În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Costuri

Scoţia

Această pagină vă oferă informații cu caracter indicativ cu privire la costurile procedurilor în Scoția.

Conținut furnizat de
Scoţia

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Nu există o reglementare a onorariilor percepute de profesioniștii în domeniul juridic clienților lor. Cu toate acestea, există o reglementare a onorariilor care pot fi recuperate de o parte care are câștig de cauză într-un litigiu.

Avocați consultanți

Nu există o reglementare a onorariilor avocaților consultanți în Scoția. Onorariile vor depinde de mai mulți factori care au legătură cu cauza respectivă.

Avocați pledanți

Nu există o reglementare a onorariilor avocaților pledanți în Scoția. Onorariile vor depinde de mai mulți factori care au legătură cu cauza respectivă.

Costuri fixe

Costurile fixe în procedurile civile

Costurile fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

Costurile fixe în Scoția depind de tipul de proceduri și de instanța în fața căreia se desfășoară acestea (unde sunt inițiate). Costurile fixe se plătesc în diferite etape ale unei proceduri:

 • la depunerea de documente prin care se inițiază procedurile în instanță
 • la depunerea de documente suplimentare
 • la programarea unei ședințe de judecată
 • pentru utilizarea timpului instanței pe durata unei ședințe de judecată, pe baza unui tarif zilnic
 • pentru depunerea conturilor în vederea impozitării cheltuielilor
 • la formularea unei căi de atac.

Taxele judiciare pentru fiecare tip de acțiune sunt prevăzute în Instrumentele legale din Scoția, fiind cunoscute sub denumirea de Ordine privind taxele. În procedurile civile, se aplică Ordinul din 1997 privind taxele percepute de Curtea Șerifilor și Ordinul din 1997 privind taxele percepute de Curtea de Sesiune. Ordinele respective au fost ulterior modificate de numeroase ordine de modificare a taxelor pentru a lua în calcul majorarea acestora. Informații suplimentare cu privire la ordinele privind taxele în Scoția și modificările la acestea pot fi consultate pe site-ul web al Serviciului Judiciar din Scoția.

Dreptul familiei – Divorțul/dizolvarea parteneriatului civil

În Scoția, cererile de divorț/dizolvare a parteneriatului civil pot fi introduse în fața Curții Șerifilor (Sheriff Court) sau a Curții de Sesiune (Court of Session) prin:

 • procedura simplificată
 • procedura nesimplificată

Taxa pentru depunerea unei cereri simplificate de divorț/dizolvare a parteneriatului civil în fața Curții Șerifilor este în prezent de 95 GBP; la Curtea de Sesiune taxa se ridică în prezent la 105 GBP. Un cost suplimentar va fi perceput în cazul în care este necesară comunicarea cererii de chemare în judecată a pârâtului de către un funcționar judecătoresc. În cadrul Curții Șerifilor și al Curții de Sesiune, taxa pentru acest serviciu este de 10 GBP, plus un onorariu separat perceput de funcționarul judecătoresc.

O procedură nesimplificată de divorț/dizolvare a parteneriatului civil se introduce prin intermediul unei cereri inițiale înaintate Curții Șerifilor. Taxa pentru depunerea cererii inițiale într-o acțiune de divorț/dizolvare a unui parteneriat civil este în prezent de 125 GBP. În astfel de acțiuni, instanța nu dispune din oficiu comunicarea cererii de chemare în judecată a pârâtului. Prin urmare, reclamantul (solicitantul) va trebui să achite taxe separate pentru comunicarea actelor de procedură fie unui avocat consultant, fie unui funcționar judecătoresc. De asemenea, vor exista taxe suplimentare exigibile în cadrul diferitelor etape, în funcție de evoluția cauzei în instanță (a se vedea mai sus). Atunci când nu există apărători în cauză, va mai exista cel puțin o taxă suplimentară pentru depunerea minutei hotărârii judecătorești, care în prezent se ridică la 55 GBP. În cadrul Curții de Sesiune, taxa pentru depunerea unei cereri inițiale de divorț/dizolvare a parteneriatului civil este în prezent de 140 GBP.

