Teisinė pagalba

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios išlaidos yra susijusios su teismo procesu ir kas paprastai turi jas padengti?

Teismo proceso išlaidos skiriasi priklausomai nuo teismo, nagrinėjamos bylos ir bylos sudėtingumo.

2 Kas konkrečiai yra teisinė pagalba?

Teisinė pagalba – tai advokato arba baristerio atstovavimas civilinėse bylose apylinkės teisme, apygardos teisme, Aukštajame teisme, Apeliaciniame teisme ir Aukščiausiajame Teisme, o tam tikrais atvejais – Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Teisinė pagalba taip pat teikiama dėl apeliacinių skundų Tarptautinės apsaugos apeliaciniame teisme. Ji taip pat gali būti teikiama dėl tam tikrų užklausų, kai koroneris pateikė Valdybai prašymą.

Paprastai teisinę pagalbą teikia Valdybos teisės centruose įdarbinti advokatai. Tačiau teisinę pagalbą taip pat gali teikti privačia praktika besiverčiantis advokatas iš Valdybos įsteigtos advokatų kolegijos. Tai ypač pasakytina apie šeimos teisės ir tarptautinės apsaugos bylas.

3 Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Finansinė atitiktis reikalavimams ir įnašai

Kad būtų galima gauti civilinės teisinės pagalbos konsultaciją, Teisinės pagalbos valdyba „Home - LAB (legalaidboard.ie)“ atliks jūsų finansinės padėties patikrinimą, kad nustatytų, ar turite teisę naudotis jos paslaugomis.  Kad gautumėte civilinę teisinę pagalbą ir konsultaciją, jūsų metinės disponuojamosios pajamos turės būti mažesnės nei 18 000 EUR, o disponuojamasis turtas – mažesnis nei 100 000 EUR.  Abiem atvejais Teisinės pagalbos valdyba, apskaičiuodama šiuos rodiklius, taiko tam tikras išskaitas.  Namas, kuriame gyvenate, apskaičiuojant jūsų turtą neįtraukiamas.

Dauguma atvejų turėsite atlikti mokėjimą, vadinamą „įnašu“.  Įnašo (-ų) suma priklausys nuo jūsų disponuojamųjų pajamų ir turto.

Kai pirmą kartą susitiksite su advokatu, turėsite sumokėti įnašą už konsultaciją. Mažiausias įnašas už konsultaciją yra 30 EUR.  Priklausomai nuo pajamų, jums gali tekti sumokėti iki 150 EUR.

Jei Teisinės pagalbos valdyba sutinka jums atstovauti teisme, turite sumokėti pagalbos įnašą. Mažiausias pagalbos įnašas yra 130 EUR.  Priklausomai nuo jūsų pajamų ir turto, jums gali tekti sumokėti daugiau.  Pagalbos įnašo suma apima įnašą už konsultaciją, todėl tuo atveju, kai apskaičiuota, kad jūsų įnašas yra 130 EUR, jums reikėtų papildomai sumokėti tik 100 EUR.

Įnašo mokėti nereikia, jei:

 • TUSLA prašo teismo leisti paimti jūsų vaikus į valstybės globą arba leisti savo darbuotojams prižiūrėti jūsų vaikus jūsų namuose.
 • Apylinkės teisme pareiškiate ieškinį arba atsiliepiate į ieškinį dėl draudimo, saugumo orderio, apsaugos orderio arba laikino draudimo nutarties.

Yra keletas kitų aplinkybių, kai Teisinės pagalbos valdyba įnašo netaiko.  Tai, be kita ko, yra atvejai, kai Valdyba teikia teisines konsultacijas asmeniui, kuris teigia patyręs išžaginimą ar seksualinę prievartą, arba atstovauja asmeniui byloje, kurioje kaltinamasis yra kaltinamas išžaginimu ar seksualine prievarta.

