Asistenţă juridică

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Costurile aferente unui proces variază în funcție de instanță, de procedurile pe care le presupune acesta și de complexitatea cauzei.

2 Ce presupune asistența juridică?

Asistența judiciară înseamnă reprezentarea de către un avocat consultant (solicitor) sau un avocat pledant (barrister) în cadrul procedurilor civile derulate în fața tribunalului districtual (District Court), a tribunalului itinerant (Circuit Court), a Înaltei Curți (High Court), a Curții de Apel (Court of Appeal) și a Curții Supreme (Supreme Court) și, în anumite cazuri, în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta se aplică și în cazul căilor de atac introduse la Tribunalul de Apel pentru Protecție Internațională (International Protection Appeals Tribunal). Asistența poate fi acordată, de asemenea, în cazul anumitor anchete cu privire la care medicul legist a înaintat o cerere Consiliului pentru asistență judiciară (Legal Aid Board).

De regulă, asistența judiciară este acordată de avocați consultanți angajați de Consiliu în centrele sale juridice. Cu toate acestea, asistența judiciară poate fi acordată și de un avocat consultant din practica privată, selectat dintr-un grup de avocați constituit de Consiliu. Acest lucru este valabil în special în cauzele în materie de dreptul familiei și de protecție internațională.

3 Am dreptul la asistență juridică?

Eligibilitate financiară și contribuții

Pentru a obține asistență judiciară în materie civilă, Consiliul pentru asistență judiciară (legalaidboard.ie) va proceda la o evaluare a resurselor financiare de care dispuneți pentru a constata dacă sunteți eligibil pentru serviciile pe care le oferă. Condiția pentru a beneficia de asistență judiciară și de consultanță juridică este ca venitul disponibil anual al dumneavoastră să fie mai mic de 18 000 EUR, iar bunurile disponibile să aibă o valoare mai mică de 100 000 EUR. În ambele cazuri, Consiliul pentru asistență judiciară aplică anumite deduceri la calcularea celor de mai sus. Casa în care locuiți nu este inclusă în calculul bunurilor dumneavoastră.

În majoritatea cazurilor, va trebui să efectuați o plată care poartă denumirea de „contribuție”. Cuantumul contribuției (contribuțiilor) va depinde de venitul și bunurile dumneavoastră disponibile.

Cu ocazia primei întâlniri cu avocatul consultant, va trebui să plătiți o contribuție pentru consultanță juridică. Valoarea minimă a contribuției pentru consultanță este de 30 EUR. În funcție de venitul dumneavoastră, este posibil să plătiți până la 150 EUR.

În cazul în care Consiliul pentru asistență judiciară este de acord să vă reprezinte în instanță, trebuie să plătiți o contribuție pentru asistența judiciară. Valoarea minimă a contribuției pentru asistență judiciară este de 130 EUR. În funcție de venitul și de bunurile dumneavoastră, este posibil să plătiți mai mult. Cuantumul contribuției pentru asistență judiciară include contribuția pentru consultanță juridică, astfel încât, în cazul în care contribuția dumneavoastră a fost calculată ca fiind de 130 EUR, suma suplimentară pe care va trebui să o achitați va fi de numai 100 EUR.

Nu trebuie să plătiți nicio contribuție în cazul în care:

 • Departamentului pentru copii și familie (TUSLA) solicită instanței să îi permită să vă plaseze copiii în sistemul de îngrijire al statului sau să permită personalului departamentului să vă supravegheze copiii la locuința dumneavoastră.
 • Introduceți sau exercitați o acțiune în justiție în fața tribunalului districtual cu privire la un ordin de interdicție, un ordin de restricție, un ordin de protecție sau un ordin de interdicție provizorie.

Există un număr mic de alte situații în care Consiliul pentru asistență judiciară nu va percepe o contribuție. Printre acestea se numără cazurile în care se oferă consultanță juridică unei persoane care pretinde că a fost victima unui viol sau a unei agresiuni sexuale sau cazurile de reprezentare în instanță a unei persoane care a fost acuzată de săvârșirea infracțiunii de viol sau de agresiune sexuală.

Protecție internațională (azil)

În cazul în care solicitați asistență judiciară pentru a vă ajuta să introduceți o cerere de protecție internațională în Irlanda, va trebui să plătiți doar o contribuție de 10 EUR.

Cum sunt evaluate veniturile mele?

