În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Asistenţă juridică

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Costurile depind de natura cauzei. Costurile pot include onorariile avocatului care acționează pentru persoana beneficiară a asistenței judiciare (persoana asistată), împreună cu cheltuieli precum taxe judiciare și onorarii pentru avizele experților.

La sfârșitul procesului instanța va decide ce parte trebuie să plătească cheltuielile de judecată. În general, partea care are câștig de cauză este obligată să plătească costurile părții care cade în pretenții, deși există multe excepții de la acest principiu. Dacă persoana asistată cade în pretenții sau dacă cealaltă parte este obligată să plătească costurile, însă nu face acest lucru, atunci persoana asistată va avea datoria de a-și plăti propriile costuri.

2 Ce presupune asistența juridică?

Asistența juridică finanțată din fonduri publice (asistența judiciară) permite persoanelor să acționeze în urmărirea sau apărarea drepturilor lor sau să achite contravaloarea serviciilor de reprezentare în cazul în care nu își permit să acopere aceste cheltuieli din resurse proprii. Asistența judiciară în Scoția este administrată de Consiliul scoțian pentru asistență judiciară (Scottish Legal Aid Board – SLAB), care este un organism public neministerial finanțat de Guvernul Scoției.

Există trei tipuri de asistență juridică:

  • Consiliere și asistență în materie civilă: Consiliere orală sau scrisă privind aplicarea dreptului scoțian în orice circumstanțe specifice care au apărut în legătură cu persoana care solicită consilierea. Este furnizată de către un avocat și, dacă este cazul, de către un consilier.
  • Consiliere prin intermediul reprezentării (Advice by way of representation - ABWOR): O categorie de consiliere și asistență care permite reprezentarea de către un avocat sau, dacă este cazul, de către un consilier în proceduri civile în instanțe și tribunale desemnate din Scoția.
  • Asistență judiciară în materie civilă: Un sistem separat care permite reprezentarea de către un avocat sau, dacă este cazul, de către un consilier în proceduri civile în alte instanțe și tribunale desemnate din Scoția.

3 Am dreptul la asistență juridică?

Criteriile de eligibilitate pentru persoanele care apelează la asistența judiciară în materie civilă sunt consecvente și transparente, cererile fiind examinate prin intermediul unor teste statutare. Primele două teste vizează conținutul juridic al cererii. Trebuie să se demonstreze că există un temei juridic (așa-numita „cauză probabilă”) pentru cauza în care se solicită asistență judiciară și că este rezonabil să se utilizeze fonduri publice pentru sprijinirea cauzei. Al treilea test vizează circumstanțele financiare ale solicitantului.

Consilierea și asistența pot fi acordate de către un avocat dacă este convins că solicitantul este eligibil din punct de vedere financiar și subiectul pentru care solicită consiliere ține de dreptul scoțian. Un avocat poate furniza consiliere și asistență până la un anumit nivel al cheltuielilor. Orice activitate care va depăși nivelul inițial al cheltuielilor, precum și orice activitate care necesită reprezentare, trebuie să aibă aprobarea prealabilă a SLAB.

Nu există cerința ca persoana respectivă să aibă reședința în Scoția atunci când solicită asistență judiciară în temeiul Legii din 1986 (Scoția) privind asistența judiciară. Consilierea și asistența sunt disponibile pentru aspecte care țin de dreptul scoțian (inclusiv dreptul Regatului Unit aplicabil în Scoția). Asistența judiciară este disponibilă pentru proceduri introduse în fața instanțelor scoțiene.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

A se vedea întrebarea 2 de mai sus.

Consilierea și asistența în materie civilă sunt disponibile cu privire la aspecte care implică aplicarea dreptului scoțian.

ABWOR este disponibilă pentru proceduri civile în mai multe instanțe și tribunale care sunt desemnate în legislație. Printre acestea se numără tribunalele de apel în materie de imigrație și în materie de ocupare a forței de muncă.

Asistența judiciară în materie civilă este disponibilă pentru proceduri civile în mai multe alte instanțe și tribunale care sunt desemnate în legislație. Printre acestea se numără Sheriff Court și Court of Session, care sunt instanțe principale în Scoția în materie civilă. Asistența judiciară este, de asemenea, disponibilă pentru mai multe tribunale, cum ar fi tribunalele comisarilor de securitate socială (Social Security Commissioners) și tribunalele de apel în materie de ocuparea forței de muncă (Employment Appeal Tribunals).

Asistența judiciară în materie civilă nu poate fi acordată pentru proceduri referitoare în întregime sau parțial la defăimare, petiții privind alegerile, cereri de divorț simplificate în Court of Session sau Sheriff Court și petiții înaintate de un debitor pentru sechestrul patrimoniului său. Aceasta nu poate fi pusă la dispoziție pentru cauze în instanța care soluționează cererile cu valoare redusă (respectiv, în cazul în care valoarea unei cereri este mai mică de 3 000 GBP, cu excepția cazului în care cererea implică o vătămare corporală).

