Pravna pomoč

S pravico do pravne pomoči je osebam, ki nimajo zadostnih finančnih sredstev, omogočeno kritje stroškov sodnega postopka ali pravnega zastopanja. Vse države članice Evropske unije (EU) imajo sisteme pravne pomoči tako v civilnih kot kazenskih postopkih.

Predstavljajte si situacijo, ko ste v sporu z nekom v vaši državi ali tujini in želite začeti postopek pred sodiščem, ali situacijo, ko se morate braniti v postopku, ki ga je zoper vas začela nasprotna stranka. Predstavljajte si, da ste obdolženi kaznivega dejanja v vaši državi ali tujini in nimate zadostnih sredstev za pravno svetovanje in/ali zastopanje pred kazenskim sodiščem. V vseh teh primerih lahko zaprosite za pravno pomoč.

Pravica do pravne pomoči je določena v:

Pravna pomoč v civilnih postopkih

Nacionalni spori

Vse države članice EU imajo sistem pravne pomoči. Če ste v sporu s podjetjem, delavcem, delodajalcem ali drugo osebo v državi vašega stalnega prebivališča in nimate zadostnih finančnih sredstev za plačilo sodnega postopka, lahko v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi zaprosite za pravno pomoč.

Primerjava nacionalnih shem pravne pomoči pa je pokazala, da med državami članicami obstajajo bistvene razlike v zasnovi, organizaciji in upravljanju sistemov pravne pomoči. Kar zadeva zasnovo sistemov, se zdi, da je glavni cilj v nekaterih državah splošen dostop do pravnih storitev in sodnega varstva, medtem ko je v drugih pravna pomoč na voljo le najrevnejšim.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

ARHIVIRANO spletišče Evropske pravosodne mreže (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Čezmejni spori

Če ste v sporu s podjetjem, delavcem, delodajalcem ali drugo osebo v tujini in nimate zadostnih finančnih sredstev za plačilo sodnega postopka, lahko zaprosite za pravno pomoč v čezmejnih sporih.

Za olajšanje dostopa do pravne pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah je bila sprejeta direktiva o pravni pomoči v čezmejnih sporih.

Pravna pomoč krije predpravdne nasvete z namenom doseči poravnavo, preden se sproži sodni postopek, pravno pomoč pri vložitvi zadeve na sodišče ter zastopanje odvetnika na sodišču in pomoč pri kritju ali oprostitev plačila stroškov postopka.

Da bi prejeli pravno pomoč v čezmejnih sporih, morate izpolniti ustrezni obrazec za vloge za pravno pomoč. Direktiva določa dva obrazca: obrazec za vloge za pravno pomoč in obrazec za prenos vlog za pravno pomoč.

Pravna pomoč v kazenskem postopku

Države članice v svoji zakonodaji določajo načine, kako se pravna pomoč zagotavlja v kazenskem postopku v njihovi pristojnosti. Podrobne informacije o tem bodo v prihodnosti na voljo na evropskem portalu e-pravosodja.

Zakonodaje EU glede čezmejnih primerov trenutno ni.

Zadnja posodobitev: 30/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.