fixe în proceduri penale

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri penale

Costurile fixe pentru justițiabili în proceduri penale sunt stabilite la articolul 8 și în tabelul III anexat la Regulamentul privind costurile procedurale aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie.

Etapa din cadrul procedurii penale în care costurile fixe pentru justițiabili trebuie plătite

Etapa din cadrul procedurii penale în care trebuie plătite costuri fixe depinde de poziția persoanei în cadrul procedurii și de rolul pe care intenționează să îl aibă. Singurele cazuri în care cheltuielile de judecată sunt plătite la data la care se efectuează demersul respectiv sunt depunerea de către o parte a unei cereri pentru a fi considerată asistent (assistente) al procurorului și deschiderea unei anchete penale de către un asistent al procurorului. În toate celelalte cazuri, respectiv în toate cazurile în care un inculpat este implicat și orice alte situații în care un asistent al procurorului este implicat, cheltuielile de judecată se achită la sfârșitul fazei respective din cadrul procedurii penale (anchetă, pronunțarea hotărârii sau apel), în conformitate cu hotărârea judecătorului.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri constituționale

Costurile fixe pentru părțile la procedurile în fața Curții Constituționale sunt reglementate de articolele 6-9 ale Decretului-lege nr. 303/98 din 7 octombrie, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 91/2008 din 2 iunie.

Etapa din cadrul procedurilor constituționale

Costurile fixe se achitată la sfârșitul procedurilor.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Reprezentanții legali au obligația etică și legală de a furniza informații complete privind drepturile și obligațiile părților, deoarece aceștia dețin cunoștințe solide privind șansele de succes și costurile aferente.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor din Portugalia?

Mai multe informații privind sistemul juridic al costurilor în Portugalia se găsesc la adresa https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor din Portugalia?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor în Portugalia pot fi obținute numai în limba portugheză.

Unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile privind medierea, în special sistemele publice de mediere în domeniul dreptului civil, al familiei, al muncii și în materie penală sunt disponibile la adresa http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informații privind durata medie a unei proceduri judiciare sunt disponibile pe site-ul internet al Statisticilor judiciare din Portugalia, la adresa http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Unde se pot obține informații privind costul mediu al unei anumite proceduri?

Aceste informații nu sunt disponibile și pot fi obținute numai prin consultarea diferitelor liste sau tabele privind onorariile.

Taxa pe valoare adăugată - cum este furnizată această informație?

Cheltuielile de judecată sunt scutite de TVA. Onorariile care trebuie achitate practicienilor fac obiectul TVA, dar informațiile legate de costurile prevăzute de lege nu includ TVA.

Care sunt cotele aplicabile?

Nu este disponibilă nicio informație privind cota TVA aplicabilă.

Asistență juridică

Pragul de venit aplicabil în cadrul procedurilor civile

Formula de calcul a pragului de venit pentru asistență juridică în procedurile civile este disponibilă în anexa la Legea (Lei) nr. 34/2004 din 29 iulie, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 47/2007 din 28 august.

Pragul de venit aplicabil pentru inculpați în cadrul procedurilor penale

Formula de calcul a pragului de venit pentru asistență juridică în procedurile civile este disponibilă în anexa la Legea (Lei) nr. 34/2004 din 29 iulie, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 47/2007 din 28 august.

Pragul de venit aplicabil pentru victime în cadrul procedurilor penale

Nu există niciun prag de venit pentru asistența juridică acordată victimelor în ceea ce privește procedurile penale.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică victimelor

Legea prevede și alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor. Victimele nu trebuie să achite cheltuieli de judecată atunci când sunt reprezentate de Asociația pentru sprijinirea victimelor [Associação de Apoio à Vítima].

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

Legea prevede și alte condiții pentru acordarea de asistență juridică inculpaților. Acestea se referă la situația financiară a inculpatului și se calculează pe baza modelului elaborat în conformitate cu articolul 39 din Legea nr. 34/2004 din 29 iulie, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 47/2007 din 28 august.

Proceduri judiciare gratuite

Procedurile judiciare pot fi gratuite pentru una sau ambele părți, pe baza scutirii de la cheltuielile de judecată sau de la acordarea asistenței juridice.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții câștigătoare?

De obicei, partea câștigătoare are dreptul la compensarea cheltuielilor, acestea urmând să fie plătite de către partea căzută în pretenții în procentul prevăzut de judecător, în funcție de hotărârea definitivă. Dreptul la compensare al părții câștigătoare este anulat în cazul în care partea căzută în pretenții beneficiază de asistență juridică și este astfel scutită de la plata oricăror cheltuieli de judecată.

Onorariile experților

De obicei, partea trebuie să plătească onorariile experților. Dacă partea a beneficiat de asistență juridică, onorariile experților sunt achitate de către Institutul de Management Financiar și Infrastructură al Justiției [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Onorariile traducătorilor și interpreților

De obicei, onorariile traducătorilor și experților trebuie achitate de către partea în cauză. Totuși, dacă această parte a beneficiat de asistență juridică, onorariile experților sunt achitate de către Institutul de Management Financiar și Infrastructură al Justiției [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Documente importante

Raportul Portugaliei referitor la studiul privind transparența costurilor PDF (781 Kb) en

Ultima actualizare: 06/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.