Ca prim pas, trebuie să completați o declarație privind resursele financiare în cadrul formularului de cerere privind asistența juridică. Vi se va cere să furnizați următoarele informații în cadrul formularului:

Venitul- acesta este venitul dumneavoastră total, de exemplu, salariu, alte drepturi de natură salarială, prestații sociale (deși există unele prestații sociale care nu se includ, cum ar fi alocația pentru copil și indemnizația de îngrijitor; de asemenea, nici măsurile de ajutor pentru locuință din partea unui organism public nu vor fi considerate a reprezenta venit). Totodată, vi se va cere să prezentați anumite situații de ordin personal și anumite elemente de cheltuieli, pentru a se lua o decizie cu privire la cheltuielile care pot fi deduse din venitul dumneavoastră în scopul calculării venitului disponibil.

Cheltuielile deductibile sunt următoarele:

Cheltuială deductibilă

Valoarea maximă

Soț/partener

3 500 EUR

Adulți și copii aflați în întreținere

1 600 EUR pentru fiecare persoană aflată în întreținere

Cheltuieli de cazare

8 000 EUR

Îngrijirea copiilor

6 000 EUR pentru fiecare copil

Impozit pe venit

Întreaga sumă

Contribuții de asigurări sociale aferente câștigului salarial (PRSI)

Întreaga sumă

Contribuții sociale universale

Întreaga sumă

Gratificații primite

Deducere de 20 EUR pentru fiecare plată încasată săptămânal.

Consiliul pentru asistență judiciară vă va calcula venitul disponibil și vă va informa cu privire la contribuția pe care trebuie să o plătiți. Puteți completa formularul de declarație privind resursele financiare pe cont propriu sau, în cazul în care nu puteți face acest lucru, puteți obține ajutor pentru completarea acestuia din partea personalului din centrul juridic. La această adresă există un indicator online care vă va ajuta să aflați dacă puteți fi eligibil din punct de vedere financiar. Indicatorul nu garantează eligibilitatea financiară pentru servicii juridice. Acesta are exclusiv rol orientativ.

Cum confirm principala sursă de venit și sumele deductibile?

Vi se poate cere să furnizați o confirmare a principalei dumneavoastră surse de venit, prezentând, de exemplu:

 • o copie după cea mai recentă fișă de salariu;
 • o copie după cea mai recentă fișă de prestații sociale;
 • o declarație privind cheltuielile reprezentând chiria plătită/plățile ipotecare.

Consiliul pentru asistență judiciară poate solicita Departamentului pentru ocuparea forței de muncă și protecție socială să efectueze o investigație cu privire la mijloacele de care dispune o persoană care solicită sau beneficiază de servicii juridice. În anumite situații, Consiliul pentru asistență judiciară vă poate cere să prezentați documentație suplimentară în legătură cu sumele deductibile pe care le-ați solicitat.

Cum se calculează resursele mele de capital?

Valoarea locuinței dumneavoastră este exclusă din cadrul evaluării resurselor dumneavoastră de capital. În cazul în care resursele dumneavoastră de capital depășesc 4 000 EUR, trebuie să completați declarația privind resursele de capital din cadrul formularului de cerere. Sunt necesare următoarele informații:

 • capital – capitalul dumneavoastră total de orice natură, bunuri, mașină, numerar, bani în bancă, investiții sau alte resurse; și
 • datorii – puteți beneficia de o deducere pentru anumite datorii care pot fi scăzute din capital în scopul stabilirii capitalului disponibil, de exemplu, datoriile reprezentând împrumuturi contractate de la cooperative de credit.

Ce se întâmplă dacă mi se acceptă cererea de acoperire a costurilor?

Dacă vi se acceptă cererea de acoperire a costurilor, contravaloarea acestora trebuie vărsată în Fondul pentru asistență judiciară și utilizate pentru a acoperi costurile pe care Consiliul pentru asistență judiciară le-a suportat pentru a vă oferi servicii juridice. Acest lucru nu se întâmplă de obicei în cauze în materie de dreptul familiei. În cauzele care nu vizează dreptul familiei, dacă aveți câștig de cauză, vi se vor acorda, de obicei, costurile pe care le-ați suportat. Dacă, pe de altă parte, sunteți parte căzută în pretenții, puteți fi obligat la plata costurilor suportate de partea adversă. În această situație, Consiliul pentru asistență judiciară nu are obligația de a plăti costurile suportate de cealaltă parte, această obligație revenindu-vă dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă obțin sau păstrez sume de bani sau alte bunuri în urma soluționării cauzei?

