Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Servizz ta' dokumenti: trasmissjoni uffiċjali ta’ dokumenti legali

Finlandja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 F'termini prattiċi xi jfisser it-terminu legali "notifika ta’ dokumenti"? Għaliex hemm regoli speċifiċi dwar in-"notifika ta' dokumenti"?

“Notifika ta’ dokumenti” tfisser notifika maħruġa fil-konfront ta’ persuna fiżika jew ġuridika b’tali mod li tkun tista’ tiġi vverifikata u f’forma rregolata mil-liġi. L-għan tar-regoli relatati man-notifika ta’ dokumenti huwa li jkun żgurat li d-dokumenti jkunu nnotifikati b’mod kredibbli lill-persuna rilevanti u li dik in-notifika tkun tista’ tiġi vverifikata.

2 Liema dokumenti jeħtieġ li jkunu notifikati b'mod formali?

Id-dokumenti li jiġu nnotifikati normalment ikunu dokumenti relatati ma’ proċedimenti ġudizzjarji, bħal ċitazzjonijiet u taħrik tax-xhieda. Talba għal evidenza ta’ notifika ta’ dokumenti tista’ tkun relatata wkoll ma’ dokumenti li ma jkunux dawk għal proċedimenti ġudizzjarji, bħal testmenti.

3 Min hu responsabbli biex jinnotifika dokument?

Għal proċedimenti ġudizzjarji, il-qorti tkun ġeneralment responsabbli min-notifika tad-dokumenti. Malli saret talba mill-parti rilevanti, il-qorti tista’ tafda lil dik il-parti bir-responsabbiltà għan-notifika tad-dokumenti jew il-qorti tqis li jkun hemm raġunijiet iġġustifikati għal dan.

F’każijiet oħrajn, il-parti li jkun fl-interess tagħha li d-dokumenti jkunu nnotifikati tkun responsabbli għan-notifika tad-dokumenti.

4 Tiftix tal-indirizz

4.1 Skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, l-awtorità rikjesta f'dan l-Istat Membru tipprova u tistabbilixxi hi bl-inizjattiva tagħha fejn tinsab il-persuna li trid tiġi nnotifikata bid-dokumenti ladarba din ma tkunx għadha toqgħod fl-indirizz magħruf mill-awtorità rikjedenti?

Iva. Il-bailiffs tal-qorti distrettwali (käräjäoikeus) għandhom aċċess għas-sistema tad-dejta dwar il-popolazzjoni, fejn jistgħu jiċċekkjaw id-dettalji aġġornati tal-indirizzi.

4.2 L-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u / jew il-partijiet fil-proċedimenti ġudizzjarji għandhom aċċess għar-reġistri jew servizzi f'dan l-Istat Membru li jippermettu li jinstab l-indirizz attwali tal-persuna? Jekk iva, x'reġistri jew servizzi jeżistu u x'inhi l-proċedura li trid tiġi segwita? Xi ħlas irid isir, jekk hemm?

Is-Servizz tal-Indirizzi (osoitepalvelu/adresstjänst) jippermettilek tfittex indirizzi aġġornati għal kważi r-residenti permanenti kollha fil-Finlandja. L-indirizzi jistgħu jinstabu wkoll għall-Finlandiżi li jgħixu barra, jekk ikunu nnotifikaw uffiċċju tar-reġistru lokali bl-indirizz attwali tagħhom. L-informazzjoni tas-Servizz hija bbażata fuq l-informazzjoni fis-sistema ta’ dejta dwar il-popolazzjoni miżmuma miċ-Ċentru tar-Reġistru tal-Popolazzjoni (Väestörekisterikeskus) u f’uffiċċji tar-reġistru lokali (maistraatit). L-indirizzi huma fornuti lil persuni individwali, identifikati b’mod ċar ta’ ’l fuq minn 15-il sena li ma jkunux irrifjutaw li jiġu pprovduti l-indirizzi tagħhom. L-indirizzi jitfittxu bl-użu ta’ isem u kunjom l-individwu. Dan jista’ jkun l-isem attwali jew isem preċedenti. Affarijiet bħall-età tal-individwu, id-data tat-twelid u l-post tad-domiċilju attwali jew preċedenti tiegħu jistgħu jintużaw biex jiġu ffiltrati t-termini tat-tiftixa.