Dreptul familiei – Custodia copiilor și întreținerea copiilor

În cauzele de dreptul familiei, valoarea taxei percepute de Curtea Șerifilor depinde în funcție de depunerea, pe lângă cererea de divorț/dizolvare a parteneriatului civil, și a unei petiții (cereri) de custodie și întreținere a copilului. În cazul în care există o petiție (cerere) de divorț/dizolvare a parteneriatului civil, se aplică taxele percepute pentru o procedură nesimplificată de divorț.

În cazul în care nu există o petiție (cerere) de divorț, se aplică taxa pentru depunerea unei cereri inițiale, care în prezent se ridică la 80 GBP. Se pot percepe taxe suplimentare în diferite etape ale procedurii, în funcție de evoluția cauzei în instanță.

În cadrul Curții de Sesiune, taxa aplicabilă este de 140 GBP; și aici pot fi percepute taxe suplimentare în diferite etape ale procedurii, în funcție de evoluția cauzei în instanță (a se vedea mai sus).

Dreptul comercial – contracte și răspundere

În cauzele de drept comercial, valoarea taxei depinde de hotărârea solicitată și de normele instanței în fața căreia reclamantul (persoana care deschide un proces) introduce acțiunea.

De exemplu, în cazul în care reclamantul introduce acțiunea în fața Curții Șerifilor în baza normelor privind „cererile cu valoare redusă” și solicită plata unei sume mai mici de 3 000 GBP, taxa pentru depunerea cererii este în prezent de 15 GBP pentru o sumă de maxim 200 GBP și de 65 GBP pentru o sumă mai mare de 200 GBP, fără a depăși valoarea de 3 000 GBP. Ulterior se pot percepe taxe judiciare suplimentare. De exemplu, în cazul în care este necesară comunicarea cererii de chemare în judecată a pârâtului de către un funcționar judecătoresc, taxa aplicabilă este în prezent de 10 GBP plus onorariul perceput de funcționarul judecătoresc. Cu toate acestea, grefierul se poate ocupa de comunicarea cererii de chemare în judecată a pârâtului numai în cazul în care reclamantul este o persoană fizică. Alte părți trebuie să apeleze la serviciile de comunicare a actelor de procedură fie de către un avocat consultant, fie de către un funcționar judecătoresc, acestora plătindu-li-se o taxă suplimentară.

În cazul în care reclamantul poate introduce acțiunea în baza normelor privind „cauza sumară” (summary cause) solicitând, de exemplu, plata unei sume între 3 000 GBP și 5 000 GBP, taxa pentru depunerea cererii este în prezent de 65 GBP. Și în acest caz, ulterior se pot percepe alte taxe suplimentare (a se vedea mai sus). În astfel de cauze, grefierul nu se poate ocupa de comunicarea cererii de chemare în judecată a pârâtului; prin urmare, partea în cauză va fi nevoită să apeleze la serviciile de comunicare a actelor de procedură fie ale unui avocat consultant, fie ale unui funcționar judecătoresc. Astfel, o taxă suplimentară va fi plătibilă acestora.

În cazul în care reclamantul introduce acțiunea în baza normelor privind „acțiunile comune” (ordinary cause): de exemplu, dacă se solicită o sumă mai mare de 5 000 GBP sau în cazul în care este aplicabil capitolul 40 din norme (acțiunile în materie comercială), taxa pentru depunerea cererii este în prezent de 80 GBP, ulterior fiind posibilă perceperea de taxe suplimentare (a se vedea mai sus).

În cazul în care acțiunea este introdusă în fața Curții de Sesiune, taxa inițială este în prezent de 180 GBP. Cu toate acestea, ulterior se pot percepe și alte taxe suplimentare (a se vedea mai sus).

