Stroški

Če želi državljan začeti postopek pred sodiščem ali doseči izvršbo sodne odločbe, mu morajo biti na voljo informacije o stroških postopka v zadevni državi članici.

Stroški sodnih postopkov v civilnih in gospodarskih zadevah so urejeni v nacionalni zakonodaji ter niso usklajeni na ravni EU. Zato se med državami članicami razlikujejo.

Za podrobnejše informacije o stroških postopkov v državah članicah in o različnih študijah primerov, izvedenih v imenu Evropske komisije, izberite eno od zastav na desni strani.

Če nimate zadostnih finančnih sredstev za kritje stroškov sodnega postopka, lahko zaprosite za pravno pomoč.

Dodatne informacije so na voljo v priloženi študiji (samo v angleškem in francoskem jeziku), katere namen je bil ugotoviti vire stroškov civilnih sodnih postopkov v vsaki državi članici, in sicer:

  • določiti delež vsakega ugotovljenega vira stroškov v skupnih stroških civilnih sodnih postopkov,
  • primerjati stroške strank v sodnih postopkih v različnih državah članicah,
  • ugotoviti odstopanja v virih stroškov in zneskih stroškov,
  • ugotoviti, kako lahko preglednost stroškov sodnih postopkov ter omejitev odstopanj v virih stroškov in zneskih stroškov prispevata k izboljšanju dostopa do pravnega varstva,
  • priporočiti možne ukrepe na ravni EU za izboljšanje dostopa do pravnega varstva s povečanjem preglednosti stroškov civilnih postopkov, po možnosti z določitvijo minimalnih standardov,
  • ugotoviti splošne povezave med stroški sodnih postopkov in dostopom državljanov do pravnega varstva, kjer je primerno, in
  • opredeliti posebna vprašanja, značilna za čezmejne spore.

Študija prikazuje trenutno stanje v Evropski uniji v določenem času – decembru 2007.

Sorodni dokumenti

Študija preglednosti stroškov civilnih sodnih postopkov v EU PDF (2615 Kb) en – angleška različica

Študija preglednosti stroškov civilnih sodnih postopkov v EU PDF (2665 Kb) fr – francoska različica

Priloga 1: Rezultati javnega vprašalnika PDF (1700 Kb) en

Nacionalno poročilo – Belgija PDF (829 Kb) en

Nacionalno poročilo – Bolgarija PDF (566 Kb) en

Nacionalno poročilo – Češka republika PDF (703 Kb) en

Nacionalno poročilo – Danska PDF (560 Kb) en

Nacionalno poročilo – Nemčija PDF (565 Kb) en

Nacionalno poročilo – Estonija PDF (872 Kb) en

Nacionalno poročilo – Irska PDF (400 Kb) en

Nacionalno poročilo – Grčija PDF (849 Kb) en

Nacionalno poročilo – Španija PDF (640 Kb) en

Nacionalno poročilo – Francija PDF (1312 Kb) en

Nacionalno poročilo – Italija PDF (772 Kb) en

Nacionalno poročilo – Ciper PDF (555 Kb) en

Nacionalno poročilo – Latvija PDF (742 Kb) en

Nacionalno poročilo – Litva PDF (950 Kb) en

Nacionalno poročilo – Luksemburg PDF (551 Kb) en

Nacionalno poročilo – Madžarska PDF (533 Kb) en

Nacionalno poročilo – Malta PDF (742 Kb) en

Nacionalno poročilo – Nizozemska PDF (702 Kb) en

Nacionalno poročilo – Avstrija PDF (829 Kb) en

Nacionalno poročilo – Poljska PDF (396 Kb) en

Nacionalno poročilo – Portugalska PDF (781 Kb) en

Nacionalno poročilo – Romunija PDF (544 Kb) en

Nacionalno poročilo – Slovenija PDF (723 Kb) en

Nacionalno poročilo – Slovaška PDF (872 Kb) en

Nacionalno poročilo – Finska PDF (504 Kb) en

Nacionalno poročilo – Švedska PDF (457 Kb) en

Zadnja posodobitev: 16/02/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.