Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Češka

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine. Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.

Vsebino zagotavlja
Češka
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Stroški v Češki republiki

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi (običajno 1 000 CZK na uro, 3 ure).

Primer B

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Po pogodbi.

Ne.

-

-

Ne.

Po pogodbi (najmanj 350 CZK na uro).

Primer B

Ne.

Po pogodbi.

Ne.

-

-

Ne.

Po pogodbi (najmanj 350 CZK na uro).Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

V gospodarskih zadevah, kadar se zahtevajo začasni ukrepi.

100 000 CZK

-

-

Primer B

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

V gospodarskih zadevah kadar se zahtevajo začasni ukrepi.

100 000 CZK

-

-Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povračilo

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kašnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko naj bi bila pravna pomoč povrnjena organizaciji pravne pomoči?

Primer A

Samo NVO.

-

-

Da.

Odvisno od okoliščin zadeve.

Povrnejo se lahko vsi stroški.

Ne.

Primer B

Glej Direktivo o pravni pomoči za čezmejne spore.

-

-

Da.

Odvisno od okoliščin zadeve.

Povrnejo se lahko vsi stroški.

Ne.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

-

-

Primer B

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

Kadar je stranka ali priča tujec ali ne razume češko.

350 CZK na uro.


Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.