Stroški

Francija

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine. Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.

Vsebino zagotavlja
Francija

Stroški v Franciji

Stroški sodnega postopka, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Postopek

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo v takem primeru?

Stroški

Primer A

Okrožno sodišče: Ni začetnih taks.

Gospodarsko sodišče: Da, začetne takse so, najnižji znesek pa je 69,97 EUR.

Okrožno sodišče: Ne.

Okrožno sodišče: Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Da.

Poravnava.

Sodna mediacija.

Zunajsodna mediacija.

Brezplačno.

Plačilo določi sodnik.

Sporazum med strankama in mediatorjem.

Primer B

Okrožno sodišče: Ne.

Gospodarsko sodišče: Da, začetne takse so, najnižji znesek je 69,97 EUR.

Okrožno sodišče: Ne.

Okrožno sodišče: Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Da.

Poravnava.

Sodna mediacija

Zunajsodna mediacija

Brezplačno.

Plačilo določi sodnik.

Sporazum med strankama in mediatorjem.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Okrožno sodišče: Da.

Gospodarsko sodišče: Ne.

Pritožbeno sodišče: Da.

Odvetniki:

Statistični podatki niso na voljo.

Zagovorniki pred pritožbenim sodiščem:

983 EUR.

Da.

Sodni poziv: 18,70 EUR.

Vročitev: 26,70 EUR.

Vročitev: 26,70 EUR.

Ne.

Plačilo določi sodnik.

Primer B

Okrožno sodišče: Da.

Gospodarsko sodišče: Ne.

Pritožbeno sodišče: Da.

Odvetniki:

Statistični podatki niso na voljo.

Zagovorniki pred pritožbenim sodiščem:

983 EUR.

Da.

Sodni poziv: 18,70 EUR.

Vročitev: 26,70 EUR.

Vročitev: 26,70 EUR.

Ne.

Plačilo določi sodnik.


Stroški prič


Študija primera

Stroški prič

Ali se pričam povrnejo stroški?

Primer A

Da (dekret z dne 27. decembra 1920 o reviziji stroškov prič).

Primer B

Da (dekret z dne 27. decembra 1920 o reviziji stroškov prič).Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Primer A

Kupec, ki je fizična oseba ali nepridobitna pravna oseba, lahko zaprosi za pomoč pred in med postopkom. Pomoč se odobri, če:

– tožba, ki jo vloži kupec, ni očitno nedopustna ali neutemeljena;

– prijavljeni dohodki ne presegajo zakonsko določenih zgornjih mej;

– stroški postopka niso pokriti iz zavarovanja pravne zaščite.

Država nosi vse stroške postopka, kadar kupec prejme popolno pomoč.

Popolna pomoč se odobri, če mesečni dohodki, ki jih prijavi prosilec za pomoč, ne presegajo 911 EUR na mesec.

Če so stroški med zgoraj navedenim zneskom in 1 367 EUR, se odobri delna pomoč.

Zgornja meja za dohodek se zviša za 164 EUR za prvi dve vzdrževani osebi ter nato za 104 EUR za vsako naslednjo vzdrževano osebo.

Primer B

Isto.

Isto.

Isto.


Študija primeraPovračila

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Primer A

Da.

Povrnejo se vsi stroški po ceniku, razen če sodnik odloči drugače.

Stroški, ki niso na ceniku: Sodnik določi povračilo na podlagi načela pravičnosti.

Kadar sodnik z odločbo naloži plačilo stroškov stranki, ki ni prejela pravne pomoči, mora ta državni blagajni povrniti stroške, ki jih je država plačala za zastopanje stranke v postopku, ki je prejela pravno pomoč.

Primer B

Da.

Povrnejo se vsi stroški po ceniku, razen če sodnik odloči drugače.

Stroški, ki niso na ceniku: Sodnik določi povračilo na podlagi načela pravičnosti.

Isto.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Listine, ki se predložijo sodniku, morajo biti prevedene.

Statistični podatki niso na voljo.

Kadar sodnik ne zna jezika, v katerem se sporazumevata stranki.

Plačilo določi sodnik.

Primer B

Listine, ki se predložijo sodniku, morajo biti prevedene.

Preiskava na podlagi Uredbe 1206/2001 z dne 28. maja 2001.

Statistični podatki niso na voljo.

Kadar sodnik ne zna jezika, v katerem se sporazumevata stranki.

Preiskava na podlagi Uredbe 1206/2001 z dne 28. maja 2001.

Plačilo določi sodnik.


Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.