Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Francija

V tej študiji primera družinskega prava s področja preživnine so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila preživninsko tožbo, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo.  V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. Edino nerešeno vprašanje je višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. Imata tri leta starega otroka. Osebi se ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. S soglasjem očeta se mati z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kjer si uredita prebivališče. Eno vprašanje ni rešeno, in sicer višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži v državi članici A.

Vsebino zagotavlja
Francija

Stroški v Franciji

Stroški sodnega postopka, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Postopek

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo v takem primeru?

Stroški

Primer A

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Sodna mediacija je mogoča.

Mogoča je tudi zunajsodna mediacija.

Stroške mediacije nosijo stranke, honorarje določi sodnik, vendar se stroški mediacije lahko plačajo iz naslova pravne pomoči.

Koristno je, če mediator in stranki sklenejo sporazum o honorarju.

Primer B

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.        

Isto.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Ne.         

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Določi jih sodnik.

Primer B

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.


Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija primera

Stroški prič

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Primer B

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Primer A

Mati lahko za pomoč zaprosi pred ali med postopkom. Pomoč se odobri, če prijavljeni dohodki ne presegajo zakonsko določenih zgornjih mej.

Država nosi vse stroške postopka, kadar mati prejme popolno pomoč.

Popolna pomoč se odobri, če mesečni dohodki, ki jih prijavi mati, ne presegajo 911 EUR na mesec.

Če so stroški med zgoraj navedenim zneskom in 1 367 EUR, se odobri delna pomoč.

Zgornja meja za dohodek se zviša za 164 EUR za prvi dve vzdrževani osebi ter nato za 104 EUR za vsako naslednjo vzdrževano osebo.

Primer B

Isto.

Isto.

Isto.
Študija primera

Povračila

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Da, če sodnik tako odloči.

Kadar sodnik za družinske zadeve z odločbo naloži plačilo stroškov očetu, ki ni prejel pravne pomoči, mora ta državni blagajni povrniti stroške, ki jih je država plačala za zastopanje matere, ki je prejela pravno pomoč.

Primer B

Isto.

Isto.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Listine, predložene sodniku, morajo biti prevedene.

Statistični podatki niso na voljo.

Kadar sodnik ne zna jezika, v katerem se sporazumevata stranki.

Plačilo določi sodnik.

Primer B

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.


Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.