Stroški

Malta

V tej študiji primera družinskega prava s področja preživnine so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila preživninsko tožbo, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo.  V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. Edino nerešeno vprašanje je višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. Imata tri leta starega otroka. Osebi se ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. S soglasjem očeta se mati z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kjer si uredita prebivališče. Eno vprašanje ni rešeno, in sicer višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži v državi članici A.

Vsebino zagotavlja
Malta

Stroški na Malti

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

181,68 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.

98,99 EUR

Ni na voljo.

116,47 EUR

da

Primer B

181,68 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.

98,99 EUR

116,47 EUR

ne


Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

da

Polovica preživnine, ki se plačuje deset let.

Ni obvezno.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

ne

Ni na voljo.

Primer B

da

Odvisno od zahtevanega zneska.

Ni obvezno.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

ne

Ni na voljo.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

ne

Ni na voljo.

Jamstvo za zahtevani znesek.

23,28 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Primer B

ne

Ni na voljo.

Jamstvo za zahtevani znesek

23,28 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporabi?

Kdaj je podpora celovita?

Pogoji?

Primer A

Pravna pomoč se uporabi, če oseba živi od socialnih prejemkov ali minimalne plače in če nima v lasti več kot ene nepremičnine.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Primer B

Pravna pomoč se uporabi, če oseba živi od socialnih prejemkov ali minimalne plače in če nima v lasti več kot ene nepremičnine.

Ni na voljo.

Ni na voljo.
Študija

primera

Povrnitev stroškov

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

da

Odvisno od izida sodbe.

Zasebno posvetovanje z odvetniki (zunajsodni stroški)

Ni na voljo.

Primer B

da

Odvisno od izida sodbe.

Zasebno posvetovanje z odvetniki (zunajsodni stroški)

Ni na voljo.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Prevajanje se opravi na prošnjo vsaj ene od vpletenih strank. Prevajanje se opravi samo iz malteškega v angleški jezik ali obratno. Prevajanje v druge jezike zagotovita stranki na lastne stroške.

17,47 EUR (pavšalni znesek, ki se plača kot taksa za evidentiranje za vsak prevod)

Uporabi se samo, kadar priča ne govori niti malteško niti angleško.

Med 11,65 in 58,23 EUR/uro.

Stroški, nastali z obveščanjem stranke, ki prebiva v tujini.

Odvisno od taks, ki jih zaračunavajo druge države članice.

Primer B

Prevajanje se opravi na prošnjo vsaj ene od vpletenih strank. Prevajanje se opravi samo iz malteškega v angleški jezik ali obratno. Prevajanje v druge jezike zagotovita stranki na lastne stroške.

17,47 EUR (pavšalni znesek, ki se plača kot taksa za evidentiranje za vsak prevod)

Uporabi se samo, kadar priča ne govori niti malteško niti angleško.

Med 11,65 in 58,23 EUR/uro.

Stroški, nastali z obveščanjem stranke, ki prebiva v tujini.

Odvisno od taks, ki jih zaračunavajo druge države članice.


Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.