În cazul în care obțineți sau păstrați sume de bani sau bunuri în urma soluționării cauzei, Consiliul pentru asistență judiciară poate, cu unele excepții, să utilizeze sumele de bani sau bunurile respective pentru achitarea asistenței judiciare de care ați beneficiat. Trebuie să vărsați în Fondul pentru asistență judiciară al Consiliului pentru asistență judiciară orice sumă de bani pe care o obțineți sau o păstrați în urma soluționării cauzei, în afară de sumele care fac obiectul unor excepții. Consiliul pentru asistență judiciară își va scădea costurile pe care le-a suportat și vă va restitui suma rămasă. În cazul în care obțineți sau păstrați bunuri imobile (de exemplu, o casă sau un teren), Consiliul pentru asistență judiciară are dreptul să instituie o „sarcină” asupra bunului în cauză, astfel încât acesta să nu poată fi vândut decât după rambursarea costurilor suportate de Consiliu.

Cum trebuie să procedez în cazul în care situația mea financiară suferă modificări?

În cazul în care beneficiați de servicii juridice trebuie să informați Consiliul pentru asistență judiciară (prin intermediul avocatului dumneavoastră) cu privire la orice modificare a venitului sau a capitalului dumneavoastră, de exemplu, dacă vi s-a acordat o creștere de salariu, dacă s-a modificat valoarea prestației sociale de care beneficiați sau dacă ați achiziționat o mașină sau o locuință nouă. Motivul pentru care trebuie să procedați astfel este acela că trebuie să fiți în continuare eligibil pentru servicii juridice în perioada în care beneficiați de aceste servicii, până la închiderea cazului dumneavoastră. Simplul fapt că situația dumneavoastră financiară s-a îmbunătățit nu înseamnă neapărat că nu veți mai beneficia de asistență judiciară din partea Consiliului, însă este posibil să vi se solicite să plătiți o contribuție mai mare.

Ce se întâmplă dacă nu informez centrul juridic cu privire la o modificare a situației mele?

În cazul în care nu informați Consiliul pentru asistență judiciară cu privire la faptul că venitul sau capitalul dumneavoastră au suferit modificări, iar Consiliul descoperă că au survenit astfel de modificări, acesta poate decide să nu vă mai acorde asistență judiciară.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Cu condiția ca instanța competentă să fie în Irlanda, solicitanții din străinătate care îndeplinesc condițiile privind eligibilitatea financiară și temeinicia cauzei prevăzute în lege și în regulamente vor putea beneficia de asistență judiciară în Irlanda.

Deși majoritatea solicitanților de asistență judiciară își au reședința în Irlanda, este posibil ca o persoană care are reședința într-o altă țară decât Irlanda, indiferent dacă este sau nu cetățean irlandez, să solicite asistență judiciară și/sau consultanță juridică în Irlanda, în condițiile următoare: asistența judiciară sau consultanța juridică solicitată de persoana respectivă vizează o chestiune juridică reglementată de legislația irlandeză și, de regulă, atunci când asistența judiciară este acordată unei persoane cu reședința într-o altă țară decât Irlanda în care sunt în litigiu bunuri imobile sau mobile, iar bunurile în litigiu se află în Irlanda. În același mod în care solicitanții care au reședința în Irlanda trebuie să facă obiectul unei evaluări a resurselor financiare pentru a se stabili dacă sunt eligibili pentru asistență judiciară, persoanele care au reședința în altă țară decât Irlanda trebuie, de asemenea, să facă obiectul aceleiași evaluări a eligibilității din punct de vedere financiar.

Asistența juridică se acordă fără aplicarea criteriilor de eligibilitate aferente evaluării resurselor financiare în proceduri judiciare instituite în temeiul Legii privind răpirea copiilor și executarea hotărârilor de încredințare din 1991 și în temeiul Legii privind hotărârile în materie de întreținere din 1994 (atunci când se vizează recuperarea pensiei de întreținere în jurisdicții care aplica principiul reciprocității).

În general, nu se acordă consultanță juridică în cazul în care solicitantul ar avea posibilitatea să obțină fără dificultăți consultanță juridică, fără a recurge la aplicarea dispozițiilor legii. Acest lucru se aplică, în general, în cazul în care există o altă sursă a serviciilor, de exemplu, agenții care acordă consultanță sau un alt organism de stat.

Consultanța în materie de drept penal nu face obiectul Legii, cu excepția consultanței acordate reclamanților în cazuri de „viol”.