Etapele procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe

Taxa inițială se plătește în momentul introducerii acțiunii prin depunerea documentului în instanță. În cazul în care se recurge la comunicarea cererii de chemare în judecată a pârâtului de către un funcționar judecătoresc (și anume în acțiunile privind cererile cu valoare redusă în care reclamantul este o persoană fizică și în procedurile simplificate de divorț/dizolvare a parteneriatului civil), taxa de 10 GBP se plătește în momentul solicitării serviciului în cauză. Onorariul funcționarului judecătoresc se plătește la cererea grefierului de sesiune (sheriff clerk/clerk of session), la primirea facturii emise de funcționarul judecătoresc. Alte taxe sunt plătibile: la depunerea de documente suplimentare, la programarea unei ședințe de judecată, pentru utilizarea timpului instanței pe durata unei ședințe de judecată (conform unui tarif zilnic), pentru depunerea conturilor în vederea impozitării cheltuielilor și la formularea căii de atac.

Costurile fixe în procedurile penale

Costurile fixe pentru părțile implicate în proceduri penale

Nu există astfel de costuri, o persoană acuzată are dreptul la asistență juridică pentru a se apăra pe durata procedurilor penale dacă întrunește condițiile financiare stabilite de lege.

Costurile fixe în procedurile constituționale

Costurile fixe pentru părțile implicate în proceduri constituționale

Chestiunile în materie de drepturile omului pot fi invocate ca parte a oricărei proceduri civile. Prin urmare, taxa aplicabilă depinde de tipul acțiunii depuse și de tipul hotărârii solicitate.

 • cereri cu valoare redusă de până la 200 GBP – în prezent 15 GBP
 • cereri cu valoare redusă între 200 GBP și 3 000 GBP – în prezent 65 GBP
 • cauze sumare cu valoare între 3 000 GBP și 5 000 GBP – în prezent 65 GBP
 • acțiuni comune cu valoare de peste 5 000 GBP – în prezent 80 GBP
 • cerere sumară – în prezent 80 GBP
 • acțiuni în fața Curții de Sesiune – în prezent 180 GBP.

În toate aceste tipuri de acțiuni, ar putea fi necesară achitarea de taxe suplimentare în diferite etape, în funcție de evoluția cauzei în instanță (a se vedea mai sus).

Etapele procedurii constituționale în care trebuie plătite costurile fixe

În procedurile constituționale se percepe o taxă inițială: la depunerea documentelor în instanță pentru începerea procedurilor, la depunerea de documente suplimentare, la programarea unei ședințe de judecată, pentru utilizarea timpului instanței pe durata unei ședințe de judecată (conform unui tarif zilnic), pentru depunerea conturilor în vederea impozitării cheltuielilor și la formularea căii de atac.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocații consultanți sunt obligați să furnizeze clienților informații cu privire la onorariile pe care le vor percepe. Este prudent din partea unui avocat consultant să furnizeze informații cu privire la șansele de succes și la costurile implicate. În „Codul de conduită al avocaților consultanți din Scoția” se prevede obligația avocaților consultanți de a comunica în mod clar și eficient cu clienții lor.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Scoția?

Există informații limitate cu privire la taxele judiciare pe site-ul web al Serviciului Judiciar din Scoția.

Există, de asemenea, un supliment privind onorariile în Catalogul legislației din Scoția, care este publicat anual de Lexis/Nexis Butterworths.

În ce limbi pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Scoția?

Toate informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Serviciul Judiciar din Scoția furnizează, de asemenea, informații privind procedurile desfășurate prin intermediul versiunilor în limbi străine disponibile pe site-ul web al Serviciului Judiciar din Scoția.

De asemenea, site-ul prezintă documentele și broșurile care au fost traduse în limbile galeză, bengali, cantoneză, punjabi și urdu.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Începând din 2004, Rețeaua de mediere din Scoția (Scottish Mediation Network, SMN) oferă o „hartă a medierii” pe site-ul său web. Informațiile oferite au fost actualizate de mai multe ori. Activitatea acesteia este finanțată de Guvernul din Scoția. Link-ul (Rețeaua de mediere din Scoția) figurează pe numeroase broșuri și pagini web. Biroul SMN primește, de asemenea, întrebări prin telefon și îndrumă publicul către serviciul de mediere corespunzător. Registrul de mediere din Scoția indică calificările pe care le dețin mediatorii, astfel încât părțile să aibă cât mai multe informații atunci când aleg un mediator.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site web disponibil cu informații privind costurile

