Stroški

Romunija

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze. Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.

Vsebino zagotavlja
Romunija

OPOMBA:  1. Odgovori na vse študije primerov so podani ob predpostavki, da je zahtevek vložen v Romuniji. 2. Za boljše razumevanje se je pri izračunu stroškov upošteval hipotetični menjalni tečaj – 1 EUR = 4 RON (romunska valuta).

Stroški v Romuniji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Primer A

39,3 RON (približno 10 EUR), ki obsega 39 RON (za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino);

Izjema – 8,3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON (za sodno takso), kadar je stranka brez dohodkov ali ima dohodek pod državno minimalno bruto plačo.

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

Overitev – potrditev overjene sodne odločbe – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), ki obsega 2 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino);

Dodatna overitev – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), ki obsega 1 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino) - samo če potrebuje stranka.

V tem primeru pritožba ni možna, ker z ločitvijo soglašata obe stranki.

Primer B

39,3 RON (približno 10 EUR), ki obsega 39 RON (za sodno takso) in 0,3 RON (za kolkovino);

Izjema – 8,3 RON (približno 2 EUR), ki obsega 8 RON (za sodno takso), kadar je stranka brez dohodkov ali ima dohodek pod državno minimalno bruto plačo.

Za navadne prepise različnih procesnih dokumentov, ki jih sestavijo posebni sodni uradniki se prepisi zaračunajo (od 0,05 EUR do 1,25 EUR za eno kopijo).

Overitev – potrditev overjene sodne odločbe – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), ki obsega 2 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino);

Dodatna overitev – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), ki obsega 1 RON (za sodno takso) in 0,15 RON (za kolkovino) - samo če potrebuje stranka.

V tem primeru pritožba ni možna, ker z ločitvijo soglašata obe stranki.


Študija primera

ARS

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Da

Stroški so določeni v pogodbi o mediaciji, ki je sklenjena med strankami in mediatorjem.

Primer B

Da

Stroški so določeni v pogodbi o mediaciji, ki je sklenjena med strankami in mediatorjem.


Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Primer A

Ne.

Spremenljivi stroški, odvisno od pogodbe o pravni pomoči;

Ne velja v tem primeru, ker zastopanje ni obvezno.

Ne.

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.

Primer B

Ne.

Spremenljivi stroški, odvisno od pogodbe o pravni pomoči;

Ne velja v tem primeru, ker zastopanje ni obvezno.

Ne.

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.


Študija primera

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne

Ne velja v tem primeru.

Primer B

Ne

Ne velja v tem primeru.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Primer A

Da, vendar  tem primeru priče niso potrebne.

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.

Primer B

Da, vendar v tem primeru priče niso potrebne.

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je možna?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Primer A

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.

Primer B

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.

Glej priloženo Prilogo 1.
Študija

primera

Povračilo

Ali se  stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kašnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Ne velja v tem primeru, ker z ločitvijo soglašata obe stranki (obe stranki se strinjata z ločitvijo).

Ne velja v tem primeru, ker z ločitvijo soglašata obe stranki (obe stranki se strinjata z ločitvijo).

Ne velja v tem primeru, ker z ločitvijo soglašata obe stranki (obe stranki se strinjata z ločitvijo).

Ne

Primer B

Ne velja v tem primeru, ker z ločitvijo soglašata obe stranki (obe stranki se strinjata z ločitvijo).

Ne velja v tem primeru, ker z ločitvijo soglašata obe stranki (obe stranki se strinjata z ločitvijo).

Ne velja v tem primeru, ker z ločitvijo soglašata obe stranki (obe stranki se strinjata z ločitvijo).

NeStroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Primer A

Ne velja v tem primeru.

Ne velja v tem primeru.

Primer B

Kadar se sodišču vložijo (kot del sodnega spisa) dokumenti, ki so sestavljeni v tujem jeziku.

Stroški so odvisni od pogodbe o prevajanju oziroma se plača 33,56 RON (približno 8 EUR) na stran v A4 formatu, če prevod opravi pooblaščen prevajalec na prošnjo sodišča.


Študija

primera

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

Kadar je stranka, ki jo mora sodišče zaslišati, gluha ali nema ali ne zna pisati.

23,15 RON na uro (približno 6 EUR).

-

-

Primer B

Če vsaj ena stranka ne zna romunščine.

23,15 RON na uro (približno 6 EUR).

Da, ampak jih prispeva država.

-


Zadnja posodobitev: 03/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.