Înainte de a autoriza acordarea de asistență judiciară, Consiliul trebuie să fie convins de caracterul rezonabil al introducerii sau exercitării unei acțiuni în justiție, având în vedere, de exemplu, temeinicia cauzei în temeiul legii și rezultatul probabil al procesului. Printre aceste criterii se numără: perspectivele de reușită; existența unor motive întemeiate pentru introducerea sau exercitarea unei acțiuni în justiție; existența oricărei metode, alta decât procedurile judiciare, pentru soluționarea problemei în mod satisfăcător (de exemplu, medierea sau negocierea unei tranzacții); posibilitatea ca persoana care beneficiază de asistență judiciară să obțină reprezentare juridică altfel decât în temeiul dispozițiilor legii (de exemplu, posibilitatea suportării costurilor de către o societate de asigurare etc.)

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

Se analizează dacă solicitanții ar trebui tratați în alt mod decât în conformitate cu regula generală conform căreia solicitanții beneficiază de programări pentru a solicita opinia unui avocat consultant; și anume, în ordinea strictă a datei la care numele solicitanților sunt înscrise pe lista de așteptare pentru servicii juridice. Se va acorda prioritate solicitanților noi care doresc să beneficieze de servicii juridice în următoarele categorii de cauze:

 • acțiuni în materie de răpire a copiilor;
 • atunci când există un pericol real ca respectivii copii să fie scoși în afara jurisdicției fără acordul solicitantului;
 • acțiuni în materie de îngrijire a copiilor;
 • cazuri de violență domestică;
 • atunci când, în conformitate cu termenele de prescripție, există pericolul ca termenele de introducere a acțiunii să expire dacă nu se iau măsuri imediate;
 • atunci când există pericolul expirării termenelor de prescripție prevăzute în alte legi;
 • atunci când există pericolul ca bunurile să fie disipate, devenind indisponibile pentru a răspunde pretențiilor de creanță ale solicitantului.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

O persoană care dorește să beneficieze de servicii juridice poate face o cerere la oricare dintre centrele juridice prezentându-se la sediul acestora, telefonic sau în scris, adresându-se centrului juridic cel mai apropiat în a cărui rază teritorială se află domiciliul solicitantului.

O listă a centrelor juridice este disponibilă pe site-ul web al Consiliului pentru asistență judiciară.

În cazul în care cererea este făcută telefonic, solicitantul este invitat să se prezinte la centrul juridic în cauză pentru a completa un formular de cerere scrisă și se efectuează o evaluare a resurselor financiare pentru a se stabili dacă solicitantul este eligibil din punct de vedere financiar pentru a beneficia de asistență judiciară. Este posibilă transmiterea cererii prin poștă și, de obicei, o astfel de transmitere este adecvată în cazul în care solicitantul este în imposibilitatea de a se prezenta cu ușurință la un centru juridic.

Asistența juridică se acordă fără aplicarea criteriilor de eligibilitate aferente evaluării resurselor financiare în proceduri judiciare instituite în temeiul Legii privind răpirea copiilor și executarea hotărârilor de încredințare din 1991 și în temeiul Legii privind hotărârile în materie de întreținere din 1994 (atunci când se vizează recuperarea pensiei de întreținere în jurisdicții care aplica principiul reciprocității).

De asemenea, Consiliul pentru asistență judiciară permite depunerea unei cereri online, pe site-ul său web.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

 • o fișă de salariu/formularul P60, o chitanță de prestații sociale sau o decizie de impunere emisă de autoritatea fiscală/autoritatea responsabilă pentru auditarea conturilor;
 • detalii cu privire la orice alte venituri pe care le obțineți (de exemplu, plăți reprezentând pensie de întreținere);
 • detalii cu privire la impozitul pe venit și la plățile reprezentând contribuții de asigurări sociale aferente câștigului salarial (PRSI) și contribuții sociale universale (USC) (aceste informații se regăsesc în fișa de salariu sau în decizia de impunere);
 • detalii cu privire la plățile lunare efectuate în contul unei ipoteci/chirii;
 • valoarea aproximativă a tuturor activelor de capital pe care le dețineți, cu excepția locuinței;
 • valoarea sumelor reprezentând economii, dacă este cazul;
 • soldul împrumuturilor/datoriilor pe care le aveți.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

O listă a adreselor și a numerelor de telefon ale tuturor centrelor juridice care funcționează cu program de lucru normal sau redus, este disponibilă pe site-ul web al Consiliului.

Formularul online este transmis, de asemenea, prin site-ul web al Consiliului pentru asistență judiciară.