Informațiile privind taxele judiciare din Scoția cuprind:

 • o versiune prescurtată a ordinelor privind taxele percepute de Înalta Curte, Curtea de Sesiune și Curtea Șerifilor
 • un formular pentru scutirea de taxe
 • taxele aferente acțiunilor cel mai frecvent înaintate în fața Curții Șerifilor
 • link-uri către ordinele de modificare a taxelor.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Guvernul din Scoția publică informații cu privire la numărul de cauze sumare în materie penală finalizate în termen de 6 luni pe site-ul său web. Cauzele sumare reprezintă circa 95% din întreaga activitate a instanțelor penale. Nu există informații privind durata medie a procedurilor în materie civilă. Chiar și în cadrul anumitor tipuri de proceduri, fiecare cauză este diferită, iar termenele de finalizare a procedurilor pot varia. Un avocat consultant cu experiență în tipul de procedură în cauză vă poate oferi o estimare a duratei medii a acesteia.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Nu există informații privind costurile medii, întrucât fiecare cauză este diferită. Un avocat consultant cu experiență în tipul de procedură în cauză vă poate furniza o estimare a gamei de costuri.

Taxa pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

Costurile publicate includ TVA.

Care sunt procentele aplicabile?

Dacă se aplică TVA, procentul este de 20%.

Asistență juridică

Pragul de venituri aplicabil în justiția civilă

Eligibilitatea financiară pentru asistență juridică în cauzele în materie civilă este calculată în funcție de nivelul de venit disponibil (ce își poate permite partea respectivă) pe baza unui regim de contribuție în trepte (scară ajustabilă). În prezent, asistența juridică este disponibilă pentru persoane care dispun de un venit de maxim 25 450 GBP pe an.

Pragul de venituri aplicabil inculpaților în justiția penală

În cauzele cu procedură solemnă, criteriul constă în a veridica dacă persoana respectivă sau persoanele aflate în întreținerea sa pot plăti cheltuielile aferente cauzei fără a suporta dificultăți excesive. Nu există o limită de venit ca atare.

În cauzele cu procedură sumară în care inculpatul pledează nevinovat și solicită asistență juridică integrală, se aplică același criteriu. Nici în acest caz nu există o limită de venit prevăzută de lege.

Consiliul de asistență juridică realizează calculele. În practică, se utilizează un echivalent săptămânal al limitei curente superioare de venit disponibil de 26 239 GBP (în vigoare de la 1 aprilie 2011). Astfel rezultă suma de 245 GBP pe săptămână ca prag inițial de eligibilitate în ceea ce privește venitul disponibil, după ce se iau în calcul cheltuielile și indemnizațiile săptămânale esențiale pentru orice persoane aflate în întreținere. În cazul în care venitul disponibil săptămânal al solicitantului depășește 245 GBP, se analizează natura cauzei pentru a stabili dacă plata costurilor judiciare ar cauza solicitantului dificultăți excesive.

În alte cauze sumare în materie penală, în cazul în care inculpatul pledează vinovat sau atunci când o cauză este continuată fără a se ajunge la o înțelegere, un avocat consultant poate accepta un client pentru ABWOR (advice by way of representation - consiliere prin reprezentare). În aceste cazuri, limita de venit disponibil este de 245 GBP pe săptămână. Aceasta include venitul din toate sursele, cu excluderea oricăror beneficii „transferate” (prin care o persoană se încadrează într-o anumită categorie și, prin urmare, trece testul privind mijloacele materiale în mod automat) sau ignorate, minus alocațiile pentru orice persoane în întreținere.

Pragul de venituri aplicabil victimelor în justiția penală

Victimele nu beneficiază de asistență juridică integrală în materie penală. Avocații consultanți pot oferi consultanță și asistență cu privire la proceduri, dar asistența juridică nu acoperă reprezentarea. În aceste cazuri, limita de venit disponibil este de 245 GBP pe săptămână. Aceasta include veniturile din toate sursele, cu excluderea oricăror beneficii „transferate” sau ignorate, minus alocațiile pentru orice persoane în întreținere.

