Costuri

România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală. Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.

Conținut furnizat de
România

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanțe

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Cazul A

2 849,1998 RON (aproximativ 710 EUR), care includ 2 844,1998 RON (cheltuieli de judecată) și 5 RON (taxă de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea în cauză.

50% din cheltuielile de judecată inițiale, și anume 1 424,5999RON (aproximativ 355 EUR)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

Cazul B

2 849,1998 RON (aproximativ 710 EUR), care includ 2.844,1998 RON (cheltuieli de judecată) și 5 RON (taxă de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea în cauză.

50% din cheltuielile de judecată inițiale, și anume 1 424,5999RON (aproximativ 355 EUR)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

 

Studiu de caz

ADR

Este această opțiune deschisă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Cazul B

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Este utilizarea obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici.

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – maxim 2 400 RON (aproximativ 600 EUR)

NU

Cost variabil ce va fi stabilit de instanță, în funcție de complexitatea expertizei.

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici.

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – maxim 2 400 RON (aproximativ 600 EUR)

NU

Cost variabil ce va fi stabilit de instanță în funcție de nivelul de experiență necesar

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există și când și cum anume se folosește?

Cost

Cazul A

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

 

Eventuale cereri de asigurare a unor dovezi  (dovada documentelor păstrate)

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Dacă partea în cauză solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurator, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Cazul B

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

Eventuale cereri de asigurare a unor dovezi (dovada documentelor păstrate)

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Da

Dacă partea în cauză solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurator, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Costuri aferente asistenței juridice și altor costuri rambursabileStudiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când se acordă sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Cazul B

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

 Studiu de caz

Rambursare

Este posibil ca partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

Toate costurile pot fi rambursate în acest caz.

Toate costurile pot fi rambursate, cu excepția costurilor aferente următoarelor situații: cumpărătorul care acceptă pretențiile vânzătorului la prima audiere nu trebuie să achite costurile judiciare, cu excepția cazului în care acesta a fost notificat anterior audierii.

În cazul în care instanța acceptă parțial pretențiile ambelor părți, aceasta va stabili în ce măsură părțile pot fi obligate să achite cheltuielile de judecată și, de asemenea, poate dispune rambursarea cheltuielilor.

Mai mult, instanța va avea dreptul de a majora sau reduce onorariile avocațiale în cazul în care consideră că acestea sunt nejustificat de mari sau mici față de valoarea cazului sau activitatea desfășurată de avocatul în cauză.

NU

Cazul B

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

Toate costurile pot fi rambursate în acest caz.

Toate costurile pot fi rambursate, cu excepția costurilor aferente următoarelor situații: cumpărătorul care acceptă pretențiile vânzătorului la prima audiere nu trebuie să achite costurile judiciare, cu excepția cazului în care acesta a fost notificat anterior audierii.

În cazul în care instanța acceptă parțial pretențiile ambelor părți, aceasta va stabili în ce măsură părțile pot fi obligate să achite cheltuielile de judecată și, de asemenea, poate dispune rambursarea cheltuielilor.

Mai mult, instanța va avea dreptul de a majora sau reduce onorariile avocațiale în cazul în care consideră că acestea sunt nejustificat de mari sau mici față de valoarea cazului sau activitatea desfășurată de avocat.

NU

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Cazul A

În general, nu este aplicabil în acest caz

În general, nu este aplicabil în acest caz

Atunci când partea care trebuie audiată de instanță are deficiențe de auz, de vorbire sau este analfabetă

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) -  pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

-

-

Cazul B

1. Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină.

2. Mai mult, atunci când partea în cauză contestă acuratețea documentului tradus în limba română, instanța poate solicita efectuarea traducerii de către un traducător autorizat.

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere sau, în cazul în care traducerea este realizată de un traducător autorizat, la cererea instanței, va fi achitat un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină format A4

Dacă cel puțin una din părți nu are cunoștințe de limba română.

Statul A= România

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) - pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Da, dar sunt suportate de stat

Ultima actualizare: 03/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.