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

În conformitate cu procedura listei de așteptare sau conform categoriilor stabilite de subiecte prioritare, solicitanților eligibili din punct de vedere financiar li se oferă o programare pentru a solicita opinia unui avocat consultant. De obicei, programarea oferită solicitantului este la unul dintre avocații angajați de Consiliul pentru asistență judiciară și care își desfășoară activitatea într-unul din birourile Consiliului.

Solicitantul plătește contribuția pentru consultanță juridică înainte de a participa la prima programare și primește o chitanță în acest sens.

Cu ocazia primei programări, avocatul consultant va explica faptul că solicitantul, în cazul în care dorește să fie reprezentat de un avocat pentru introducerea și exercitarea unei acțiuni în justiție, trebuie să plătească o contribuție pentru asistență judiciară la momentul acordării unui certificat de asistență judiciară.

Pentru înaintarea cererilor de eliberare a certificatelor de asistență judiciară pot fi necesare informații suplimentare. În funcție de natura cauzei, aceste informații suplimentare pot include:

 1. fișe/rapoarte medicale;
 2. copii după declarații și/sau rapoarte obținute de la poliție (Gardai) sau întocmite de poliție;
 3. copii ale contractelor.

În cazul în care, după primirea tuturor informațiilor necesare, se consideră că o cerere de asistență judiciară nu respectă dispozițiile Legii privind asistența judiciară în materie civilă (Civil Legal Aid Act) din 1995 și ale Regulamentului din 1996, avocatul va emite o scrisoare de refuz.

În această scrisoare se vor preciza motivele care au stat la baza refuzului cererii și articolul (articolele) relevante din Legea privind asistența judiciară în materie civilă și/sau din Regulament pe care se întemeiază acest refuz. De asemenea, prin scrisoare se informează solicitantul cu privire la dreptul de a cere reexaminarea deciziei și/sau de a introduce o cale de atac în fața unui comitet de apel al Consiliului.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Atunci când un solicitant de asistență judiciară îndeplinește cerințele prevăzute în lege și în regulament, se acordă un certificat de asistență judiciară (Legal Aid Certificate) pentru a asigura reprezentarea printr-un avocat consultant și, dacă este necesar, printr-un avocat pledant în anumite proceduri civile derulate în fața unui tribunal districtual, a unui tribunal itinerant, a Înaltei Curți sau a Curții Supreme.

Un certificat de asistență judiciară autorizează exclusiv servicii juridice pentru procedura sau obiectul menționate în certificat. Eliberarea unui certificat de asistență judiciară unui solicitant nu înseamnă că solicitantul beneficiază de asistență judiciară cu privire la alte chestiuni. În cazul în care un solicitant solicită asistență judiciară pentru mai multe subiecte, trebuie depusă o cerere separată pentru fiecare dintre acestea.

Cererile de eliberare a unui certificat de asistență judiciară sunt depuse de un avocat consultant la un centru juridic, după consultarea cu solicitantul.

Conform articolului 29 alineatul (1) din lege, o persoană nu poate beneficia de asistență judiciară sau de consultanță juridică decât dacă plătește o contribuție. Această contribuție este stabilită în urma unei evaluări financiare care se bazează pe informațiile oferite de solicitant în declarația sa privind resursele financiare și de capital. În cazul în care o persoană nu deține active de capital, suma minimă pe care trebuie să o plătească pentru asistență judiciară este de 35 EUR, iar suma maximă este de 1 210 EUR.

Valoarea integrală a contribuției trebuie să fie plătită la restituirea certificatului de asistență judiciară și înainte de furnizarea serviciilor juridice. În circumstanțe excepționale, Consiliul poate permite solicitantului să plătească în tranșe. Cu toate acestea, suma integrală datorată trebuie să fie plătită în termen de 12 luni și înainte de finalizarea acțiunii.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

În cazul în care solicitantul își exprimă în cererea depusă preferința de a fi reprezentat de un anumit avocat consultant din cadrul centrului juridic, avocatul coordonator va ține cont de dorința solicitantului atunci când decide cu privire la avocatul consultant alocat solicitantului respectiv. De asemenea, avocatul coordonator va ține cont și de alte circumstanțe atunci când decide cu privire la avocatul consultant alocat, de exemplu, dacă un avocat consultant preferat de solicitant ar fi disponibil pentru a reprezenta clientul la un anumit termen de judecată. În cazul în care avocatul consultant preferat de solicitant are deja un angajament față de un alt client, într-o altă locație, la data la care solicitantul trebuie să se prezinte în instanță, avocatul coordonator trebuie să aloce solicitantului un avocat consultant care să îl reprezinte în instanță, altul decât cel ales de solicitant.

