Stroški

Malta

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine. Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.

Vsebino zagotavlja
Malta

Stroški na Malti

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

680,16 EUR

Ni na voljo.

195,65 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Primer B

680,16 EUR

Ni na voljo.

195,65 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Ni na voljo.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

da

Odvetnik: 681,53 EUR

Pravni zastopnik: 227,18 EUR

Ni obvezno.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

ne

Ni na voljo.

Primer B

da

Odvetnik: 681,53 EUR

Pravni zastopnik: 227,18 EUR

Ni obvezno.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

ne

Ni na voljo.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

ne

Ni na voljo.

Jamstvo za navedeni dolg

46,59 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Primer B

ne

Ni na voljo.

Jamstvo za navedeni dolg

46,59 EUR

Ni na voljo.

Ni na voljo.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj je podpora celovita?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

ne

Ni na voljo.

Ni na voljo.

da

Odvisno od izida sodbe.

Zasebno posvetovanje z odvetniki (zunajsodni stroški)

Ni na voljo.

Primer B

ne

Ni na voljo.

Ni na voljo.

da

Odvisno od izida sodbe.

Zasebno posvetovanje z odvetniki (zunajsodni stroški)

Ni na voljo.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Kadar samo ena od strank govori angleško.

34,94 EUR

Uporabi se samo, kadar priča ne govori niti malteško niti angleško.

Med 11,65 in 58,23 EUR/uro.

Stroški, nastali z obveščanjem stranke, ki prebiva v tujini.

Odvisno od taks, ki jih zaračunavajo druge države članice.

Primer B

Kadar samo ena od strank govori angleško.

34,94 EUR

Uporabi se samo, kadar priča ne govori niti malteško niti angleško.

Med 11,65 in 58,23 EUR/uro.

Stroški, nastali z obveščanjem stranke, ki prebiva v tujini.

Odvisno od taks, ki jih zaračunavajo druge države članice.


Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.