Stroški

Portugalska

V tej študiji primera – razveza zakonske zveze so bile države članice naprošene, da predložijo naslednje informacije o stroških postopka glede na naslednje okoliščine: Primer A – okoliščine na nacionalni ravni: par se poroči. Nato se ločita in se sporazumeta glede razveze zakonske zveze. Primer B – okoliščine na mednarodni ravni: državljana iste države članice (država članica A) se poročita. Zakonska zveza se sklene v državi članici A. Nato se par preseli v drugo državo članico, da bi tam prebivala in delala (država članica B), in tja preneseta svoje stalno prebivališče. Kmalu zatem se par loči. Žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume glede razveze zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A vloži vlogo za razvezo zakonske zveze pri sodišču države članice B.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Stroški na Portugalskem

Stroški sodnih pristojbin postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov

Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov (ARS)


Začetna pristojbina

Pristojbina za sodne prepise

Druge pristojbine

Začetna pristojbina

Pristojbine za sodne prepise

Druge pristojbine

Ali je to mogoče v takih primerih?

Strošek

Primer A

306 EUR306 EURDa. Da bi se dosegel eden od sporazumov, ki se zahteva za razvezo zakonske zveze pred matičnim uradom (glej opombo), se lahko uporabi postopek mediacije.

50 EUR

Opomba: Če par soglaša glede razveze zakonske zveze, gre zadeva pred sodišče le, če ni posebnega sporazuma glede enega od naslednjih vprašanj: delitev premoženja, izvrševanje starševske odgovornosti, vzdrževanje (plačevanje preživnine) ali prihodnost družinskega doma.

Če obstaja soglasje glede teh vprašanj, se postopek razveze zakonske zveze opravi pred matičnim uradom (conservatória do registo civil), za kar se plača ena sama pristojbina v višini 280 EUR.

Zadnja posodobitev: 29/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.