În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Asistenţă juridică

Anglia şi Ţara Galilor
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Costurile depind de natura exactă a cauzei. Avocații suportă costurile cu autorizarea expresă din partea clienților lor; aceste costuri includ onorariile avocaților, precum și plăți pentru costuri precum taxe judiciare și avize ale experților. Dacă au câștig de cauză, clienții pot recupera aceste costuri integral sau parțial de la partea care nu a avut câștig de cauză, însă, dacă pierd sau dacă partea care nu a avut câștig de cauză nu poate plăti, aceștia au, în cele din urmă, obligația de a plăti costurile avocatului propriu. La sfârșitul procesului instanța va decide cine trebuie să plătească cheltuielile de judecată, luând în considerare toate circumstanțele cauzei. Deși, în general, partea care pierde procesul este obligată să îi plătească părții care a câștigat procesul cheltuielile de judecată, există multe excepții de la acest principiu.

2 Ce presupune asistența juridică?

Diferitele niveluri de asistență în materie civilă sunt următoarele:

 • asistență juridică, acoperind consultanța și asistența inițială cu privire la orice problemă juridică;
 • asistență în instanță, care include asistență în instanță în cazul în care nu este necesară reprezentare deplină;
 • mediere familială, în care un mediator independent și care are formare profesională vă ajută să ajungeți la un acord cu privire la chestiuni precum:
  • aranjamente pentru copii după despărțire (denumite în unele cazuri încredințare, reședință sau contact),
  • plata indemnizației de întreținere a copilului,
  • chestiuni financiare (de exemplu, ce să faceți cu casa, economiile, pensia, datoriile); precum și
 • reprezentare în fața instanței sau a tribunalului.

Reprezentarea juridică acoperă reprezentarea juridică pentru o parte la procedură sau pentru o persoană care intenționează să inițieze o procedură. Acesta este nivelul la care vor fi probabil soluționate cauzele urgente în materie de dreptul familiei și alte cauze care pot fi finanțate public. Este disponibilă în două forme: asistență la investigare și reprezentare deplină.

3 Am dreptul la asistență juridică?

Finanțarea din partea Agenției de asistență judiciară (Legal Aid Agency – LAA) este disponibilă numai pentru persoanele fizice care au o problemă juridică ce intră în domeniul de aplicare al asistenței judiciare. Nu există criterii de cetățenie sau reședință.

În general, solicitanții trebuie, de asemenea:

 • să aibă un venit scăzut sau să beneficieze de anumite prestații și să aibă economii sau bunuri puține (proba necesității) și
 • să arate că este rezonabil, în circumstanțele cauzei, să beneficieze de asistență judiciară (proba temeiniciei).

Proba necesității

În analizarea eligibilității pentru a obține asistență judiciară, LAA ia în considerare circumstanțele financiare ale persoanei. Atât pentru asistență juridică, cât și pentru reprezentare juridică, proba necesității include evaluarea venitului lunar brut, a venitului lunar disponibil și a capitalului disponibil.

În cazul în care primesc anumite prestații de asigurări sociale în funcție de venit, cunoscute sub numele de prestații „cu eligibilitate automată” (passporting benefits), solicitanții vor trece automat proba venitului, însă capitalul trebuie în continuare să fie evaluat.

Beneficiile „cu eligibilitate automată” (passporting benefits) includ:

 • sprijinul pentru venit (IS);
 • alocația în funcție de venit pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (JSA);
 • creditul universal (UC);
 • elementul de credit de garanție din creditul pentru pensie (GC);
 • alocația în funcție de venit pentru încadrarea în muncă și sprijin (ESA).

Dacă persoanele primesc sprijin financiar în temeiul secțiunilor 4 sau 95 din Legea din 1999 privind imigrația și azilul de la centrul de primire a solicitanților de azil (NASS), veți fi automat eligibil atât prin proba venitului, cât și prin proba capitalului, numai pentru aspecte privind activitatea controlată în materie de imigrație și azil și pentru căi de atac în fața tribunalului superior.