Pentru a beneficia de asistență juridică în ceea ce privește introducerea unei acțiuni în despăgubire pentru prejudicii rezultate din săvârșirea unei infracțiuni, limitele de venit sunt cele stabilite în raport cu limita maximă de venit disponibil de 26 239 GBP în vigoare. Cu toate acestea, anumite acțiuni de acest tip pot fi soluționate de Autoritatea pentru despăgubirea prejudiciilor penale (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA) și din fonduri (dacă există) provenite de la Serviciul de consultanță și asistență, care prevede limite de eligibilitate diferite pentru asistența juridică în materie civilă.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor

Nu este disponibilă asistență juridică pentru victime în domeniul dreptului penal.

Atunci când este acordată, asistența juridică nu este condiționată de anumite criterii specifice. Consiliul de asistență juridică are competența de a acorda asistență juridică în cazul în care circumstanțele cauzei respective justifică acest lucru.

Alte condiții care însoțesc acordarea de asistență juridică inculpaților

Acordarea de asistență juridică în materie penală nu este condiționată de niciun fel de criterii stabilite de instanțe sau de consiliu.

Proceduri judiciare gratuite

Taxele judiciare nu sunt datorate în următoarele circumstanțe:

Curtea Șerifilor

 • pentru cererile depuse în baza oricărei legislații cu privire la înregistrarea nașterilor, deceselor și căsătoriilor
 • pentru cererile depuse în baza părții III din Legea asistenței sociale (Scoția) din 1968
 • pentru cererile depuse în baza Legii privind sănătatea mintală (îngrijire și tratament) (Scoția) din 2003
 • pentru cererile sau căile de atac depuse în baza părții II din Legea privind copii (Scoția) din 1995
 • pentru cererile depuse în baza articolului 129 din Legea creditelor de consum din 1974
 • de către debitori sau creditori în legătură cu procedurile în baza Legii privind debitorii (Scoția) din 1987 sau a Legii privind reeșalonarea datoriilor și sechestrul (Scoția) din 2002, cu excepția taxei pentru inspectarea raportului de licitație și a raportului auditorului instanței
 • pentru primirea sau analiza inventarului averii, a inventarului suplimentar sau corectiv al averii (indiferent dacă se solicită sau nu o confirmare în ceea ce privește un deces al unei persoane aflate în câmpul muncii)

Curtea de Sesiune

De către debitori, în legătură cu procedurile în baza Legii debitorilor (Scoția) din 1987.

Pentru moțiuni sau opuneri la moțiuni, realizate verbal sau în scris la barou, al căror scop este exclusiv de a iniția noi pași ai procedurii, inclusiv:

 1. Regula 19.1 (hotărâri judecătorești în absență)
 2. Regula 22.3(5)(a) (închiderea dosarului)
 3. Regula 36.13 (deces, dizabilitate, rejudecare etc. a Lordului Judecător)
 4. Regulile 37.1(2)(b), 37.1(6) și 37.1(7) (cereri pentru un proces cu juriu)
 5. Regula 37.10 (cereri de verdicte)
 6. Regula 38.17(1) (ordine de audiere)
 7. Regula 40.7(3) (procedura ulterioară transmiterii procesului căii de atac)
 8. Regula 40.11(1)(a) (eliminare prematură a căii de atac), dar numai în măsura în care moțiunea se referă la regula 40.7A (cerere necesară pentru eliminarea prematură a căii de atac)
 9. Regula 41.15(1) (moțiuni de judecare a căii de atac) hotărâre interlocutorie alta decât hotărârea judecătorească definitivă)
 10. Regula 40.15(1) (ordine de judecare a căii de atac)
 11. Regula 41.22(1) (moțiune pentru o procedură ulterioară)

În plus, părțile pot fi scutite de la plata taxelor judiciare în anumite situații în cazul în care:

 • persoana în cauză sau partenerul/partenera acesteia primește ajutoare de venit în baza Legii contribuțiilor și beneficiilor de asigurare socială din 1992;
 • persoana primește un venit în baza unei indemnizații de șomaj pentru persoane în căutarea unui loc de muncă (achitată în baza Legii privind persoanele în căutarea unui loc de muncă din 1995);
 • persoana primește asistență juridică în materie civilă în sensul articolului 13 alineatul (2) din Legea privind asistența juridică (Scoția) din 1986 în ceea ce privește o chestiune din tabelul de taxe în legătură cu care se achită o taxă;
 • taxa este datorată în legătură cu o cerere simplificată de divorț sau dizolvare a parteneriatului civil, iar persoana primește consultanță și asistență de la un avocat consultant în virtutea Legii privind asistența juridică (Scoția) din 1986 în ceea ce privește cererea respectivă;
 • avocatul consultant al persoanei în cauză desfășoară o activitate privind chestiunea din tabelul de taxe în legătură cu care este datorată o taxă în baza oricăror regulamente emise în baza articolului 36 din Legea privind asistența juridică (Scoția) din 1986, care prevede acordarea de asistență juridică într-o problemă specială extrem de urgentă;
 • persoana sau partenerul/partenera acesteia primește creditul de garantare în baza Legii privind creditul pentru pensiile de stat din 2002;
 • persoana sau partenerul/a acesteia primește creditul de impozit pentru muncă, cu următoarele condiții:
 1. creditul de impozit pentru copii să fie plătit părții respective, sau în cazul în care partea este membru al unui cuplu care ridică colectiv o pretenție privind creditul de impozit pentru copii, ca acest credit să fie plătit în comun acestora [astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (5A) din Legea privind creditele de impozite din 2002];
 2. există un element de invaliditate sau de handicap grav (sau ambele) cu în legătură cu creditul de impozit primit de partea în cauză;
 3. venitul brut anual luat în calcul pentru calcularea creditului de impozit pentru muncă să fie de 16 642 GBP pe an sau mai puțin.
 • persoana sau partenerul/partenera acesteia primește o indemnizație de muncă legată de venit și indemnizație socială în baza Legii privind reforma asistenței sociale din 2007.

Când trebuie să achite partea căzută în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Aceasta depinde de tipul de acțiune înaintată. Regulile instanței sunt destul de detaliate și trebuie verificate separat pentru fiecare tip de cauză.

Cu toate acestea, în general, se aplică următoarele reguli:

Cereri cu valoare redusă (pentru cauze cu valoarea maximă de 3 000 GBP)

La sfârșitul cauzelor privind cereri cu valoare redusă, instanța poate hotărî cine suportă cheltuielile de judecată. Suma poate fi stabilită de judecătorul-șerif. In caz contrar, grefierul instanței (grefierul Curții Șerifilor) calculează suma fie în momentul respectiv, fie ulterior.

Ca regulă generală, cheltuielile de judecată sunt acordate părții care a avut câștig de cauză. Cheltuielile trebuie apoi plătite de partea căzută în pretenții. Există în mod normal o limită cu privire la suma cheltuielilor acordate.

 • dacă valoarea cererii este de 200 GBP sau mai mică, de regulă nu se acordă cheltuieli de judecată
 • dacă valoarea cererii este între 200 GBP și 1 500 GBP, cheltuielile maxime pe care instanța le poate acorda în mod normal părții care a avut câștig de cauză sunt de 150 GBP
 • dacă valoarea cererii este între 1 500 GBP și 3 000 GBP, cheltuielile maxime pe care instanța le poate acorda în mod normal părții care a avut câștig de cauză reprezintă 10 la sută din valoarea cererii.

Dacă se emite o hotărâre privind plata cheltuielilor de judecată, orice taxe judiciare achitate pot fi incluse în sumă, atâta tip cât valoarea totală a cheltuielilor și taxelor nu depășește limitele maxime menționate mai sus.

Cauză sumară (pentru cauze cu valoarea maximă de 5 000 GBP)

Dacă instanța emite o hotărâre privind plata cheltuielilor de judecată la sfârșitul unei cauze, suma acordată este calculată de grefierul instanței (grefierul Curții Șerifilor) în baza unei liste de costuri prestabilite. Aceasta va depinde de volumul și de natura activității prestate în cauză. Alternativ, auditorul instanței, care este un profesionist independent, poate face calculul (în cazul în care șeriful sau grefierul Curții Șerifilor decide că acest lucru este oportun).