Cu toate acestea, avocatul dumneavoastră vă poate consilia cu privire la aceste aspecte în cadrul activității de consiliere și asistență.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

Un avocat poate întreprinde anumite acțiuni de urgență specială în cadrul procedurilor pentru a proteja poziția unui solicitant înainte de soluționarea unei cereri de asistență judiciară în materie civilă de către SLAB.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

SLAB acceptă numai cereri care sunt depuse de un avocat, acționând în numele unui solicitant.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Avocatul dumneavoastră vă va consilia cu privire la documentele care sunt necesare în legătură cu evaluarea eligibilității financiare și a temeiului cauzei dumneavoastră.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

SLAB acceptă numai cereri care sunt depuse de un avocat, acționând în numele unui solicitant, nu cereri directe ale solicitanților.

Dacă nu puteți găsi un avocat care să vă reprezinte, Asociația de avocați din Scoția pune la dispoziție un instrument de localizare a avocaților pe site-ul său web. Acest instrument oferă posibilitatea de a căuta un avocat înregistrat să furnizeze asistență judiciară. Puteți apela, de asemenea, Asociația de avocați la numărul de telefon 0131 226 7411.

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Avocatul dumneavoastră vă va spune dacă sunteți eligibil să primiți consiliere și asistență judiciară.

Pentru asistența judiciară, avocatul va solicita acest lucru în numele dumneavoastră, iar SLAB vă va scrie amândurora după evaluarea cererii de asistență judiciară în materie civilă. SLAB are, de asemenea, mai multe instrumente de estimare a eligibilității pe site-ul său web care să vă ajute să înțelegeți la ce puteți avea dreptul.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Avocatul dumneavoastră vă va consilia cu privire la direcția de acțiune corespunzătoare.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Trebuie să consultați un avocat înainte de a putea solicita consiliere și sprijin sau asistență judiciară.

Dacă nu puteți găsi un avocat care să vă reprezinte, Asociația de avocați din Scoția pune la dispoziție un instrument de localizare a avocaților pe site-ul său web. Acest instrument oferă posibilitatea de a căuta un avocat înregistrat să furnizeze asistență judiciară. Puteți apela, de asemenea, Asociația de avocați la numărul de telefon 0131 226 7411.

Alternativ, SLAB oferă informații privind cei mai apropiați avocați care oferă ajutor prin intermediul asistenței judiciare sau alți furnizori de consiliere finanțați de Consiliu. În materie civilă, este posibilă căutarea în funcție de tipul cauzei. Chiar dacă o firmă este înregistrată pentru activități de asistență judiciară, aceasta nu este obligată să ofere servicii oricărui client sau să se ofere să preia o cauză cu asistență judiciară.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

A se vedea întrebarea 1 de mai sus.

Asistența judiciară acoperă numai costurile propriului dumneavoastră avocat și alte cheltuieli aferente cauzei dumneavoastră, cum ar fi taxe judiciare și onorarii pentru avize ale experților. Asistența judiciară nu acoperă costurile celeilalte părți.

Dacă sunteți eligibil pentru asistență judiciară, vi se poate solicita să plătiți o contribuție la cheltuielile de judecată ale cauzei. Nivelul contribuției datorate se bazează pe circumstanțele dumneavoastră financiare.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

Dacă aveți dreptul la o acordare limitată a asistenței judiciare, trebuie să plătiți restul cheltuielilor de judecată ale cauzei. Dacă trebuie să plătiți o contribuție, suma va depinde de venitul dumneavoastră disponibil, de economii și de bunurile deținute. SLAB măsoară veniturile de la data cererii și capitalul (economiile și bunurile de valoare pe care le dețineți) pe întreaga perioadă de desfășurare a cauzei dumneavoastră.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Certificatul de asistență judiciară inițial nu acoperă recursul împotriva rezultatului cauzei. Este necesară o nouă cerere de asistență judiciară, iar SLAB trebuie să fie convins că testele statutare sunt îndeplinite în legătură cu recursul.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

SLAB poate suspenda asistența judiciară din diferite motive, cum ar fi în cazul în care avocatul nu răspunde unei cereri de informații suplimentare și, câteodată, face acest lucru. În conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute prin lege, SLAB trebuie să ia în considerare evaluarea continuă a finanțelor unei persoane și să analizeze dacă acordarea asistenței judiciare este în continuare rezonabilă. Testul privind caracterul rezonabil include cerința potrivit căreia este de așteptat ca persoana care beneficiază de asistența judiciară să respecte hotărârile judecătorești.

Asistența judiciară poate înceta, de asemenea, în cazul în care persoana asistată a furnizat informații false sau nu a dezvăluit informații semnificative iar, în acele circumstanțe, SLAB poate solicita și recuperarea oricăror sume de bani pe care le-a plătit.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Dacă asistența judiciară a unei persoane a fost respinsă, SLAB furnizează motivul(ele) respingerii. O persoană fizică poate solicita revizuirea cauzei, în special în cazul în care s-au modificat circumstanțele. Un caz individual poate fi discutat cu SLAB prin e-mail (general@slab.org.uk) sau prin telefon. Numărul de telefon (0131 226 7061) este disponibil de luni până vineri, între orele 08.30-17.00.

Ultima actualizare: 15/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.