Proba necesității nu se aplică în unele tipuri de cauze, inclusiv:

 • recursuri la tribunal în materie de sănătate mentală,
 • în cazul în care copiii sunt preluați în îngrijire,
 • în cauzele de răpire internațională de copii.

Proba temeiniciei

Cererile de asistență judiciară sunt, de asemenea, supuse probei temeiniciei, pentru a evalua dacă este rezonabil, în circumstanțele cauzei, ca o persoană să beneficieze de asistență judiciară.

Directorul pentru cazurile de asistență judiciară (Director of Legal Aid Casework – DLAC) analizează aspecte, cum ar fi:

 • dacă rezultatul probabil este proporțional cu costul inițierii acțiunii,
 • dacă acțiunea prezintă interes public mai larg,
 • dacă un client plătitor privat care dispune de mijloace moderate ar fi pregătit să își cheltuie banii pe inițierea acțiunii și
 • dacă, în cazul în care o persoană nu ar primi asistență judiciară, acest lucru ar constitui o încălcare a drepturilor persoanei.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Domeniile dreptului pentru care este disponibilă asistența judiciară sunt prevăzute în Partea 1 din Anexa 1 la Legea din 2012 privind asistența judiciară, condamnarea și pedepsele impuse infractorilor.

Printre acestea se numără:

 • Dreptul public al familiei privind protecția copiilor;
 • Dreptul privat al familiei în cazul în care există dovezi de violență domestică sau abuz împotriva copiilor, cauze de răpire de copii, cauze de protecție în caz de căsătorie forțată și cauze în care un copil este parte la proces;
 • Datoriile, în cazul în care locuința persoanei este supusă unui risc. Aceste situații includ posesia locuinței cu ipotecă, existența unor ordine de vânzare a locuinței și falimentul involuntar în cazul în care patrimoniul persoanei include locuința acesteia;
 • Locuința, în cazul în care locuința persoanei este supusă unui risc sau persoana nu are locuință. Aceste situații includ posesia locuinței, evacuarea, starea proastă a locuințelor închiriate în cazul în care această stare reprezintă un risc grav pentru sănătate sau siguranță, asistența oferită persoanelor fără adăpost și cauze de comportament antisocial;
 • Îngrijirea comunitară;
 • Acțiunile împotriva autorităților publice;
 • Sănătatea mentală și capacitatea mentală;
 • Controlul judiciar;
 • Nevoile educaționale speciale;
 • Cererile și recursurile în materie de azil;
 • Detenția migranților;
 • Discriminarea;
 • Neglijența clinică, în cazul în care un copil suferă o vătămare neurologică care îi provoacă un handicap grav, pe durata sarcinii, la momentul nașterii sau în perioada postnatală;
 • Imigrația, în cazul în care există probleme de violență domestică, proceduri în fața Comisiei Speciale de Soluționare a Contestațiilor în materie de Imigrare sau chestiuni referitoare la traficul de persoane sau sclavie, servitute sau muncă forțată;
 • Beneficiile sociale, însă numai pentru recursuri pe probleme de drept înaintate Tribunalului Superior, Curții de Apel sau Curții Supreme.

Pentru alte domenii, asistența judiciară poate fi disponibilă dacă se face proba „finanțării în cazuri excepționale”, după cum se prevede la secțiunea 10 din Legea din 2012 privind asistența judiciară, condamnarea și pedepsele impuse infractorilor.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

Asistența de urgență este disponibilă pentru reprezentare urgentă în instanță, de exemplu, pentru a asigura siguranța persoanelor și/sau a copiilor împotriva violenței domestice.

Pentru cauzele în materia dreptului privat al familiei care implică violență domestică, va trebui, în general, să furnizați probe pentru a arăta că dumneavoastră vă confruntați sau copiii dumneavoastră se confruntau cu riscul de a suferi vătămare din partea unui fost partener.