Is-Servizz tal-Indirizzi huwa disponibbli bit-telefown u bl-internet. Is-Servizz tal-Indirizzi bit-telefown huwa aċċessibbli kuljum bejn it-8am u l-10pm bil-Finlandiż meta ċċempel 0600 0 1000 u bl-Iżvediż meta ċċempel 0600 0 1001. Is-servizz jiswa EUR 1.70/minuta + it-tariffa tan-netwerk lokali jew tal-mowbajl u t-tariffi tal-avviż ta’ telefonata oħra tal-linja fissa jew tal-mowbajl. Biex iċċempel lis-servizz trid tkun qiegħed bilfors il-Finlandja. Is-sit osoitepalvelu.net jipprovdi s-servizz bil-Finlandiż fl-indirizz http://vrk.fi/en/address-service u bl-Iżvediż fl-indirizz http://vrk.fi/en/address-service. Is-servizz jippermettilek tfittex għal minn 1 sa 20 indirizz ta' persuni fl-istess ħin. Indirizz wieħed jiswa EUR 1.24 li titħallas bis-servizz bankarju onlajn. Is-servizz jista' jintuża wkoll minn barra jekk l-utent ikollu dettalji tas-servizz bankarju onlajn Finlandiż.

Talbiet ta' indirizzi jistgħu jintbagħtu lill-Uffiċċju tar-Reġistru ta' Ħelsinki (Helsingin maistraatti) bil-posta elettronika. Dawn jistgħu jintbagħtu bil-Finlandiż, bl-Iżvediż jew bl-Ingliż bl-użu tal-indirizz elettroniku vtj-otteet.helsinki@maistraatti.fi. It-talbiet jistgħu jsiru wkoll bil-miktub lill-Uffiċċju tar-Reġistru ta' Ħelsinki, Albertinkatu 25, 00180 Ħelsinki, il-Finlandja. Dawn is-servizzi jiswew EUR 12.50 għal kull estratt.

Għal aktar inforazzjoni żur https://www.maistraatti.fi/en/ (bil-Finlandiż) u https://www.maistraatti.fi/en/ (bl-Iżvediż).

L-indirizzi jistgħu jinstabu wkoll b'tiftixa tal-indirizzi kummerċjali.

L-Uffiċċju tal-Privattivi u tar-Reġistrazzjoni Finlandiż (Patentti- ja rekisterihallitus; PRH) u l-Awtorità tat-Taxxa Finlandiża (Verohallinto) għandhom servizz komuni fl-indirizz https://www.ytj.fi/ fejn tista' tfittex għad-dettalji tan-negozju tal-kumpaniji u tal-organizzazzjonijiet. Dan is-servizz huwa disponibbli bil-Finlandiż, bl-Iżvediż u bl-Ingliż. Għal iktar informazzjoni żur https://www.prh.fi/fi/index.html (bil-Finlandiż), https://www.prh.fi/sv/index.html (bl-Iżvediż) u https://www.prh.fi/en/index.html (bl-Ingliż).

4.3 L-awtoritajiet f'dan l-Istat Membru kif jittrattaw talba mibgħuta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali bl-għan li jinstab l-indirizz attwali ta' persuna?

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 mhux il-proċedura ewlenija biex jinkisbu dettalji ta' indirizz.

Jekk jogħġbok ara l-mistoqsija 4.2 dwar is-sejbien tad-dettalji tal-indirizzi għal individwi jew organizzazzjonijiet fil-Finlandja.

5 Fil-prattika, normalment kif jiġi notifikat id-dokument? Hemm metodi alternattivi li jistgħu jintużaw (ħlief in-notifika indiretta msemmija fil-punt 6 iktar 'l isfel)?

Skont l-Artikolu 3 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (Oikeudenkäymiskaari; 4/1734), meta l-qorti tkun responsabbli għan-notifika tad-dokumenti fil-proċedimenti ġudizzjarji, id-dokumenti jiġu nnotifikati primarjament bil-posta. Tista' tintbagħat ittra bil-posta rreġistrata bħala prova tal-irċevuta. Inkella, tista' tintbagħat direttament fid-dar tal-individwu. F'każijiet bħal dawn, il-prova tal-irċevuta tinhemeż mal-ittra, u r-riċevitur irid jiffirmaha u jirritornaha l-qorti. Dokumenti relatati ma' proċedimenti ġudizzjarji, ħlief ċitazzjonijiet u l-ewwel talba għal tweġiba, jistgħu jiġu nnotifikati billi jintbagħtu bil-posta standard fl-indirizz indikat mill-parti rilevanti lill-qorti. Ir-riċevitur jitqies li jkun ġie nnotifikat b'dokument bil-posta standard fis-seba' jum wara li tiġi mpustata.

