NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgarăgermanăenglezăfrancezăportugheză.
Swipe to change

Costuri

Spania

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze. Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.

Conținut furnizat de
Spania

Costuri în Spania

Costuri aferente instanțelor, căilor de atac și căilor alternative de soluționare a litigiilor

Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

Căi alternative de soluționare a litigiilor

Costuri inițiale

Costuri generale

Alte costuri

Costuri inițiale

Costuri generale

Alte costuri

Este disponibilă această opțiune pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Costuri inițiale - plățile către avocat și reprezentantul legal, cu excepția cazului în care partea beneficiază de asistență juridică gratuită în temeiul Legii nr. 1/1996 privind asistența juridică gratuită.

Divorțul prin acordul părților este unul dintre cazurile scutite de la plata unei taxe judiciare. În procedurile de divorț contencioase, se plătește o taxă, cu excepția cazului în care măsurile solicitate se referă exclusiv la minori.

Sunt costurile generale aferente procedurii. Acestea revin părții căreia i s-au respins toate pretențiile (după principiul conform căruia partea căzută în pretenții plătește cheltuielile de judecată), cu excepția situației în care cauza ridică probleme grave de fapt sau de drept, care trebuie să fie clarificate [articolul 394 alineatul (1) din Codul de procedură civilă]. În cazul în care pretențiile sunt acceptate sau respinse parțial, fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile comune.

Principiul conform căruia partea căzută în pretenții plătește cheltuielile de judecată [articolul 394 alineatul (2) din Codul de procedură civilă] se aplică în cazurile de divorț contencios.

Onorariile experților și cheltuielile efectuate pentru obținerea de copii, atestate, instrumente și acte notariale sau extrase din registrele publice.

Aceleași cu cele specifice primei instanțe.

Se aplică aceeași regulă ca și în primă instanță.

Se aplică aceeași regulă ca și în primă instanță.

În Spania este prevăzută medierea în cauze care țin de dreptul familiei, însă competența în materie revine Comunităților Autonome.

În principiu, Comunitățile Autonome au prevăzut medierea cu caracter gratuit.

Cazul B

Costuri inițiale – plățile către avocat și reprezentantul legal, cu excepția cazului în care partea beneficiază de asistență juridică gratuită în temeiul Legii nr. 1/1996 privind asistența juridică gratuită.

Divorțul prin acordul părților este unul dintre cazurile scutite de la plata unei taxe judiciare. În procedurile de divorț contencioase, se plătește o taxă, cu excepția cazului în care măsurile solicitate se referă exclusiv la minori.

Acestea sunt costurile generale aferente procedurii.
În procedurile de divorț contencioase, costurile revin părții căreia i s-au respins toate pretențiile [articolul 394 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Propuneri de probe, elaborarea acordului care reglementează desfacerea căsătoriei.

Părțile care introduc o cale de atac trebuie să achite un acont, cu excepția cazului în care au dreptul la asistență juridică gratuită.

Se aplică aceeași regulă ca și în primă instanță.

Se aplică aceeași regulă ca și în primă instanță.

În Spania este prevăzută medierea în cauze care țin de dreptul familiei, însă competența în materie revine Comunităților Autonome.

Sumele plătite specialiștilor care intervin în cadrul procedurii

Onorariile avocaților, administratorilor și experților

Studiu de caz

Avocați

Administratori

Experți

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este obligatoriu să se recurgă la aceștia?

Costuri

Cazul A

Părțile trebuie să fie asistate de un avocat și reprezentate de un reprezentant legal (articolul 750 din Codul de procedură civilă).

Trebuie să se plătească un avans din onorariul avocatului și al reprezentantului legal. În procedurile de divorț contencioase, costurile ulterioare judecății revin părții căzute în pretenții.

Nu reprezintă părțile

Niciun cost

Niciun cost

Prin natura procedurii, de regulă nu se recurge la aceștia.

Niciun cost

Cazul B

Părțile trebuie să fie asistate de un avocat și reprezentate de un reprezentant legal (articolul 750 din Codul de procedură civilă).

Trebuie să se plătească un avans din onorariul avocatului și al reprezentantului legal. În procedurile de divorț contencioase, costurile ulterioare judecății revin părții căzute în pretenții.

Nu reprezintă părțile

Niciunul

Niciunul

Prin natura procedurii, de regulă nu se recurge la aceștia.

Niciunul

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanție și alte costuri

Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte costuri

Martorii sunt remunerați?

Costuri

Există acesta/aceasta? Când și cum este folosit(ă)?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

Martorii au dreptul să obțină de la partea care i-a solicitat o despăgubire pentru pierderile sau daunele suportate ca urmare a înfățișării lor în instanță [articolul 375 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

O parte din acestea este inclusă în costurile suportate.

Nu este necesară depunerea unei garanții în prealabil.

Niciun cost

Extrase din Registrul de stare civilă, certificate de căsătorie sau privind existența copiilor, în cazul în care acestea atestă existența dreptului [articolul 777 alineatul (2) din Codul de procedură civilă]

După caz

Cazul B

Martorii au dreptul să obțină de la partea care i-a solicitat o despăgubire pentru pierderile sau daunele suportate ca urmare a înfățișării lor în instanță [articolul 375 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

O parte din acestea este inclusă în costurile suportate.

Nu este necesară depunerea unei garanții în prealabil.

Niciunul

Extrase din Registrul de stare civilă, certificate de căsătorie sau privind existența copiilor, în cazul în care acestea atestă existența dreptului [articolul 777 alineatul (2) din Codul de procedură civilă]

După caz

Costurile aferente asistenței juridice gratuite și alte rambursări

Studiu de caz

Asistență juridică gratuită

Rambursări

Când și în ce condiții se aplică?

Când este asistența integrală?

Condiții:

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Cazul A

Se aplică pentru cei care pot dovedi că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a plăti cheltuielile aferente unei proceduri în instanță (inclusiv onorariul reprezentantului legal)

Se consideră că părțile nu dețin resurse economice suficiente atunci când acestea pot face dovada că resursele și veniturile lor, calculate anual pentru toate sursele și pe familie, nu depășesc dublul valorii Indicatorului Public al Veniturilor cu Efecte Multiple (IPREM) aflat în vigoare în momentul solicitării.

Aceasta depinde de acordul încheiat cu avocatul, dacă există.

Cazul B

Se aplică pentru cei care pot dovedi că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a plăti cheltuielile aferente unei proceduri în instanță (inclusiv onorariul reprezentantului legal)

Se consideră că părțile nu dețin resurse economice suficiente atunci când acestea pot face dovada că resursele și veniturile lor, calculate anual pentru toate sursele și pe familie, nu depășesc dublul valorii Indicatorului Public al Veniturilor cu Efecte Multiple (IPREM) aflat în vigoare în momentul solicitării.

Aceasta depinde de acordul încheiat cu avocatul, dacă există.

Costurile aferente activităților de traducere și interpretariat

Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții este necesar?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Cazul B

Toate documentele publice sau private străine care sunt necesare în condițiile legale stabilite

(traducere realizată de un traducător autorizat recunoscut oficial)

Traducătorii își stabilesc propriile tarife.

Interpreții necesari pentru procedură.

Interpreții își stabilesc propriile tarife.

Ultima actualizare: 29/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.