Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Pravna pomoć

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

Tužitelj za pokretanje postupka pred sudom mora platiti sudske pristojbe i sve naknade za pomoć odvjetnika (i tuženik plaća sudske pristojbe u predmetima koji uključuju iznose veće od 25 000 EUR). Ako sud presudi u korist tužitelja, u pravilu nalaže stranci koja je izgubila spor da mora platiti pravne troškove tužitelja. Stranka koja je izgubila spor u tom slučaju podmiruje tužiteljeve troškove pokretanja postupka pred sudom.

2 Što je točno pravna pomoć?

(Subvencionirana) pravna pomoć jest pravna pomoć koja se stranci u sporu pruža u pogledu pravnog interesa koji izravno utječe na samu stranku, pod uvjetom da je takva pravna pomoć predviđena zakonom ili povezanim odredbama.

3 Imam li pravo na pravnu pomoć?

To ovisi o vašem prihodu i vrsti interesa koji se brani. Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici Ureda za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

Da. U Nizozemskoj se (subvencionirana) pravna pomoć dodjeljuje u savjetodavnoj fazi, i to za sve vrste postupaka. Međutim, pogledajte i odgovor na prethodno pitanje. U Nizozemskoj postoji i subvencionirano mirenje.

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

U građanskom je pravu moguće pokretanje postupka privremene pravne zaštite. U upravnom je pravu moguće zatražiti privremenu mjeru u bilo kojoj fazi postupka, neovisno o tome radi li se o prvotnoj pritužbi ili žalbi u prvom ili drugom stupnju.

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

U Nizozemskoj u pravilu odvjetnik podnosi zahtjev za subvencioniranu pravnu pomoć. Odvjetnik mora biti registriran pri Uredu za pravnu pomoć. Ako ste iz neke druge države članice EU-a, zahtjev možete podnijeti preko tijela za slanje u vašoj državi članici (to je uglavnom ministarstvo pravosuđa, sud ili druga posebno određena organizacija). Zahtjev će se proslijediti Uredu za pravnu pomoć, nadležnom tijelu koje prima informacije u Nizozemskoj.

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

Postoje financijski test i test interesa. Kad je riječ o financijskom testu, Uredu za pravnu pomoć moraju se dostaviti informacije o vašem godišnjem dohotku iz prethodnih dviju godina. Uredu za pravnu pomoć bit će dovoljno ako možete dokazati da imate pravo na subvencioniranu pravnu pomoć u vašoj državi članici.

Kad je riječ o testu interesa, morate dostaviti popratne dokumente iz kojih je vidljiv interes u predmetu, primjerice koliko je novaca u pitanju, odnosi li se predmet na interese vašeg društva ili koje ste korake poduzeli radi rješavanja spora.

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nizozemska

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

Vi i, prema potrebi, vaš odvjetnik dobit ćete pisanu odluku o vašem zahtjevu, u kojoj se navodi je li vaš zahtjev bio uspješan. Ako odluka nije u vašu korist, možete se žaliti.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

Odvjetniku morate platiti naknadu za podmirivanje njegovih troškova u iznosu koji odredi Ured za pravnu pomoć.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

U Nizozemskoj možete izabrati svog odvjetnika. Međutim, odvjetnik mora biti registriran pri Uredu za pravnu pomoć. Za više informacija pogledajte Pronađi odvjetnika (Zoek een advocaat) – Nizozemska odvjetnička komora (Nederlandse Orde van Advocaten).

Ako to ne možete učiniti, Ured za pravnu pomoć, kao nadležno tijelo koje prima informacije, može zatražiti od predsjednika lokalnog ogranka Nizozemske odvjetničke komore da imenuje odvjetnika.

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

Ne. Platit ćete naknadu za podmirivanje troškova vašeg odvjetnika. Morat ćete platiti i sudske pristojbe ako predmet rješavate na sudu. Možda ćete trebati platiti i naknade ako su vam potrebne usluge vanjskih stručnjaka ili sudskog izvršitelja. U konačnici, ako sud presudi protiv vas, možda ćete morati platiti troškove postupka (uključujući troškove druge stranke).

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

Vi. Možda možete potraživati doprinos u vašoj državi članici.

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Da.

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

Ako, kao posljedicu predmeta, dobijete (potraživanje na) iznos koji je veći od polovine kapitalne olakšice oslobođene od poreza koja se primjenjuje u tom trenutku, Ured za pravnu pomoć može odlučiti da vam se oduzme pravo na subvencioniranu pravnu pomoć. U tom će se slučaju smatrati da možete sami platiti pravnu pomoć.

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

Uredu za pravnu pomoć možete podnijeti žalbu protiv odluke koju je donio u pogledu vašeg prava na pravnu pomoć. Odluku o takvoj žalbi možete osporavati na okružnom sudu (rechtbank), a u drugom stupnju možete podnijeti žalbu Odjelu za upravno pravo (Afdeling bestuursrechtspraak) Državnog vijeća (Raad van State).

Posljednji put ažurirano: 13/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.