Tarptautinė apsauga (prieglobstis)

Jei prašote teisinės pagalbos, kad jums būtų padedama pateikti tarptautinės apsaugos prašymą Airijoje, jums reikės sumokėti tik 10 EUR įnašą.

Kaip vertinamos mano pajamos?

Pirmasis žingsnis – užpildyti prašymo suteikti teisines paslaugas formą, kurioje nurodomos turimos lėšos.  Jūsų bus paprašyta formoje pateikti šią informaciją:

Pajamos – tai visos jūsų pajamos, pavyzdžiui, atlyginimas, darbo užmokestis, socialinės paramos išmokos (nors kai kurios socialinės paramos išmokos, pvz., išmoka vaikui ir slaugytojo pašalpa, neįtraukiamos) (jokia viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos teikiama būsto paramos priemonė pajamomis taip pat nebus laikoma), pensija ir tam tikros asmeninės aplinkybės, taip pat tam tikros išlaidos, pagal kurias siekiama nuspręsti, kokios sumos gali būti išskaitytos iš jūsų pajamų apskaičiuojant jūsų disponuojamąsias pajamas.

Išskaitomos sumos yra tokios:

Išskaitoma suma

Didžiausia suma

Sutuoktinis (-ė) / partneris (-ė)

3 500 EUR

Išlaikomi suaugusieji ir vaikai

1 600 EUR už išlaikomą asmenį

Apgyvendinimo išlaidos

8 000 EUR

Vaikų priežiūra

6 000 EUR vienam vaikui

Pajamų mokestis

Visa suma

PRSI

Visa suma

Universalus socialinis mokestis

Visa suma

Gauti ex-gratia mokėjimai

20 EUR atskaitymas už kiekvieną mokėjimą, gautą kiekvieną savaitę.

Teisinės pagalbos valdyba apskaičiuos jūsų disponuojamąsias pajamas ir praneš jums apie įnašą, kurį turite sumokėti.  Galite pats užpildyti pranešimo apie lėšas formą arba, jei negalite to padaryti, Teisės centro darbuotojai jums padės užpildyti formą. Interneto svetainėje https://www.legalaidboard.ie/en/ pateikiamas internetinis rodiklis, kuris padės jums sužinoti, ar tikėtina, kad atitiksite finansinius kriterijus.  Rodiklis negarantuoja, kad atitiksite finansinius kriterijus teisinėms paslaugoms gauti.  Jis suteikia tik orientacinę informaciją.

Kaip patvirtinti savo pagrindinį pajamų šaltinį ir atskaitytinas sumas?

Jūsų gali būti paprašyta pateikti savo pagrindinio pajamų šaltinio patvirtinimą, pavyzdžiui:

 • paskutinio atlyginimo lapelio kopiją;
 • socialinės paramos lapelio kopiją;
 • nuomos knygą ir (arba) hipotekos išrašą.

Teisinės pagalbos valdyba gali prašyti Užimtumo ir socialinės apsaugos departamento ištirti bet kurio asmens, kuris kreipiasi dėl teisinių paslaugų arba jas gauna, turimas lėšas.  Tam tikromis aplinkybėmis Teisinės pagalbos valdyba gali paprašyti jūsų pateikti papildomų dokumentų, susijusių su jūsų nurodytomis atskaitytinomis sumomis.

Kaip apskaičiuojami mano kapitalo ištekliai?

Jūsų būsto vertė į jūsų kapitalo išteklių vertinimą neįtraukiama. Jei jūsų kapitalo ištekliai viršija 4 000 EUR, paraiškos formoje turite užpildyti kapitalo ataskaitą.  Turi būti nurodyta ši informacija:

 • kapitalas – visas bet kokio pobūdžio kapitalas, nesvarbu, ar tai nekilnojamasis turtas, automobilis, grynieji pinigai, banko sąskaitos, investicijos, ar kiti ištekliai, ir
 • skola – gali būti atsižvelgta į tam tikras skolas, pavyzdžiui, kredito unijų paskolas, kurios gali būti atskaitytos iš kapitalo, siekiant gauti disponuojamąjį kapitalą.

