Asistenţă juridică

Dreptul la asistență juridică permite celor care nu au suficiente resurse financiare să facă față costurilor unui proces sau să fie reprezentați juridic. Sisteme de asistență juridică există în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), atât în procesele civile, cât și în procesele penale.

Imaginați-vă o situație în care sunteți parte într-un litigiu în țara dumneavoastră sau în străinătate și doriți să intentați o acțiune în instanță sau o situație în care sunteți nevoit să vă apărați dacă cealaltă parte ia inițiativa de a intenta o acțiune în instanță împotriva dumneavoastră. Imaginați-vă o situație în care sunteți acuzat de comiterea unor infracțiuni în țara dumneavoastră sau în străinătate și nu va puteți permite asistență juridică și/sau reprezentare în fața unei instanțe penale. În toate aceste cazuri puteți solicita asistență juridică.

Dreptul la asistență juridică este consfințit de:

  • Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) - articolul 6 alineatul (3) litera (c) din CEDO garantează dreptul acuzatului de a fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, atunci când interesele justiției o cer;
  • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - articolul 47 din cartă prevede că se acordă asistență juridică gratuită celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a asigura accesul efectiv la justiție.

Asistență juridică în procese civile

Litigii naționale

În toate statele membre ale UE există un sistem de asistență juridică. În cazul în care sunteți parte într-un litigiu cu o societate, o persoană care practică o profesie liberală, un angajator sau o altă persoană în țara de reședință și nu aveți suficiente resurse financiare pentru a intenta o acțiune în instanță, puteți solicita asistență juridică în temeiul reglementărilor naționale.

Cu toate acestea, o analiză comparativă a regimurilor naționale de asistență juridică evidențiază existența unor diferențe fundamentale în ceea ce privește concepția, organizarea și gestionarea sistemelor de asistență juridică în statele membre. În ceea ce privește concepția sistemelor, în unele state obiectivul general pare a fi acela de a asigura, în general, servicii juridice și acces la justiție, în timp ce în alte state doar cei mai săraci pot solicita asistență juridică.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Site-ul ARHIVAT al RJE (în materie civilă și comercială)

Litigii transfrontaliere

În cazul în care sunteți parte într-un litigiu cu o societate, o persoană care practică o profesie liberală, un angajator sau o altă persoană în străinătate și nu aveți suficiente resurse financiare pentru a intenta o acțiune în instanță, puteți solicita asistență juridică în litigii transfrontaliere.

În scopul îmbunătățirii accesului la asistență juridică în materie civilă și comercială, s-a adoptat directiva privind asistența juridică în litigii transfrontaliere.

Aceasta vizează consilierea în faza precontencioasă, în vederea ajungerii la un acord înainte de inițierea unei proceduri judiciare; asistență juridică în vederea sesizării unei instanțe și reprezentarea în instanță de către un avocat, precum și plata cheltuielilor de judecată sau exonerarea de la plata acestora.

Pentru a obține asistență juridică în litigii transfrontaliere, trebuie să completați formularele de cerere corespunzătoare. Directiva pune la dispoziție două formulare: unul pentru cereri de asistență juridică și unul pentru transmiterea cererilor de asistență juridică.

Asistență juridică în procese penale

Statele membre au propria lor legislație care stabilește în ce mod se furnizează asistența juridică în procesele penale de competența lor. În viitor, portalul european e-Justice va furniza informații detaliate pe această temă.

În ceea ce privește cauzele transfrontaliere, în prezent nu există o legislație a UE în materie.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.