Skont l-Artikolu 4 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), id-dokumenti jistgħu jiġu nnotifikati minn bailiff jekk in-notifika bil-posta x'aktarx li ma tirnexxix.

Skont l-Artikolu 2 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), bil-kunsens tal-parti rilevanti, il-qorti tista' tħalli r-responsabbiltà għan-notifika tad-dokumenti f'idejn dik il-parti jekk il-qorti tqis li jkun hemm raġunijiet iġġustifikati biex dan isir. F'każijiet bħal dawn, il-qorti tinnotifika lill-parti rilevanti bid-data ta' skadenza għan-notifika tad-dokumenti u biex tintbagħat prova tagħha l-qorti. Skont l-Artikolu 4 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), id-dokumenti jistgħu jiġu nnotifikati minn bailiff f'każijiet bħal dawn.

Skont l-Artikolu 4 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), jekk il-qorti tħalli f'idejn il-parti rilevanti r-responsabbiltà għan-notifika tad-dokumenti, u jekk il-parti rilevanti tkun rappreżentata minn avukat jew konsulent legali pubbliku, id-dokumenti jkunu jistgħu jiġu nnotifikati wkoll personalment minn dak l-avukat jew konsulent legali pubbliku lir-riċevitur. F'każijiet bħal dawn, ir-riċevitur jiffirma l-prova li rċieva d-dokumenti. Dan il-metodu ta' notifika ma jistax jintuża f'kawżi kriminali.

Dokumenti ħlief dawk relatati ma' proċedimenti ġudizzjarji jiġu nnotifikati minn bailiff wara talba mill-awtorità jew minn individwu.

6 Hija permessa n-notifika elettronika ta' dokumenti (notifika ta' dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi mill-bogħod, bħall-email, applikazzjoni sikura bbażata fuq l-internet, faks, sms, eċċ.) fi proċedimenti ċivili? Jekk iva, għal liema tipi ta' proċedimenti huwa permess dan il-metodu? Hemm restrizzjonijiet fir-rigward tad-disponibilità / l-aċċess għal dan il-metodu ta' notifika ta' dokumenti skont min ikun id-destinatarju (professjonist tal-liġi, persuna ġuridika, kumpanija jew attur ieħor fin-negozju, eċċ.)?

Skont l-Artikolu 3b tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), meta l-qorti tkun responsabbli għan-notifika tad-dokumenti, u jekk il-każ ikun relatat mar-riċeviment ta' ċertu ammont, ir-ritorn ta' ġestjoni jew ta' kundizzjonijiet imxekkla, jew żgumbrament, u l-attur jiddikjara li ma jqisx li l-kawża tikkostitwixxi tilwima, id-dokumenti jkunu jistgħu jiġu nnotifikati bit-telefown. Rekwiżit addizzjonali huwa li n-notifika bit-telefown tkun xierqa fid-dawl tal-ambitu u l-kwalità tad-dokument ikkonċernat u li r-riċevitur ikun infurmat bid-dokument ikkonċernat u jifhem l-importanza tan-notifika tiegħu, mingħajr ebda dubju. Ladarba dokument jiġi nnotifikat bit-telefown, huwa jrid jintbagħat minnufih bħala ittra jew komunikazzjoni elettronika fl-indirizz speċifikat mir-riċevitur, sakemm dan ma jkunx manifestament inutli għal raġunijiet speċjali. Trid tiġi pprovduta wkoll evidenza li d-dokument ġie nnotifikat bit-telefown.

Skont l-Artikolu 3 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), meta l-qorti jew il-prosekutur ikunu responsabbli għan-notifika tad-dokumenti, id-dokument ikun jista' jiġi nnotifikat billi jintbagħat lill-parti rilevanti bħala komunikazzjoni elettronika bil-mod speċifikat mir-riċevitur, jekk ikun jista' jiġi preżunt li r-riċevitur ikun infurmat bid-dokument u jirritorna prova tal-irċevuta sal-iskadenza.

7 Notifika "indiretta"

7.1 Il-liġi ta' dan l-Istat Membru tippermetti metodi oħrajn ta' notifika fejn ma jkunx possibbli li d-dokumenti jkunu nnotifikati lid-destinatarju (pereż. notifika fl-indirizz tad-dar, fl-uffiċċju tal-marixxall, bil-posta jew b'reklamar)?