Kas nutiks, jei man bus priteistos išlaidos?

Jei prisiteisėte savo bylos išlaidas, jos turi būti sumokėtos į Teisinės pagalbos fondą ir panaudotos išlaidoms, kurias Teisinės pagalbos valdyba patyrė jums teikdama teisines paslaugas, padengti.  Šeimos teisės bylose ši praktika paprastai netaikoma.  Su šeimos teise nesusijusiose bylose, jei laimėsite bylą, jums paprastai bus priteistos išlaidos.  Kita vertus, jei pralaimite bylą, iš jūsų gali būti priteistos kitos šalies išlaidos.  Tokiu atveju Teisinės pagalbos valdyba neprivalo padengti kitos šalies išlaidų ir esate asmeniškai atsakingas.

Kas atsitiks, jeigu byloje bus nuspręsta, kad man priteisiami arba iš manęs nepriteisiami pinigai ar kitas turtas?

Jeigu byloje bus nuspręsta, kad jums priteisiami arba iš jūsų nepriteisiami pinigai ar nekilnojamasis turtas, Teisinės pagalbos valdybai leidžiama (su tam tikromis išimtimis) naudoti šiuos pinigus ar nekilnojamąjį turtą jūsų teisinei pagalbai apmokėti.  Į Teisinės pagalbos fondą turite sumokėti bet kokias sumas, kurios jums priteisiamos arba iš jūsų nepriteisiamos, jeigu joms netaikoma išimtis.  Fondas atsiskaičiuos savo išlaidas ir sugrąžins tai, kas liko.  Jei jums priteisiamas arba iš jūsų nepriteisiamas nekilnojamasis turtas (pvz., namas arba žemė), fondas gali tą turtą suvaržyti nustatydamas tam tikrą sumą, kad turto nebūtų galima parduoti tol, kol bus grąžinta ši suma.

Ką turėčiau daryti, jei pasikeitė mano finansinė padėtis?

Jei gaunate teisines paslaugas, turite pranešti Teisinės pagalbos valdybai (per savo advokatą) apie bet kokius savo pajamų ar kapitalo pasikeitimus, pavyzdžiui, jei padidėjo jūsų darbo užmokestis, pasikeitė jūsų socialinės paramos vertė arba jei įsigijote naują automobilį ar namą.  Tai reikia atlikti, nes visą teisinių paslaugų gavimo laiką privalote išlaikyti teisę jas gauti, kol jūsų byla bus baigta nagrinėti.  Vien tai, kad pagerėjo jūsų finansinė padėtis, nebūtinai reiškia, kad Valdyba nustos jums teikti teisinę pagalbą, tačiau ji gali paprašyti jūsų sumokėti didesnį įnašą.

Kas nutiks, jei neinformuosiu teisės centro apie pasikeitusią savo padėtį?

Jei Teisinės pagalbos valdybai nepranešate, kad pasikeitė jūsų pajamos ar kapitalas, o Valdyba sužino, kad jie pasikeitė, ji gali nuspręsti nutraukti teisinę pagalbą.

4 Ar teisinė pagalba teikiama visų rūšių bylose?

Jeigu byla priklauso Airijos jurisdikcijai, pareiškėjai iš užsienio, kurie atitinka Įstatyme ir Taisyklėse nustatytus finansinio tinkamumo ir pagrįstumo kriterijus, Airijoje turės teisę gauti teisinę pagalbą.

