Anbringelse af et barn i en anden medlemsstat, herunder i familiepleje

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Gælder der efter Deres lovgivning en forpligtelse til forudgående høring og indhentning af samtykke, før et barn anbringes i en anden medlemsstat? Angiv eventuelle undtagelser.

I princippet ja. En anmodning fra en anden EU-medlemsstat (undtagen Danmark) om høringsprocessen skal altid indgives, førend den eller de mindreårige placeres i Tyskland.

I princippet gælder dette krav alle former for placering i Tyskland, dvs. især også placering hos familiemedlemmer, såfremt placeringen i afsendermedlemsstaten er begrundet i en administrativ eller retslig foranstaltning. I tilfælde af en administrativ eller retslig foranstaltning, der er iværksat i en anden EU-medlemsstat (undtagen Danmark), antages det derfor generelt, at et forudgående samtykke er påkrævet.

Spørgsmålet om, hvorvidt det i særlige tilfælde kan være valgfrit at indhente forudgående samtykke, skal afklares hos det kompetente Landesjugendamt (det nationale kontor for unges velfærd) forud for placeringen.

Enhver ændring eller forlængelse af en placeringsforanstaltning nødvendiggør i øvrigt et nyt samtykke.

2 Hvilken myndighed skal i givet fald høres og meddele samtykket?

Samtykket skal gives af det kompetente Landesjugendamt i den retskreds, hvor den planlagte placering skal ske. Tyskland har 16 delstater, men 17 Landesjugendamt-kontorer (en i hver delstat og to i Nordrhein-Westfalen, adresseliste findes på http://www.bagljae.de/). Hvis der endnu ikke foreligger et konkret forslag til placeringssted, er det afgørende at vide, hvilket Landesjugendamt-distrikt den centrale tyske myndighed har konstateret den tætteste tilknytning til. Delstaten Berlin er ligeledes subsidiært kompetent (§ 45 i Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG) — lov om anvendelse af bestemte retsmidler på området for international familieret).


Delstat

Adresse

Telefon, telefax, e-mail, websted

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend — Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Direktør: Reinhold Grüner

Telefon: 0711 6375-0

Fax 0711 6375-449

E-mail: reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Bayern

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Direktør: Hans Reinfelder

Telefon: 089 1261-04

Fax 089 1261-2412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Direktør: N.N.

Fast repræsentant ved BAG (forbundsforeningen for Landesjugendamt):

Sabine Skutta

Telefon: 030 90227-5580

Fax 030 90227-5011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Direktør: Volker-Gerd Westphal

Telefon: 0331 866-0

Fax 0331 866-3595

E-mail: http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Direktør: Christiane Schrader

Telefon: 0421 361-0

Fax 0421 496-4401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamborg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamborg

Direktør: Herbert Wiedermann

Telefon: 040 42863-2504

Fax 040 42796-1144

E-mail: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Abteilung II6B — Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Direktør: Cornelia Lange

Telefon: 0611 3219-3248 eller -3249

Fax 0611 817-3260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Fast repræsentant ved BAG:

Susanne Rothenhöfer

Telefon: 0611 3219-3433

Fax 0611 32719-3433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Direktør:  N.N.

Kontaktperson: Nicole Kehrhahn-von Leesen

Telefon: 0385 396899-11

Fax 0385 396899-19

E-mail: Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Niedersachsen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie Außenstelle Hannover Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Direktør: Silke Niepel

Telefon: 0511 89701-303

Fax 0511 89701-330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Rheinland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2

50679 Köln

Direktør: Lorenz Bahr

Telefon: 0221 809-4002

Fax 0221 809-4009

E-mail: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Direktør: Birgit Westers

Telefon: 0251 591-01

Fax 0251 591-275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Direktør: Birgit Zeller

Telefon: 06131 967-289

Fax 06131 967-365

E-mail: zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 — Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Direktør: Alexandra Heinen

Telefon: 0681 501 — 2082

E-mail: a.heinen@soziales.saarland.de

Fast repræsentant ved BAG:

Annette Reichmann

Telefon: 0681 501-2082

Fax 0681 501-3416

E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de

E-mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sachsen

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Direktør: Peter Darmstadt

Telefon: 0371 24081-101

E-mail: peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Direktør: Antje Specht

Fast repræsentant ved BAG: Corinna Rudloff

Telefon: 0345 514-1625/1855

Fax: 0345 514-1012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein,

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Direktør: Thorsten Wilke

Telefon: 0431 988-2405

Fax 0431 988-2618

E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 — Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Direktør: Martina Reinhardt

Telefon: 0361 573411-300

Fax 0361 573411-830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Beskriv kort proceduren for høring og indhentning af samtykke (med angivelse af de fornødne dokumenter, de gældende frister, den nærmere fremgangsmåde og andre relevante oplysninger).

