Costuri

România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui. Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.

Conținut furnizat de
România

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanțe

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Cazul A

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2. Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – numai dacă este necesar pentru partea în cauză

50% din 8,3 RON (aproximativ 1 EUR )

Pentru a obține copii simple ale unor documente procedurale întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

Cazul B

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (taxa de instanță) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2. Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (taxa de instanță) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea respectivă

50% din 8,3 RON (aproximativ 1 EUR)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

 

Studiu de caz

ADR

Este această opțiune deschisă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Cazul B

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

 

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții (tatăl) nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) taxă minimă și 500 RON (aproximativ 125 EUR) taxă maximă

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții (tatăl) nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) taxă minimă și 500 RON (aproximativ 125 EUR) taxă maximă

 

Studiu de caz

Expert

Utilizarea este obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Nu este cazul aici

Cazul B

NU

Nu este cazul aici

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există aceasta și când și cum anume este folosită?

Cost

Cazul A

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

Eventuale cereri de asigurare a dovezlor

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Cazul B

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

Eventuale cereri de asigurare a dovezlor

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursări

 Studiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când se acordă sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

Cazul B

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

 Studiu de caz

Rambursare

Poate partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate

În general 100% din costuri sunt rambursate.

NU

Cazul B

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate

În general 100% din costuri sunt rambursate.

NU

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Atunci când partea care trebuie audiată de instanță suferă de autism sau mutism sau este analfabetă

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) -  pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

-

-

Cazul B

1. Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină.

2. Mai mult, atunci când partea în cauză contestă acuratețea documentului tradus în limba română, instanța poate solicita efectuarea traducerii de către un traducător autorizat.

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere sau, în cazul în care traducerea este realizată de un traducător autorizat la cererea instanței, se va achita un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină în format A4

Dacă cel puțin una dintre părți nu are cunoștințe de limba română.

Statul A= România

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) -  pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Da, dar sunt suportate de stat

-

Ultima actualizare: 03/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.