Nors dauguma teisinės pagalbos prašančių asmenų gyvena Airijoje, asmuo, gyvenantis ne Airijoje, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra Airijos pilietis, ar ne, gali prašyti teisinės pagalbos ir (arba) konsultacijų Airijoje, jeigu tas asmuo prašo teisinės pagalbos arba konsultacijų teisiniu klausimu, reglamentuojamu Airijos teisėje, ir paprastai jei teisinė pagalba teikiama asmeniui, gyvenančiam ne Airijoje, o ginčijamas nekilnojamasis ar asmeninis turtas yra Airijoje. Kaip ir Airijos pareiškėjai, kuriems, siekiant nustatyti, ar asmuo atitinka reikalavimus teisinei pagalbai gauti, reikia praeiti lėšų patikrinimą, ne Airijoje gyvenantys asmenys taip pat turi praeiti tą patį finansinio tinkamumo vertinimą.

Teisinė pagalba teikiama netaikant lėšų patikrinimo kriterijų teismo procesuose, pradėtuose pagal 1991 m. Vaikų grobimo ir nutarčių dėl globos vykdymo įstatymą ir 1994 m. Nutarimų dėl išlaikymo įstatymą (kai kalbama apie išlaikymo išieškojimą pagal abipusę jurisdikciją).

Paprastai teisinės konsultacijos neteikiamos tais atvejais, kai pareiškėjas be sunkumų galėtų gauti teisinę konsultaciją ne pagal įstatymą. Dažniausiai tai būtų taikoma tais atvejais, kai paslaugas galima gauti iš kito šaltinio, pvz., konsultavimo agentūrų ar kitos valstybinės įstaigos.

Konsultacijos baudžiamosios teisės klausimais nepatenka į įstatymo taikymo sritį, išskyrus konsultavimą skundų pateikėjams išžaginimo bylose.

Prieš suteikdama teisinę pagalbą, Valdyba turi įsitikinti, kad yra pagrįsta pradėti procesą arba atsiliepti į ieškinį, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į bylos teisinį pagrįstumą ir tikėtiną rezultatą. Šie kriterijai apima: sėkmės perspektyvas; pagrįstas priežastis pradėti procesą arba atsiliepti į ieškinį; bet kokio neteisminio būdo, kuriuo patenkinamai išsprendžiama problema (pvz., tarpininkavimo arba derybų dėl susitarimo) buvimą; teisiškai remiamo asmens gebėjimą gauti teisinį atstovavimą ne pagal įstatymą (pvz., galimybę, kad išlaidas padengs draudimo bendrovė ir t. t.).

5 Ar yra specialių procedūrų, taikomų ypatingais atvejais?

Apsvarstoma, ar su pareiškėjais turėtų būti elgiamasi kitaip, nei pagal bendrąją taisyklę, pagal kurią pareiškėjams skiriami susitikimai su advokatais; t. y., griežtai laikomasi datos, kuri pareiškėjams paskiriama teisinių paslaugų laukiančių asmenų sąraše. Pirmenybė bus teikiama naujiems pareiškėjams, siekiantiems gauti teisines paslaugas šių kategorijų bylose:

 • vaikų grobimo bylose;
 • kai kyla realus pavojus, kad vaikai bus išvežti iš jurisdikcijos be pareiškėjo sutikimo;
 • bylose dėl vaiko priežiūros;
 • bylose dėl smurto šeimoje;
 • kai pagal nuostatas dėl senaties terminų kyla pavojus, kad procesiniai terminai gali pasibaigti, jeigu nedelsiant nebus imtasi veiksmų;
 • kai kyla pavojus, kad sueis kituose teisės aktuose numatyti senaties terminai;
 • kai kyla pavojus, kad turtas gali būti išeikvotas taip, kad iš jo nebus galima patenkinti pareiškėjo reikalavimų.

6 Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Asmuo, siekiantis gauti teisines paslaugas, gali kreiptis į bet kurį Teisės centrą – telefonu ar raštu kreiptis į arčiausiai pareiškėjo gyvenamosios vietos esantį Teisės centrą.

Teisės centrų sąrašą galima rasti Teisinės pagalbos valdybos interneto svetainėje.

