Costuri

În cazul în care un cetățean intenționează să sesizeze o instanță sau să obțină executarea unei hotărâri judecătorești, acesta trebuie să știe ce costuri presupun aceste proceduri în statul membru în cauză.

Cheltuielile de judecată în materie civilă și comercială sunt reglementate de legislația națională și costurile nu sunt armonizate la nivelul UE. Prin urmare, costurile variază de la un stat membru la altul.

Pentru a obține informații detaliate cu privire la costurile procedurilor în statele membre, precum și cu privire la mai multe studii de caz realizate pentru Comisia Europeană, vă rugăm să selectați unul din steagurile care figurează în partea dreaptă.

În cazul în care nu aveți suficiente resurse financiare pentru a face față costurilor unui poces, puteți solicita asistență juridică.

Puteți obține informații suplimentare citind studiul atașat (disponibil numai în limbile engleză și franceză), care a fost realizat pentru a identifica sursele costurilor procedurilor judiciare civile în fiecare stat membru prin:

  • definirea procentajului fiecărei surse de cost din costul global al procedurilor judiciare civile;
  • compararea costurilor suportate de către părți în diferite state membre;
  • identificarea diferitelor surse ale costurilor și nivelul costurilor;
  • identificarea modului în care transparența costurilor procedurilor judiciare și limitarea diferențelor în ceea ce privește sursele costurilor și nivelul costurilor pot îmbunătăți accesul la justiție;
  • formularea de recomandări în vederea unor posibile acțiuni la nivelul UE, eventual prin stabilirea de standarde minime, pentru a facilita accesul la justiție prin îmbunătățirea transparenței costurilor cauzelor de drept civil;
  • în general, identificarea unor legături, atunci când este cazul și când este relevant, între costurile judiciare și accesul cetățenilor la justiție, precum și
  • identificarea problemelor specifice în materie de litigii transfrontaliere.

Acest studiu furnizează o imagine exactă a situației din Uniunea Europeană într-un moment precis: decembrie 2007.

Fişiere relevante

Studiu privind transparența costurilor procedurilor judiciare civile în UE PDF (2615 Kb) en - versiunea în limba engleză

Studiu privind transparența costurilor procedurilor judiciare civile în UE PDF (2665 Kb) fr - versiunea în limba franceză

Anexa 1: Rezultatele chestionarului public PDF (1700 Kb) en

Raport național - Begia PDF (829 Kb) en

Raport național - Bulgaria PDF (566 Kb) en

Raport național - Republica Cehă PDF (703 Kb) en

Raport național - Danemarca PDF (560 Kb) en

Raport național - Germania PDF (565 Kb) en

Raport național - Estonia PDF (872 Kb) en

Raport național - Irlanda PDF (400 Kb) en

Raport național - Grecia PDF (849 Kb) en

Raport național - Spania PDF (640 Kb) en

Raport național - Franța PDF (1312 Kb) en

Raport național - Italia PDF (772 Kb) en

Raport național - Cipru PDF (555 Kb) en

Raport național - Letonia PDF (742 Kb) en

Raport național - Lituania PDF (950 Kb) en

Raport național - Luxemburg PDF (551 Kb) en

Raport național - Ungaria PDF (533 Kb) en

Raport național - Malta PDF (742 Kb) en

Raport național - Țările de Jos PDF (702 Kb) en

Raport național - Austria PDF (829 Kb) en

Raport național - Polonia PDF (396 Kb) en

Raport național - Portugalia PDF (781 Kb) en

Raport național - România PDF (544 Kb) en

Raport național - Slovenia PDF (723 Kb) en

Raport național - Slovacia PDF (872 Kb) en

Raport național - Finlanda PDF (504 Kb) en

Raport național - Suedia PDF (457 Kb) en

Ultima actualizare: 16/02/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.