Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Költségmentesség

Hollandia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen költségekkel járnak a bírósági eljárások, és általában ki viseli őket?

Az ügy bíróság elé viteléhez a felperesnek meg kell fizetnie a bírósági illetéket és az ügyvédi közreműködésért fizetendő díjakat (a 25 000 EUR-t meghaladó összegű ügyekben az alperesnek is bírósági illetéket kell fizetnie). Ha a bíróság a felperes javára dönt, általában kötelezi a pervesztes felet a felperes perköltségének a viselésére. Ebben az esetben a pervesztes fél viseli azokat a költségeket, amelyek a felperesnél az ügy bíróság elé vitelével kapcsolatban felmerültek.

2 Mit jelent pontosan a költségmentesség?

A (támogatott) költségmentesség a peres feleknek az őket közvetlenül és személyesen érintő jogi érdekek tekintetében biztosított jogi segítségnyújtás, amennyiben a jogszabályok vagy egyéb kapcsolódó szabályok ilyen költségmentességről rendelkeznek.

3 Jogosult vagyok-e költségmentességre?

Ez a jövedelmétől és a megvédendő érdek típusától függ. További információ érhető el a Költségmentességi Tanács (Raad voor Rechtsbijstand) weboldalán.

4 Minden típusú eljárásra vonatkozik a költségmentesség?

Igen. Hollandiában a (támogatott) költségmentességet a tanácsadási szakaszban engedélyezik, és minden típusú eljárásra kiterjed. Lásd azonban az előző kérdésre adott választ is. Hollandiában államilag támogatott közvetítői eljárás is elérhető.

5 Szükség esetén igénybe vehető különleges eljárás?

Polgári ügyekben ideiglenes intézkedések meghozatalával kapcsolatos eljárást lehet indítani. Közigazgatási ügyekben az eljárás bármely szakaszában, vagyis az eredeti panasszal, valamint az első- és a másodfokú fellebbezéssel összefüggésben is ideiglenes intézkedés kérelmezhető.

6 Hol szerezhetem be a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványát?

Hollandiában a költségmentesség iránti kérelmet főszabály szerint ügyvéd nyújtja be. Az ügyvédnek szerepelnie kell a Költségmentességi Tanács nyilvántartásában. Ha egy másik uniós tagállamban él, a kérelmet tagállama továbbító hatóságán (általában az igazságügyi minisztériumon, valamely bíróságon vagy más, erre kijelölt szervezeten) keresztül nyújthatja be. A kérelmet ezt követően továbbítják a holland átvevő hatósághoz, azaz a Költségmentességi Tanácshoz.

7 Mely dokumentumokat kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványával együtt?

A költségmentességgel kapcsolatban az érintett személy pénzügyi helyzetére és az adott érdekre vonatkozó vizsgálatra kerül sor. A pénzügyi vizsgálathoz át kell adni a Költségmentességi Tanácsnak azokat az információkat, amelyek két évre visszamenőleg igazolják az Ön éves jövedelmét. A Költségmentességi Tanács számára az is elegendő, ha bizonyítani tudja, hogy a saját tagállamában költségmentességre jogosult.

Az adott érdek vizsgálatához olyan igazoló dokumentumokat kell benyújtania, amelyek igazolják az ügyhöz fűződő érdekét, például azt, hogy mennyi pénz forog kockán, hogy az ügy az Ön vállalatának érdekeihez kapcsolódik-e, illetve hogy milyen lépéseket tett a jogvita megoldása érdekében.

8 Hová kell benyújtanom a költségmentesség iránti kérelmemet?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Hollandia

9 Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e költségmentességre?

Ön és adott esetben az ügyvédje írásban megkapja a kérelme tárgyában hozott határozatot. Ebből kiderül, hogy sikeres volt-e a kérelme. Ha a döntés Önre nézve kedvezőtlen, fellebbezést nyújthat be.

10 Mit kell tennem, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Ki kell fizetnie az ügyvédi munkadíj egy részét, amelynek összegét a Költségmentességi Tanács határozza meg.

11 Ki választja meg az ügyvédemet, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Hollandiában Ön választhat ügyvédet. Az ügyvédnek azonban szerepelnie kell a Költségmentességi Tanács nyilvántartásában. További információkért lásd a Holland Ügyvédi Kamara (Nederlandse Orde van Advocaten) ügyvédkeresőjét (Zoek een advocaat).

Ha erre nincs lehetősége, a Költségmentességi Tanács mint átvevő hatóság megkérheti a Holland Ügyvédi Kamara helyi tagozatának az elnökét, hogy jelöljön ki egy ügyvédet.

12 Az eljárás minden költségére kiterjed a költségmentesség?

Nem. Az ügyvédje munkadíját részben Ön fizeti. Ha bírósághoz fordul, bírósági illetéket is kell fizetnie. Akkor is előfordulhat, hogy díjakat kell fizetnie, ha külső szakértők vagy bírósági végrehajtó szolgáltatásait kell igénybe vennie. Végül pedig, ha a bíróság Ön ellen dönt, kötelezhetik Önt az eljárás költségeinek a viselésére (ideértve a másik fél költségeit is).

13 Ki viseli az egyéb költségeket, ha csak korlátozott mértékű költségmentességre vagyok jogosult?

Ön. Azonban előfordulhat, hogy a saját tagállamában költségekhez való hozzájárulást igényelhet.

14 A fellebbezésekre is kiterjed a költségmentesség?

Igen.

15 Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejezése előtt (vagy visszavonható-e akár az eljárás lezárása után)?

Ha az ügy eredményeként Ön az adott időpontban alkalmazandó adómentes jövedelem felét meghaladó összeget kap (vagy arra jogosulttá válik), a Költségmentességi Tanács úgy határozhat, hogy visszavonja a költségmentességre való jogosultságát. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy Ön ki tudja fizetni a jogi segítségnyújtás költségeit.

16 Megtámadhatom-e a költségmentesség elutasítását?

A költségmentességre való jogosultságáról szóló, a Költségmentességi Tanács által meghozott határozat ellen a Költségmentességi Tanácsnál fellebbezhet. A fellebbezés tárgyában hozott határozatot a körzeti bíróságon (rechtbank) támadhatja meg, másodfokon pedig az Államtanács (Raad van State) közigazgatási jogi osztályához (Afdeling bestuursrechtspraak) fordulhat.

Utolsó frissítés: 21/06/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.