Jei užklausa pateikiama telefonu, pareiškėjo prašoma į tą Teisės centrą atvykti asmeniškai, kad būtų galima užpildyti rašytinę prašymo formą ir atlikti lėšų vertinimą siekiant nustatyti, ar pareiškėjas atitinka finansinius kriterijus teisinei pagalbai gauti. Galima pateikti prašymą paštu ir jis paprastai yra tinkamas, jei pareiškėjas negali lengvai asmeniškai atvykti į Teisės centrą.

Teisinė pagalba teikiama netaikant lėšų patikrinimo kriterijų teismo procesuose, pradėtuose pagal 1991 m. Vaikų grobimo ir nutarčių dėl globos vykdymo įstatymą ir 1994 m. Nutarimų dėl išlaikymo įstatymą (kai kalbama apie išlaikymo išieškojimą pagal abipusę jurisdikciją).

Be to, Teisinės pagalbos valdyba leidžia prašymą pateikti internetu savo interneto svetainėje.

7 Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su teisinės pagalbos prašymo forma?

 • Darbo užmokesčio lapelis/P60, socialinės paramos kvitas arba pranešimas apie pajamų ir (arba) audituotų sąskaitų įvertinimą
 • Išsami informacija apie visas kitas jūsų gaunamas pajamas (pvz., išlaikymo išmokas)
 • Išsami informacija apie jūsų pajamų mokestį, PRSI ir USC mokėjimus (jie bus pateikti jūsų atlyginimo lapelyje arba pranešime apie įvertinimą).
 • Išsami informacija apie jūsų mėnesines hipotekos ir (arba) nuomos įmokas
 • Apytikslė viso jūsų ilgalaikio turto, išskyrus būstą, kuriame gyvenate, vertė
 • Visų jūsų santaupų vertė
 • Negrąžintos sumos, susijusios su jūsų suteiktomis paskolomis ir (arba) skoliniais įsipareigojimais

8 Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Valdybos interneto svetainėje pateikiamas visų teisės centrų (dirbančių visą ir ne visą darbo dieną) adresų ir telefono numerių sąrašas.

Internetinė forma taip pat pateikiama Teisinės pagalbos valdybos interneto svetainėje.

9 Kaip sužinoti, ar turiu teisę į teisinę pagalbą?

Finansinius kriterijus atitinkantiems pareiškėjams pasiūlomas susitikimas su advokatu pagal laukiančiųjų sąrašo procedūrą arba pagal nustatytas prioritetinių dalykų kategorijas. Paprastai pareiškėjui pasiūlomas susitikimas su vienu iš Teisinės pagalbos valdybos įdarbintų advokatų, dirbančių viename iš Valdybos biurų.

Prieš pirmą susitikimą pareiškėjas sumoka teisinės konsultacijos įnašą ir gauna jo sumokėjimo kvitą.

Pirmame susitikime advokatas paaiškins, kad tuo atveju, jei pareiškėjui pradedant procesą arba atsiliepiant į ieškinį reikės advokato atstovavimo, išduodant teisinės pagalbos pažymėjimą reikės sumokėti teisinės pagalbos įnašą.

Teikiant prašymus dėl teisinės pagalbos pažymėjimų gali tekti pateikti papildomą informaciją. Atsižvelgiant į atvejo pobūdį, ši papildoma informacija gali apimti:

 1. sveikatos įrašus ir (arba) ataskaitas;
 2. „Gardai“ gautų ar parengtų išrašų ir (arba) ataskaitų kopijas;
 3. visų sutarčių kopijas.

Jeigu, gavus visą reikalingą informaciją, manoma, kad teisinės pagalbos prašymas neatitinka 1995 m. Civilinės teisinės pagalbos įstatymo ir 1996 m. Taisyklių, advokatas išduos atsisakymo raštą.

Šiame rašte bus nurodytos priežastys, dėl kurių prašymas atmetamas, ir atitinkamas (-i) Civilinės teisinės pagalbos įstatymo ir (arba) Taisyklių straipsnis (-iai). Šiuo raštu pareiškėjas taip pat informuojamas apie teisę prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas ir (arba) apskųstas Valdybos apeliaciniam komitetui.

