Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

V zásadě ano, umístění nezletilé osoby v Německu musí vždy předcházet žádost jiného členského státu EU (s výjimkou Dánska) o postup konzultace.

Tento požadavek se vztahuje v podstatě na všechny formy umístění v Německu, tj. rovněž zejména na svěření do péče příbuzným, pokud se umístění zakládá na opatření orgánu či soudu ve vysílajícím členském státě. V případě opatření, které inicioval orgán nebo soud v jiném členském státě EU (s výjimkou Dánska), lze tudíž obecně předpokládat, že bude nezbytný předchozí souhlas.

Pokud lze ve zvláštních jednotlivých případech od předchozího souhlasu výjimečně upustit, je třeba objasnit situaci u příslušného spolkového úřadu péče o mládež (Landesjugendamt – LJA).

V případě změny či prodloužení opatření k umístění je zapotřebí nový souhlas.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Souhlas musí udělit úřad péče o mládež příslušný pro spolkovou zemi, v níž má dojít k umístění. Německo má šestnáct spolkových zemí a sedmnáct úřadů péče o mládež (jeden pro každou spolkovou zemi, přičemž v Severním Porýní-Vestfálsku jsou tyto úřady dva, seznam adres je uveden na internetové stránce http://www.bagljae.de/). Pokud dosud nebyl podán konkrétní návrh ohledně umístění nezletilého, určí německý ústřední orgán úřad péče o mládež v oblasti, kde byla konstatována nejužší vazba. Alternativně se považuje za příslušnou spolková země Berlín (§ 45 zákona k provedení určitých právních nástrojů v oblasti mezinárodního práva rodinného (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – zákon o mezinárodním právu rodinném – IntFamRVG).

Spolková země

Adresa

Telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, internetové stránky

Bádensko-Württembersko

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vedoucí: Reinhold Grüner
Tel. č.: +49 (0)711 6375-0
Fax: +49 (0)711 6375-449
E-mail: reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Bavorsko

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Vedoucí: Hans Reinfelder

Tel. č.: +49 (0)89 1261-04

Fax: +49 (0)89 1261-2412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlín

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Vedoucí: bude sděleno

Řádný zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG):
Dr Sabine Skutta

Tel. č.: +49 (0)30 90227-5580

Fax: +49 (0)30 90227-5011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Braniborsko

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Vedoucí: Volker-Gerd Westphal

Tel. č.: +49 (0)331 866-0

Fax: +49 (0)331 866-3595

E-mail: http://www.mbjs.brandenburg.de/

Brémy

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vedoucí: Christiane Schrader

Tel. č.: +49 (0)421 361-0

Fax: +49 (0)421 496-4401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburk

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vedoucí: Dr Herbert Wiedermann

Tel. č.: +49 (0)40 42863-2504

Fax: +49 (0)40 42796-1144

E-mail: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hesensko

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vedoucí: Cornelia Lange

Tel. č.: +49 (0)611 3219-3248 or -3249

Fax: +49 (0)611 817-3260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Řádný zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel. č.: +49 (0)611 3219-3433

Fax: +49 (0)611 32719-3433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Meklenbursko – Přední Pomořansko

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vedoucí: bude sděleno

Kontakt: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tel.: +49 (0)385 396899-11
Fax: +49 (0)385 396899-19
E-mail: Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Dolní Sasko

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vedoucí: Silke Niepel
Tel. č.: +49 (0)511 89701-303

Fax: +49 (0)511 89701-330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Severní Porýní-Vestfálsko

(Porýní)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Vedoucí: Lorenz Bahr

Tel. č.: +49 (0)221 809-4002

Fax: +49 (0)221 809-4009

E-mail: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Severní Porýní-Vestfálsko

(Vestfálsko-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vedoucí: Birgit Westers
Tel. č.: +49 (0)251 591-01

Fax: +49 (0)251 591-275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porýní-Falc

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vedoucí: Birgit Zeller
Tel. č.: +49 (0)6131 967-289

Fax: +49 (0)6131 967-365

E-mail: zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Sársko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vedoucí: Alexandra Heinen

Tel. č.: +49 (0)681 501 – 2082

E-mail: a.heinen@soziales.saarland.de

Řádný zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG):
Annette Reichmann
Tel. č.: +49 (0)681 501-2082
Fax: +49 (0)681 501-3416
E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sasko

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Vedoucí: Peter Darmstadt
Tel. č.: +49 (0)371 24081-101

E-mail: peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sasko-Anhaltsko

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Vedoucí: Antje Specht

Zástupce v rámci spolkového sdružení (BAG): Corinna Rudloff
Tel. č.: +49 (0)345 514-1625/1855