Skont l-Artikolu 7 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), meta bailiff ikun fittex persuna għall-finijiet ta' notifika ta' dokumenti u li l-post tar-residenza tiegħu ikun fil-Finlandja imma l-bailiff ma jkunx sab lil dik il-persuna jew lil kwalunkwe persuna li tkun intitolata tirċievi dokumenti nnotifikati f'isem dik il-persuna, u jkun jista' jiġi preżunt fuq il-bażi taċ-ċirkostanzi li l-persuna kkonċernata qed taħrab in-notifika tad-dokumenti, il-bailiff jista' jinnotifika d-dokumenti billi jikkonsenjahom lil kwalunkwe membru tal-istess abitazzjoni ta' età 15-il sena jew iktar jew, jekk ir-riċevitur tad-dokumenti jkollu negozju, lil kwalunkwe individwu impjegat ma' dak in-negozju. Jekk ma jkun jista' jinstab ħadd minn dawk imsemmija fuq, id-dokumenti jkunu jistgħu jiġu nnotifikati billi jingħataw lill-forza tal-pulizija lokali.

Meta l-proċedura stabbilita fil-paragrafu 1 tkun ġiet segwita, il-bailiff irid jibgħat notifika ta' dan lir-riċevitur tad-dokumenti nnotifikati, bl-użu tal-indirizz tar-riċevitur. Id-dokumenti għandhom jitqiesu bħala li ġew innotifikati meta n-notifika skont it-tifsira tal-paragrafu 2 tiġi mpustata.

Fil-kawżi kriminali, iċ-ċitazzjonijiet ma jistgħux jiġu nnotifikati lill-akkużat bl-użu tal-proċedura stabbilita f'dan il-paragrafu.

Skont l-Artikolu 9 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja (4/1734), jekk ma tkun tista' tinstab l-ebda informazzjoni dwar fejn jinsab ir-riċevitur, il-qorti tkun responsabbli għan-notifika tad-dokumenti b'avviż pubbliku. Fil-kawżi kriminali, iċ-ċitazzjonijiet ma jistgħux jiġu nnotifikati lill-akkużat b'avviż pubbliku.

7.2 Jekk japplikaw metodi oħrajn, id-dokumenti meta jitqiesu li ġew innotifikati?

Ara l-mistoqsija 7.1.

7.3 Jekk metodu ieħor ta' notifika huwa d-depożitu tad-dokumenti f'post partikolari (pereż. fl-uffiċċju tal-posta), id-destinatarju kif ikun infurmat b'dak id-depożitu?

Ara l-mistoqsija 7.1.

7.4 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokumenti, xi jkunu l-konsegwenzi? Id-dokumenti jitqiesu bħala effetivament innotifikati jekk ir-rifjut ma jkunx leġittimu?

Jekk ir-riċevitur ma jiġborx id-dokumenti notifikati u l-prova tal-irċevuta mill-uffiċċju postali jew jirrifjuta li jirċevihom, it-talba tintbagħat lura lill-mittent. F'każijiet bħal dawn, id-dokumenti jitqiesu li ma ġewx innotifikati (ara pereżempju, id-Deċiżjoni 50:1997 tal-Qorti Suprema (korkein oikeus)). Similarment, jekk id-dokument li jrid jiġi nnotifikat ikun ġie mpustat direttament id-dar tar-riċevitur, titqies li ma ġietx innotifikata sakemm ir-riċevitur ma jirritornax prova ffirmata tal-irċevuta lill-qorti.

Ir-riċevitur jista' jirrifjuta biss li jirċievi dokumenti nnotifikati mill-bailiff jekk ikunu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet elenkati fil-liġi. Ir-riċevitur jista' jirrifjuta li jirċievi d-dokumenti nnotifikati fost l-oħrajn meta d-dokumenti ma jkunux bil-Finlandiż jew bl-Iżvediż jew f'lingwa oħra li jifhem. Eżempji: l-Att dwar l-Għajnuna Legali f'Materji Kriminali (Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa) jew l-Att dwar l-Għajnuna Legali Internazzjonali u r-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta' Sentenzi tad-Dritt Ċivili jew Kummerċjali (Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla)).

Jekk ikun hemm raġunijiet skont il-liġi għar-rifjut tan-notifika ta' dokumenti, il-bailiff jirritorna d-dokumenti. F'każijiet bħal dawn, il-bailiff jipprovdi evidenza bil-miktub li turi li r-riċevitur irrifjuta n-notifika tad-dokumenti, u spjega tar-raġunijiet għal dan ir-rifjut.