10 Ką turėčiau daryti, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Kai teisinės pagalbos prašytojas atitinka Įstatyme ir Taisyklėse nustatytus reikalavimus, teisinės pagalbos pažymėjimas išduodamas advokato ir, jei reikia, baristerio atstovavimui tam tikrose civilinėse bylose, kurias nagrinėja apylinkės teismai, apygardos teismai, Aukštasis teismas ir Aukščiausiasis Teismas.

Teisinės pagalbos pažymėjimu leidžiama teikti tik su jame nurodyta byla ar dalyku susijusias teisines paslaugas. Teisinės pagalbos pažymėjimo išdavimas pareiškėjui nereiškia, kad jam teikiama teisinė pagalba kitais klausimais. Jeigu pareiškėjui reikia teisinės pagalbos dėl daugiau nei vieno dalyko, turi būti pateiktas atskiras prašymas.

Teisinės pagalbos pažymėjimo prašymus teisės centre teikia advokatas, pasikonsultavęs su pareiškėju.

Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo neturi teisės gauti teisinės pagalbos ar konsultacijų, jeigu nesumoka įnašo. Šis įnašas nustatomas atlikus finansinį vertinimą, pagrįstą pareiškėjo pranešimuose apie lėšas ir kapitalą pateikta informacija. Jei asmuo neturi ilgalaikio turto, minimali už teisinę pagalbą mokėtina suma yra 35 EUR, o didžiausia suma – 1 210 EUR.

Visas įnašas turėtų būti sumokėtas išduodant teisinės pagalbos pažymėjimą, prieš teikiant teisines paslaugas. Išimtinėmis aplinkybėmis Valdyba gali leisti pareiškėjui mokėti dalimis. Tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta per dvylika mėnesių, iki bylos užbaigimo.

11 Kas parinks man advokatą, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Jeigu pareiškėjas pareiškia pageidavimą, kad Teisės centre jam atstovautų konkretus advokatas, vadovaujantysis advokatas atsižvelgs į pareiškėjo pageidavimus spręsdamas, kurį advokatą priskirti tam pareiškėjui. Vadovaujantysis advokatas, spręsdamas, kurį advokatą paskirti, taip pat atsižvelgs į kitas aplinkybes, pavyzdžiui, ar pareiškėjo prašomas advokatas galėtų atstovauti klientui tam tikrą atvykimo į teismą dieną. Jeigu pareiškėjo prašomas advokatas pareiškėjo bylos nagrinėjimo dieną jau yra įsipareigojęs kitam klientui kitoje vietoje, vadovaujantysis advokatas turėtų paskirti pareiškėjui ne jo pasirinktą advokatą.

Jeigu pareiškėjui anksčiau atstovavo Teisės centro advokatas, tuomet būtų įprasta, kad vadovaujantysis advokatas paskirtų tą patį advokatą teikti teisines paslaugas tam pačiam klientui dėl naujo dalyko. Pareiškėjas neturi absoliučios teisės konsultuotis su savo pasirinktu advokatu arba būti jo atstovaujamam, tačiau, kai sprendžiama, kurį advokatą paskirti pareiškėjui, vadovaujantysis advokatas paprastai atsižvelgia į pareiškėjo pageidavimus. Jei pareiškėjas būtų linkęs būti atstovaujamas savo lyties advokato, tada, kiek įmanoma, vadovaujantysis advokatas siektų užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į atitinkamą pareiškėjo pageidavimą.