Într-o acțiune contencioasă, grefierul instanței audiază mai întâi părțile cu privire la rambursarea cheltuielilor și costurilor suportate. Aceasta se realizează de regulă la încheierea ședinței finale de judecată a oricărei cauze. Cu toate acestea, în cazul în care șeriful emite decizia sa ulterior sau în cazul în care nu există suficient timp la sfârșitul ședinței, cauza poate fi continuată la o altă dată cu o audiere specială privind cheltuielile, la care se pot prezenta ambele părți.

Ca regulă generală, cheltuielile de judecată sunt acordate părții care a avut câștig de cauză. Cheltuielile trebuie plătite de partea căzută în pretenții.

După ce grefierul Curții Șerifilor sau auditorul instanței calculează (evaluează) valoarea cheltuielilor, raportul este trimis judecătorului (sheriff) pentru aprobare. În cazul în care acest lucru s-a realizat la o audiere separată privind cheltuielile, grefierul Curții Șerifilor va fixa o dată și o oră pentru cauză astfel încât raportul de cheltuieli să fie aprobat de judecător.

Decizia finală a judecătorului (decret) cu privire la cauză nu poate fi pronunțată până când raportul de cheltuieli nu este aprobat de acesta. Decizia se pronunță concomitent cu aprobarea raportului.

Acțiune comună

În aceste cauze, instanța este liberă să decidă dacă acordă cheltuieli de judecată. În conformitate cu normele aplicabile, cheltuielile acordate în toate cauzele trebuie să fie impozitate înainte de emiterea decretului de plată, în afară de cazul în care sunt modificate, stabilindu-se o sumă fixă.

De regulă, instanța se ocupă de cheltuieli în etape. Prima etapă este atunci când judecătorul ia o decizie privind dreptul reclamantului sau al inculpatului/ pârâtului la plata cheltuielilor de judecată și dispune întocmirea unui raport de cheltuieli și depunerea acestuia în instanță. Instanța trimite apoi cauza către un auditor al instanței, un profesionist independent, pentru aplicarea impozitului și întocmirea unui raport. În cele din urmă, după ce auditorul impozitează suma și după ce judecătorul decide cu privire la orice obiecții la raportul auditorului, instanța emite un ordin de plată pentru cheltuielile impozitate.

Curtea de Sesiune

Procedura la Curtea de Sesiune este similară cu cea a acțiunilor comune, prin care instanța constată că o parte are dreptul la plata cheltuielilor de judecată și (sub rezerva regulii privind modificarea) trimite dosarul unui auditor al instanței pentru impozitarea cheltuielilor.

Instanța emite un ordin de plată pentru cheltuielile impozitate – cu excepția cazului în care consideră că există un motiv anume pentru a nu face acest lucru.

Onorariile experților

În mod normal, este necesară înaintarea unei moțiuni către judecător. Scopul este de a solicita ca, în plus față de cheltuielile ordinare la care au dreptul martorii, să se confirme că aceștia au dreptul la o remunerație suplimentară în calitate de martori experți.

Onorariile traducătorilor și interpreților

În procedurile simplificate de divorț, conform regulilor de procedură ale instanței, în cazul în care trebuie comunicate acte de procedură unei persoane care are domiciliul în afara Scoției, traducerea actelor în cauză în limba oficială a țării în care trebuie trimise aceste documente trebuie furnizată de către partea care depune cererea simplificată de divorț.

În ceea ce privește interpreții, practica este ca persoana care solicită un interpret să achite serviciile acestuia. Cu toate acestea, în anumite cazuri, instanța poate stabili că un interpret este necesar în interesul justiției, iar în acest caz poate dispune plata de către instanță a onorariilor acestuia.

Link-uri relevante

Serviciul Judiciar din Scoția

Rețeaua de mediere din Scoția

Instanțele din Scoția (taxe)

Baroul din Scoția

Consiliul de asistență juridică din Scoția

Registrul de mediere din Scoția

Fișiere relevante

Raportul Marii Britanii referitor la Studiul privind transparența costurilor

Ultima actualizare: 26/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.