Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί νέα οικογένεια είτε επειδή είναι ορφανό είτε επειδή οι γονείς του κρίνονται ακατάλληλοι να το φροντίσουν. Επίσης, ο όρος «ανάδοχη οικογένεια» μπορεί να οριστεί διαφορετικά στις επιμέρους χώρες της ΕΕ.

Κάθε είδος τοποθέτησης παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια με ένα ή περισσότερα άτομα ή σε ίδρυμα —ορφανοτροφείο ή στέγη ανηλίκων— σε άλλη χώρα της ΕΕ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα.

Το δικαστήριο ή η αρχή που προτίθεται να τοποθετήσει παιδί σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να συμβουλευτεί τις αρχές της εν λόγω χώρας πριν διατάξει την τοποθέτηση. Για να καθοριστεί ποιο είδος διαβούλευσης είναι αναγκαίο, ο κανονισμός παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο:

  • Εάν η εν λόγω τοποθέτηση θα απαιτούσε, σε περίπτωση που επρόκειτο για εσωτερική υπόθεση, την παρέμβαση της δημόσιας αρχής του κράτους τοποθέτησης του παιδιού, θα πρέπει για μια παρόμοια διασυνοριακή τοποθέτηση να ληφθεί η συναίνεση των αρχών του κράτους υποδοχής πριν από την παραγγελία της τοποθέτησης.
  • Εάν η δημόσια αρχή δεν υποχρεούται να παρέμβει σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση στο κράτος τοποθέτησης του παιδιού, τότε οι αρχές του πρέπει απλώς να ενημερώνονται για την τοποθέτηση.

Η εθνική νομοθεσία και διαδικασία κάθε χώρας της ΕΕ ορίζει τον όρο «ανάδοχη οικογένεια», ιδίως εάν περιλαμβάνει τους συγγενείς.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/05/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.