Puteți solicita probe de la:

 • instanțe,
 • poliție,
 • un comitet de evaluare multi-agenție (MARAC),
 • serviciile sociale,
 • un cadru medical, de exemplu, un doctor, o asistentă, moașă, psiholog sau cadru medical de teren,
 • un administrator al unui refugiu,
 • un serviciu de asistență pentru violența domestică,
 • banca dumneavoastră, de exemplu, conturi de card de credit, documente de împrumut și extrase,
 • angajatorul dumneavoastră sau furnizorul de servicii de educație sau formare,
 • furnizorul oricăror prestații pe care le-ați primit.

Consilierii juridici care au un contract de asistență judiciară pot solicita reprezentare juridică de urgență pentru a acoperi orice acțiune imediată. Este încă necesar să solicitați asistență judiciară în modalitatea obișnuită pentru orice activitate continuă.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

Toți consilierii juridici, indiferent dacă au sau nu un contract de asistență judiciară, au obligația de a le spune clienților lor despre posibila disponibilitate a asistenței judiciare și trebuie să le acorde posibilitatea de a se adresa unui furnizor de asistență judiciară.

Serviciile de asistență judiciară civilă pot fi furnizate de serviciul de consultanță prin telefon pentru consiliere juridică civilă (Civil Legal Advice – CLA), avocați (solicitors and barristers) sau organizații non-profit care au un contract de agenție de asistență judiciară în domeniul relevant al dreptului. Consilierii de asistență judiciară pot fi găsiți căutând online prin intermediul instrumentului Găsește un avocat – Asociația de avocați (Find a Solicitor – The Law Society).

Clienții pot fi direcționați, de asemenea, către serviciul de consiliere prin telefon CLA pentru stabilirea inițială a domeniului de aplicare și a eligibilității financiare.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Va trebui să furnizați informații despre următoarele aspecte, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru partenerul dumneavoastră (dacă este cazul):

 • prestații – inclusiv declarații de prestații,
 • venituri, economii și cheltuieli – inclusiv fluturași de salariu și extrase bancare,
 • numere naționale de asigurare.

De asemenea, veți avea nevoie de copii ale dovezilor aferente cauzei dumneavoastră, de exemplu:

 • documente judiciare,
 • certificatul de căsătorie și certificatele de naștere (pentru cauze de dreptul familiei),
 • scrisori relevante.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Cererile sunt efectuate în numele persoanei fizice de către avocații care au un contract de asistență judiciară încheiat cu Agenția pentru asistență judiciară (Legal Aid Agency). A se vedea mai sus pentru găsirea unui avocat.

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Avocatul dumneavoastră vă va spune dacă cererea de asistență judiciară a fost acceptată și dacă trebuie să plătiți o contribuție.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Avocatul dumneavoastră vă va consilia.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Dumneavoastră îl veți alege (a se vedea mai sus), însă trebuie să alegeți un avocat care are contract cu Agenția pentru asistență judiciară (Legal Aid Agency).

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

Dacă finanțarea este acordată, va acoperi toate costurile avocatului dumneavoastră, inclusiv cheltuielile, cum ar fi taxele judiciare, însă este posibil să vi se solicite să plătiți o contribuție lunară fixă, în funcție de mijloacele dumneavoastră.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

A se vedea mai sus.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Dacă nu aveți câștig de cauză într-o acțiune care nu a fost finanțată de către LAA, puteți solicita, totuși, finanțare pentru a formula recurs la o instanță superioară. Va trebui să treceți proba necesității și proba temeiniciei.

Dacă acțiunea dumneavoastră a fost finanțată de către LAA, puteți solicita modificarea certificatului de finanțare pentru a acoperi recursul. În această etapă, LAA se va asigura că acțiunea dumneavoastră îndeplinește în continuare criteriile de necesitate și temeinicie.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

Dacă veniturile și/sau capitalul dumneavoastră se majorează în perioada în care este în vigoare finanțarea pentru reprezentare juridică, trebuie să notificați imediat LAA și necesitatea dumneavoastră poate fi reevaluată. Dacă veniturile dumneavoastră scad, puteți solicita reevaluarea necesității și contribuția dumneavoastră poate fi redusă. Dacă intrați în posesia unor sume de bani, de exemplu, dacă moșteniți bani, vă vindeți locuința sau câștigați la loterie, în perioada în care cauza dumneavoastră este finanțată de către LAA, vi se poate solicita să plătiți costurile juridice în întregime sau parțial din suma respectivă de bani.

