Forkyndelser: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter

Hvis du er inddraget i en retssag, og du har brug for at sende og/eller modtage retslige eller udenretslige dokumenter, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden her.

I Rådets forordning (EF) nr.1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager er der fastsat regler om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. Der indføres en procedure for forkyndelse af dokumenter mellem EU-landene, herunder Danmark, via udpegede "fremsendende instanser" og "modtagende instanser".

I forordningen nævnes, f.eks. retslige dokumenter, såsom stævninger, appelskrifter, svarskrifter, afgørelser om nedlæggelse af påbud eller forbud eller udenretslige dokumenter, såsom dokumenter oprettet for en notar, der skal forkyndes i et andet EU-land end det land, du bor i.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 11/05/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.