Fax: +49 (0)345 514-1012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Šlesvicko-Holštýnsko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vedoucí: Thorsten Wilke
Tel. č.: +49 (0)431 988-2405
Fax: +49 (0)431 988-2618
E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Durynsko

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vedoucí: Martina Reinhardt

Tel. č.: +49 (0)361 573411-300

Fax: +49 (0)361 573411-830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Žádost o udělení souhlasu s umístěním nezletilého z jiného členského státu EU (s výjimkou Dánska) se zasílá buď přímo příslušnému německému úřadu péče o mládež, nebo prostřednictvím ústředního orgánu jiného členského státu EU Spolkovému justičnímu úřadu (Bundesamt für Justiz) v Německu, který v posledně uvedeném případě poté předá žádost příslušnému německému úřadu péče o mládež.

Německý úřad péče o mládež, který je místně příslušný, by měl žádost v souladu s § 46 odst. 1 IntFamRVG obvykle schválit, pokud

1. zamýšlené umístění v Německu je v nejlepším zájmu dítěte, zejména z toho důvodu, že má k Německu určitý vztah;

2. zahraniční orgán podal zprávu a v případě potřeby lékařská potvrzení nebo posudky, v nichž jsou objasněny důvody zamýšleného umístění;

3. dítě bylo v rámci zahraničního řízení vyslechnuto, ledaže se slyšení nepovažovalo za vhodné vzhledem k věku či vyspělosti dítěte (slyšení, které je vhodné s ohledem na věk a rozvoj dítěte a které se zabývá umístěním v Německu, se zpravidla považuje za nezbytné od věku tří let);

4. vhodné zařízení nebo pěstounská rodina udělily souhlas a nejsou důvody pro neumístění;

5. bylo uděleno či přislíbeno povolení, jež se vyžaduje podle cizineckého zákona, a

6. byla učiněna ujednání ohledně převzetí nákladů (včetně dostatečného zdravotního pojištění).

Úřad péče o mládež musí nechat zamýšlené udělení souhlasu schválit soudem pro rodinné záležitosti (Familiengericht) v sídle vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht), v jehož obvodu má být dítě umístěno, před vyrozuměním dožadujícího zahraničního orgánu o udělení souhlasu (§ 47 odst. 1 první věta IntFamRVG).

Po udělení či zamítnutí souhlasu informuje příslušný německý úřad péče o mládež dožadující zahraniční orgán, německý ústřední orgán a zařízení nebo pěstounskou rodinu, do níž má být dítě umístěno, o odůvodněném, konečném rozhodnutí (§ 46 odst. 5 IntFamRVG).

Vyžadují se tyto informace a důkazy:

–       název, adresa a telefonní číslo příslušného zahraničního orgánu, který dítě umisťuje

–       jméno, datum narození a státní příslušnost dítěte

(kopie průkazu totožnosti nebo rodného listu)

–       (předpokládaná) doba umístění

–       důvody / odborný základ pro umístění obecně, a konkrétně pro umístění v Německu

(včetně případných soudních rozhodnutí)

–       informace o zdravotním stavu dítěte

(jsou-li k dispozici: lékařská potvrzení/posudky)

–       název, adresa a telefonní číslo přijímajícího pečovatelského zařízení / jméno, adresa a telefonní číslo pěstounské rodiny v Německu

–       souhlas pečovatelského zařízení / pěstounské rodiny s umístěním dítěte

–       je-li k dispozici: zjištění ohledně vhodnosti pro péči / povolení k výkonu péče udělené přijímající pěstounské rodině nebo provozní povolení přijímajícího zařízení podle německého práva

–       kontaktní údaje osoby nebo osob oprávněných k výkonu péče

–       důkaz o tom, že dítě bylo v rámci zahraničního řízení vyslechnuto, ledaže se slyšení nepovažuje vzhledem k věku nebo vyspělosti dítěte za vhodné

–       doklad o tom, že bylo dohodnuto převzetí nákladů

–       doklad o zdravotním pojištění dítěte / jeho pojištění odpovědnosti

Veškeré informace a doklady musí být přeloženy do němčiny.

Je vyhrazeno právo vyžádat si v jednotlivém případě další informace a/nebo písemnosti.

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Ve smyslu článku 56 nařízení Brusel IIa tento pojem zahrnuje veškerá umístění mimo zařízení. To odpovídá § 44 odst. 1 první větě sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch – SGB) – části osmé – Péče o děti a mládež (SGB VIII): „Každá osoba, která je ochotna pečovat celodenně o dítě ve své domácnosti.“ To je pěstoun.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Ano. V zásadě jsou zahrnuty všechny rodinné vztahy.

Poslední aktualizace: 14/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.