8 Notifika postali minn barra l-pajjiż (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki)

8.1 Jekk is-servizz postali jwassal dokument mibgħut minn barra lil destinatarju f'dan l-Istat Membru f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn tal-aċċettazzjoni tal-irċevuta (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki), is-servizz postali jista' jħalli d-dokument biss mad-destinatarju stess jew jista', skont ir-regoli nazzjonali tal-posta, iħalli d-dokument ukoll ma' persuna oħra fl-istess indirizz?

Meta jintbagħtu dokumenti il-Finlandja bil-posta għal notifika u għal prova tal-irċevuta, l-uffiċċju postali jżomm dawn id-dokumenti hu stess u jibgħat nota lir-riċevitur fejn jinfurmah li hemm oġġett x'jiġbor mill-uffiċċju postali. Huma biss ir-riċevitur jew persuna awtorizzata minnu li jistgħu jiġbru dawk id-dokumenti mill-uffiċċju postali. Huwa possibbli li d-dokumenti jingħaddew esklussivament lir-riċevitur personalment jekk il-parti li titlob in-notifika tad-dokumenti titlob li jsir hekk.

8.2 Skont ir-regoli tal-posta f'dan l-Istat Membru kif tista' ssir in-notifika ta' dokumenti minn barra, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tan-Notifiki Nru 1393/2007, jekk la d-destinarju u lanqas ħaddieħor li jkun awtorizzat jirċievi n-notifika (jekk possibbli skont ir-regoli nazzjonali tal-posta – ara fuq) ma jkun instab fl-indirizz fejn tkun intbagħtet?

Jekk ir-riċevitur ma jiġborx id-dokumenti mill-uffiċċju postali, dawn jiġu rritornati lill-mittent.

F'każijiet bħal dawn, il-mittent jista' jibgħat id-dokumenti u t-talba għal notifika tad-dokumenti lill-qorti distrettwali (käräjäoikeus) għall-post tar-residenza jew tad-domiċilju tar-riċevitur. Ladarba tasal it-talba, il-bailiffs tal-qorti distrettwali jippruvaw jinnotifikaw id-dokumenti lir-riċevitur personalment.

8.3 L-uffiċċju tal-posta jippermetti perjodu speċifiku għall-ġbir tad-dokumenti qabel ma d-dokumenti jintbagħtu lura għax ma twasslux? Jekk iva, kif ikun infurmat id-destinatarju li għandu l-posta x'jiġbor mill-uffiċċju tal-posta?

L-uffiċċju postali jibgħat nota lir-riċevitur fejn jinfurmah li hemm oġġett x'jiġbor mill-uffiċċju postali. In-notifika tiddikjara wkoll id-data sa meta r-riċevitur irid jiġbor id-dokumenti.

L-uffiċċju postali jżomm id-dokumenti tul il-ġimgħa ta' meta jkunu waslu u ġimagħtejn kalendarji sħaħ fuqhom.

9 Ikun hemm prova bil-miktub li d-dokument ikun ġie nnotifikat?

Il-bailiff jipprovdi l-prova li nnotifika d-dokumenti. Il-prova tingħata anke jekk in-notifika tad-dokumenti tkun saret bil-posta.

10 X’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin u d-destinatarju tan-notifika ma jirċevix id-dokument jew jekk in-notifika ssir bi ksur tal-liġi (pereż. id-dokument jiġi notifikat lil terza persuna)? Minkejja dan, in-notifika tad-dokument tista’ titqies valida (pereż. hemm rimedju għall-ksur tal-liġi) jew trid issir notifika ġdida tad-dokument?

Jekk id-dokumenti jkunu nnotifikati inkorrettament u l-persuna rilevanti ma tidhirx il-qorti jew ma tipprovdix tweġiba bil-miktub kif mitlubha, id-dokumenti jkollhom jerġgħu jiġu nnotifikati. Madankollu, jekk l-iżball ikun minuri, ma hemmx għalfejn li d-dokumenti jerġgħu jiġu nnotifikati.

Jekk il-persuna rilevanti ssostni li d-dokumenti jkunu ġew innotifikati inkorrettament, il-kawża tiġi aġġornata sakemm dan ma jkunx meħtieġ minħabba li l-iżball kien wieħed żgħir.

11 Hemm xi ħlas għan-notifika ta’ dokument, u jekk hemm, kemm hu l-ħlas?

In-notifika tad-dokumenti minn bailiff tiswa EUR 60.

L-aħħar aġġornament: 31/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.