12 Ar teikiant teisinę pagalbą padengiamos visos teismo proceso išlaidos?

Pažymėjime nurodyto teisinės pagalbos įnašo sumokėjimas padengs visas bylos išlaidas. Tačiau išlaidos ir bendras nuostolių atlyginimas, kuriuos jums teismas priteisė byloje arba kurie buvo nustatyti neteisminiu susitarimu, sumokami Teisinės pagalbos valdybai. Valdyba turės teisę atskaityti patirtas išlaidas iš bet kokių jūsų gaunamų lėšų, išskyrus tam tikras ribotas išimtis. Ši nuostata taip pat taikoma išmokoms teisinę pagalbą gaunančiam asmeniui pagal santuokos bylose sudarytus susitarimus, gyvenimo skyrium patvirtinimo susitarimus ar teisminio gyvenimo skyrium patvirtinimo bylose priimtus sprendimus. Jei bendra Valdybos patirtų teisinių paslaugų teikimo išlaidų suma yra mažesnė nei suma, jūsų arba jūsų interesais sumokėta kaip įnašas, išieškotos išlaidos ar nuostolių atlyginimas arba kaip įpareigojimas, nustatytas suvaržant nekilnojamąjį turtą, likutis jums bus grąžintas.

13 Kas padengia kitas išlaidas, jei turiu teisę gauti tik ribotą teisinę pagalbą?

Netaikoma

14 Ar teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius skundus?

Teisinės pagalbos pažymėjimas suteikia teisę gauti teisines paslaugas, susijusias su jame nurodyta byla ar dalyku. Užbaigus nurodytą bylą arba išsprendus ginčą dėl nurodyto dalyko, pažymėjimas baigia galioti. Pareiškėjas, kuriam reikia papildomų paslaugų, galimai susijusių su pirminiu dalyku, gali prašyti pakeisti teisinės pagalbos pažymėjimą arba išduoti naują pažymėjimą. Konkrečios bylos aplinkybės lems, ar reikalingas pakeitimas, ar naujas pažymėjimas, konsultaciją šiuos klausimu suteiks advokatas.

15 Ar teisinė pagalba gali būti nutraukta nesibaigus teismo procesui (arba net atšaukta po teismo proceso)?

Jei pateikiate neteisingą informaciją arba neatskleidžiate kokio nors esminio fakto (pavyzdžiui, susijusio su jūsų finansinės padėties pasikeitimu), arba jei elgiatės nepagrįstai, teisinės konsultacijos arba teisinė pagalba, arba ir viena, ir kita, gali būti atšauktos ir jums gali tekti padengti visas jūsų interesais patirtas išlaidas.

16 Ar galiu apskųsti atsisakymą suteikti teisinę pagalbą?

Pareiškėjas, nukentėjęs dėl bet kurio Valdybos sprendimo, gali prašyti sprendimą peržiūrėti. Jei pareiškėjas pageidauja, kad sprendimas būtų peržiūrėtas, turi būti raštu pateikiama svarstyti papildoma informacija kartu su pareiškėjo advokato nuomone dėl to, ar sprendimas turėtų būti paliktas galioti. Pareiškėjai per Teisės centrą gali prašyti peržiūrėti sprendimą.

Pareiškėjas, nukentėjęs dėl bet kurio Valdybos sprendimo arba peržiūrėjus bet kurį Valdybos sprendimą, gali tą sprendimą apskųsti Valdybos komitetui. Jei pareiškėjas pageidauja apskųsti sprendimą, skundas turi būti pateiktas Valdybos apeliaciniam komitetui. Pareiškėjai gali prašyti, kad sprendimas būtų apskųstas per teisės centrą arba tiesiogiai Valdybai.
Papildoma informacija sprendimo peržiūros arba apeliacinio skundo pateikimo tikslais turi būti pateikta per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pareiškėjui buvo pranešta, kad jis neturi teisės į prašomą paslaugą.

Apeliacinį komitetą sudaro pirmininkas ir dar keturi nariai, iš kurių du prieš juos paskiriant į Valdybą buvo praktikuojantys baristeriai arba praktikuojantys advokatai. Komitetą sudaro asmenys, kurie nedalyvavo priimant pradinį sprendimą.

Papildoma informacija

Papildomos informacijos, įskaitant visų teisės centrų adresų ir telefono numerių sąrašą, galima rasti Valdybos interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 26/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.