Anmodningen om samtykke til placering af en mindreårig fra en anden EU-medlemsstat (undtagen Danmark) sendes direkte til det kompetente Landesjugendamt eller via den centrale myndighed i den anden EU-medlemsstat til det tyske forbundsjustitsministerium (Bundesamt für Justiz), som i så fald derefter videresender anmodningen til Landesjugendamt i den kompetente delstat.

Generelt skal Landesjugendamt i den delstat, der er kompetent på lokalt plan, acceptere anmodningen i overensstemmelse med § 46, stk. 1, i Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG) — lov om anvendelse af bestemte retsmidler på området for international familieret, hvis:

  1. den påtænkte placering i Tyskland er i barnets tarv, navnlig fordi barnet har særlig tilknytning til Tyskland
  2. det udenlandske organ har fremlagt en rapport og i givet fald lægeerklæringer eller udtalelser, hvoraf årsagerne til den påtænkte placering kan udledes
  3. barnet er blevet hørt i forbindelse med sagen i udlandet, medmindre en høring er fundet uhensigtsmæssig på grund af barnets alder eller grad af modenhed. For så vidt angår placeringen i Tyskland anses en høring af barnet, der er tilpasset dets alder og udviklingstrin, generelt som nødvendigt fra treårsalderen
  4. der er indhentet samtykke fra den egnede institution eller plejefamilien, og der ikke er grund til ikke at placere barnet der
  5. der er givet løfte om eller udstedt den nødvendige tilladelse ifølge udlændingeloven, og
  6. afholdelsen af omkostningerne er på plads (herunder en dækkende sygeforsikring).

Delstatens Landesjugendamt skal have sin hensigt om samtykke godkendt af familieretten ved den regionale ret i første instans i den retskreds, hvor barnet skal placeres, før den meddeler den anmodende udenlandske myndighed sit samtykke (§ 47, stk. 1, første punktum, i IntFamRVG).

Efter at have givet samtykke eller afslag på tilladelsen meddeler Landesjugendamt i den kompetente delstat den anmodende udenlandske myndighed, den centrale tyske myndighed og institutionen eller plejefamilien, hvor barnet skal placeres, sin beslutning, som skal begrundes, og som ikke kan appelleres (§ 46, stk. 5, i IntFamRVG).

Der kræves følgende oplysninger og beviser:

— navn, adresse og telefonnummer på den kompetente myndighed i udlandet, som placerer barnet

— barnets navn, fødselsdato og nationalitet

(kopi af identitetskort eller fødselsattest)

— placeringens varighed (planlagt)

— begrundelser/fagligt belæg for placeringen i almindelighed og i Tyskland i særdeleshed

(herunder enhver tidligere retsafgørelse)

— oplysninger om barnets sundhedstilstand

(hvis de foreligger: udtalelser/lægeerklæringer)

— navn, adresse og telefonnummer på institutionen eller plejefamilien i Tyskland

— samtykke fra institutionen eller plejefamilien til placeringen af barnet

— hvis de foreligger: erklæring om, at plejefamilien er egnet/godkendt, eller plejeinstitutionens driftstilladelse ifølge tysk ret

— kontaktoplysninger på indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden

— bevis for, at barnet er blevet hørt i forbindelse med sagen i udlandet, medmindre en høring er fundet uhensigtsmæssig på grund af barnets alder eller grad af modenhed

— bevis for fordelingen af afholdelsen af omkostningerne

— bevis for sygeforsikring/ansvarsforsikring for barnet

Alle oplysninger og beviser skal være oversat til tysk.

Retten til at anmode om yderligere oplysninger og/eller dokumenter forbeholdes i særlige tilfælde.

4 Hvordan defineres "plejefamilie" i den nationale lovgivning i Deres medlemsstat?

Som omhandlet i artikel 56 i Bruxelles IIa-forordningen er enhver placering uden for institutioner omfattet. Dette svarer til § 44, stk. 1, første punktum, i socialsikringsloven (Sozialgesetzbuch — Achter Teil — Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)): "Den, som åbner sit hjem døgnet rundt for et barn eller en ung". Dette er en plejeperson.

5 Omfatter begrebet "plejefamilie" familiemedlemmer, og i givet fald, hvilke?

Ja. I princippet er alle familierelationer omfattet.

Sidste opdatering: 14/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.