Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Ja esat iesaistīts tiesvedībā un jums ir jānosūta un/vai jāsaņem tiesas vai ārpustiesas dokumenti, informāciju par to, kā rīkoties konkrētajā valstī, varat atrast šeit.

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs tiek regulēta tiesas un ārpustiesas dokumentu savstarpēja izsniegšana Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tajā ir noteikta procedūra dokumentu savstarpējai izsniegšanai ar “pārsūtītāju struktūru” un “saņēmēju struktūru” starpniecību ES dalībvalstīs, tostarp Dānijā.

Regula attiecas, piemēram, uz tādiem tiesas dokumentiem kā tiesas pavēstes, ar kurām informē par sākušos tiesas procesu, apelācijas sūdzības, aizstāvības paziņojumi, tiesas aizliegumi vai ārpustiesas dokumenti, piemēram, notariālie akti, kas ir jāizsniedz ES dalībvalstī, kura nav jūsu dzīvesvietas valsts.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karoga.

Lapa atjaunināta: 11/05/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.