Stroški

Portugalska

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh primerih: Primer A – okoliščine na nacionalni ravni: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu zatem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine. Primer B – okoliščine na mednarodni ravni: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu zatem zgori. Vsi vpleteni (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo celotne odškodnine.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Stroški na Portugalskem

Stroški prevajanja in tolmačenja

Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Za odločbe tujih sodišč ali dokumente v tujem jeziku

0,027 EUR na prevedeno besedo

Kadar je stranka tujec in ne razume portugalsko, je treba zagotoviti prevajalca/tolmača.

Od 102 EUR do 204 EUR

Primer B

Za odločbe tujih sodišč ali dokumente v tujem jeziku

0,027 EUR na prevedeno besedo

Kadar je stranka tujec in ne razume portugalsko, je treba zagotoviti prevajalca/tolmača.

Od 102 EUR do 204 EUR

Zadnja posodobitev: 29/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.