În cazul în care solicitantul a fost reprezentat anterior de un avocat consultant din cadrul centrului juridic, atunci ar fi normal ca avocatul coordonator să aloce același avocat consultant care să furnizeze servicii juridice aceluiași client pentru noul obiect al cererii. Un solicitant nu are un drept absolut de a se consulta cu sau de a fi reprezentat de avocatul ales de el, însă, în mod normal, avocatul coordonator va ține seama de dorințele unui solicitant atunci când ia o decizie cu privire la avocatul consultant alocat solicitantului. În cazul în care un solicitant și-a exprimat preferința de a fi reprezentat de un avocat consultant de același sex, atunci, în măsura posibilului, avocatul coordonator va depune eforturi pentru a se asigura că preferința solicitantului în această privință este luată în considerare.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

Plata contribuției pentru asistență judiciară, astfel cum este specificată în certificat, va acoperi toate cheltuielile cu procesul. Cu toate acestea, cheltuielile și despăgubirile generale care v-au fost acordate ca urmare a unor proceduri judiciare sau a unei tranzacții extrajudiciare se plătesc Consiliului pentru asistență judiciară. Sub rezerva unui număr redus de excepții, Consiliul va avea dreptul de a deduce costurile pe care le-a suportat din orice fonduri pe care le obțineți. Acest lucru este valabil și în cazul tranzacțiilor încheiate în favoarea unei persoane care a beneficiat de asistență judiciară ca urmare a unei acțiuni în materie matrimonială, a acordurilor de separare sau a separării judiciare. În cazul în care costul total suportat de Consiliu pentru prestarea de servicii juridice este mai mic decât suma totală plătită de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră cu titlu de contribuție și ca urmare a recuperării costurilor sau a daunelor sau atunci când se ia în considerare instituirea unei sarcini asupra bunurilor, suma rămasă vă va fi restituită.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

N/A

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Un certificat de asistență judiciară asigură furnizarea de servicii juridice pentru procedura sau obiectul menționate în certificat. La finalizarea procedurii sau la realizarea obiectului acesteia, certificatul expiră. Un solicitant care necesită servicii suplimentare care pot avea legătură cu obiectul inițial poate solicita o modificare a certificatului de asistență judiciară sau eliberarea unui nou certificat. Necesitatea unei modificări sau a unui nou certificat se stabilește în funcție de circumstanțele individuale ale cauzei, iar avocatul consultant va face recomandări în acest sens.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

În cazul în care furnizați informații incorecte sau nu dezvăluiți un fapt semnificativ (de exemplu, în legătură cu o modificare a situației dumneavoastră financiare) sau în cazul în care vă comportați în mod nerezonabil, consultanța juridică sau asistența judiciară sau ambele pot fi retrase și puteți fi răspunzător pentru toate cheltuielile suportate în numele dumneavoastră.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Un solicitant care se consideră lezat de o decizie a Consiliului poate cere reexaminarea deciziei. În cazul în care solicitantul dorește revizuirea deciziei, trebuie prezentate informații suplimentare în scris, împreună cu un aviz din partea avocatului solicitantului, cu privire la menținerea sau nu a deciziei. Solicitanții pot cere reexaminarea unei decizii prin intermediul centrului juridic.

Un solicitant care se consideră lezat de o decizie a Consiliului sau de reexaminarea unei decizii a Consiliului poate contesta decizia respectivă în fața unui comitet al Consiliului. În cazul în care solicitantul dorește să conteste decizia, trebuie introdusă o cale de atac la un comitet de apel al Consiliului. Solicitanții pot introduce o cale de atac împotriva unei decizii fie prin intermediul centrului juridic, fie direct la Consiliu.


Prezentarea de informații suplimentare în scopul reexaminării sau al introducerii unei căi de atac trebuie efectuată în termen de o lună de la data la care solicitantul a fost informat că nu are dreptul la serviciul solicitat.

Comitetul de apel este format dintr-un președinte și alți patru membri, dintre care doi, înainte de numirea lor în Consiliu, erau fie avocați pledanți, fie avocați consultanți practicanți. Comitetul este format din persoane care nu au fost implicate în adoptarea deciziei inițiale.

Informații suplimentare

Informații suplimentare, inclusiv o listă a adreselor și a numerelor de telefon ale tuturor centrelor juridice, sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului.

Ultima actualizare: 26/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.