Costuri

România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze. Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.

Conținut furnizat de
România

NOTA – 1. Răspunsurile privind toate studiile de caz au fost date pornind de la premisa că pretenția este ridicată în instanțele din România 2. Pentru o mai bună înțelegere, calcularea costurilor s-a bazat pe următorul curs de schimb ipotetic – 1 EUR = 4 RON (moneda României).

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

39,3 RON (aproximativ 10 EUR) care includ 39 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Excepție – 8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru), în cazul în care partea nu are un venit sau venitul este mai mic decât salariul minim brut pe economie.

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie).

Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

Supralegalizare – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care includ 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)doar dacă este necesar pentru partea în cauză

Hotărârea nu poate fi contestată în acest caz, întrucât divorțul este de comun acord.

Case B

39,3 RON (aproximativ 10 EUR) care includ 39 RON (cheltuieli de judecată) și  0,3 RON (taxa de timbru)

Excepție – 8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru), în cazul în care partea nu are un venit sau venitul este mai mic decât salariul minim brut pe economie.

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie).

Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

Supralegalizare – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care includ 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)doar dacă este necesar pentru partea în cauză

Hotărârea nu poate fi contestată în acest caz, întrucât divorțul este de comun acord.

 

Studiu de caz

ADR

Este această opțiune deschisă  pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator

Cazul B

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

 

Studiu de caz

Expert

Utilizarea este obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Nu este cazul aici

Cazul B

NU

Nu este cazul aici

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există și când și cum anume se folosește?

Cost

Cazul A

Da. Cu toate acestea, în acest caz nu este nevoie de martori.

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Cazul B

Da. Cu toate acestea, în acest caz nu este nevoie de martori.

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când se acordă sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

Cazul B

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

 Studiu de caz

Rambursare

Poate partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile pentru asistență juridică ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

NU

Cazul B

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

NU

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Cazul A

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Cazul B

Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere, sau, în cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat la cererea instanței, va fi achitat un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină, în format A4

 

Studiu de caz

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Atunci când partea care trebuie audiată de instanță are deficiențe de auz, de vorbire sau este analfabetă.

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) - pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

-

-

Cazul B

Dacă cel puțin una din părți nu are cunoștințe de limba română.

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR)) - pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Da, dar sunt suportate  de stat

-

Ultima actualizare: 03/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.