În cazul în care vi se acordă finanțare, aceasta poate fi limitată la anumite acțiuni, cum ar fi obținerea avizului unui avocat cu privire la cauza dumneavoastră și poate fi specificat ajutorul nerambursabil maxim. Va trebui să solicitați, prin intermediul avocatului dumneavoastră, dacă aveți nevoie de extinderea activității acoperite sau de majorarea costului maxim al activităților pe care le poate face avocatul dumneavoastră.

LAA poate retrage finanțarea dacă nu mai este rezonabil să o primiți, de exemplu, dacă refuzați o ofertă rezonabilă de soluționare sau dacă devine clar că acțiunea dumneavoastră are șanse mai mici de reușită decât a fost preconizat. Face aceste lucru pentru a se asigura că banii publici nu sunt irosiți într-o situație în care ar fi improbabil ca un client plătitor privat să meargă mai departe. Dacă LAA ia în considerare să vă retragă finanțarea, mai întâi, vă va acorda posibilitatea de a arăta de ce nu ar trebui să facă acest lucru și, dacă decide să retragă finanțarea, aveți dreptul de a formula contestație la un comitet independent de avocați. Dacă finanțarea este retrasă, aceasta va acoperi costurile efectuate deja de către avocații dumneavoastră.

Taxă legală

De asemenea, în cazul în care situația dumneavoastră financiară se îmbunătățește ca urmare a procedurii, este posibil să vi se solicite să rambursați costurile parțial sau integral. La sfârșitul unei cauze, LAA are obligația de a-și recupera costurile în cea mai mare măsură posibilă. În primul rând, va lua în considerare orice contribuții plătite de către dumneavoastră și orice costuri recuperate de la oponentul dumneavoastră. Ulterior, va recupera orice deficit rămas din orice bun sau sumă de bani recuperată sau conservată în cursul procedurii. Un client plătitor privat ar fi obligat să ramburseze orice costuri restante în acest mod și este echitabil ca un client finanțat să facă același lucru, dacă își poate permite. Cu toate acestea, dacă bunul respectiv este locuința dumneavoastră (sau bani puși deoparte pentru a cumpăra o locuință), atunci puteți amâna plata până data viitoare când o vindeți, cu condiția să fiți de acord să plătiți dobândă în perioada intervenită.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Un avocat/consilier care are un contract de asistență judiciară poate refuza să acționeze în numele dumneavoastră. Contractul acestuia prevede circumstanțele în care poate refuza, de exemplu, dacă există un conflict de interese sau nu are capacitatea necesară. Acesta trebuie să vă spună că nu preia cazul, iar această decizie nu poate fi contestată.

În cazul în care cererea dumneavoastră este refuzată din motive de temeinicie, LAA vă va informa cu privire la decizia sa și vă va da o explicație. După aceea, aveți la dispoziție 14 zile în care să formulați o contestație. Contestația va fi revizuită mai întâi la nivel intern. Dacă, după examinarea contestației, LAA consideră că sunt îndeplinite criteriile pentru obținerea asistenței judiciare și anulează decizia, cererea/modificarea va fi acordată și va fi emis un certificat de asistență judiciară/certificat modificat.

Dacă LAA consideră că nu sunt îndeplinite criteriile pentru obținerea asistenței judiciare și menține decizia, dumneavoastră și avocatul dumneavoastră veți fi informați cu privire la motivul acestui lucru și dacă aveți dreptul de a face o altă contestație la un arbitru independent în materie de finanțare (Independent Funding Adjudicator – IFA).

În cazul în care contestația este trimisă la un IFA, acesta va adopta o decizie/recomandare pe baza informațiilor furnizate în sprijinul contestației și pe baza reglementărilor existente cu privire la asistența judiciară. IFA vă poate contacta, dacă este cazul.

Informații suplimentare

Mai multe informații privind asistența judiciară sunt disponibile la adresa Gov.uk.

Ultima actualizare: 12/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.